Twitter Facebook Watch Raidio Mhacha Menu

Menu ×

19 Jan 2011

Tugadh céim mhór eile chun tosaigh d’athbheochan na Gaeilge in Ard Mhacha nuair a ceapadh Oifigeach Forbartha Gaeilge lánaimseartha sa chathair. Tá CAIRDE Teo., fiontar sóisialta i gcathair Ard Mhacha atá dírithe ar chur chun cinn agus ar fhorbairt na Gaeilge agus chultúr na hÉireann, tá siad i ndiaidh Oifigeach Forbartha nua a cheapadh a bhuí le maoiniú ó ‘Scéim Phobail Gaeilge 2011-2013’ de chuid Fhoras na Gaeilge.

Is é Seán Ó Maoilsté as Doire Mhic Cais i gcontae Ard Mhacha an duine a ceapadh sa phost. Fuair Seán céim agus máistreacht ó Ollscoil na Ríona, Béal Feirste agus tá sé ag obair leis an Ghaeilge a chur chun cinn ó bhí sé ar an scoil. Chaith Seán tréimhse mar Oifigeach Gaeilge i Roinn Oideachais an tuaiscirt agus chaith sé sealanna ag obair le comhlachtaí teilifíse, le roinnt scoileanna mar chúntóir Gaeilge agus mar aistritheoir. Tá dlúthbhaint ag Seán le cur chun cinn na Gaeilge sa Chumann Lúthchleas Gael, lena chlub féin agus le Coiste Cultúir de Bhord Chontae Ard Mhacha.

Agus é ag labhairt fána phost úr, dúirt Seán “Tá ríméad orm go bhfuil an deis seo agam bheith ag obair le CAIRDE leis an Ghaeilge a chur chun tosaigh in Ard Mhacha. Tá cuid mhór páistí agus daoine óga ag freastal ar Naíscoil Ard Mhacha, ar Bhunscoil Ard Mhacha agus ar Choláiste Chaitríona anois agus ba chóir go mbeadh gníomhaíochtaí agus imeachtaí sóisialta trí mheán na Gaeilge ann dóibh ina gceantar féin le gur féidir leo an teanga a úsáid in achan ghné dá saoil. Bíonn an-éileamh ar an Ghaeilge mar ábhar scoile ag na hiar-bhunscoileanna in Ard Mhacha agus tá súil againn ag CAIRDE gur féidir linn cur le muinín agus le scileanna na ndaoine óga seo leis an Ghaeilge a labhairt agus a chur chun cinn taobh amuigh den seomra ranga. Tá an-spéis ag cuid mhór de mhuintir Ard Mhacha sa Ghaeilge agus déanfaidh CAIRDE ár seacht ndícheall le deiseanna a chur ar fáil do Ghaeilgeoirí de gach aoisghrúpa, do phobal na Gaeilge sa cheantar agus do na daoine atá ag iarraidh níos mó a fhoghlaim fán teanga.”

Chuir Réamonn Ó Ciaráin, Stiúrthóir CAIRDE, fearadh na fáilte roimh Sheán agus dúirt sé go gcuideodh an ceapachán go mór le forbairt agus cur chun cinn oidhreacht shaibhir chultúrtha Ard Mhacha.

“Tá áit ar leith ag cúrsaí cultúrtha i saol na cathrach. Tá an Ghaeilge á labhairt in Ard Mhacha le breis agus 2,000 bliain agus tá ceangal beo ann go fóill, ní amháin tríd an teanga labhartha, ach tríd an amhránaíocht, tríd an fhilíocht, tríd an litríocht, tríd an drámaíocht agus tríd na healaíona fosta. Tagann roinnt mhaith cuairteoirí ó gach cearn den domhan chuig an chathair agus bíonn an-áthas orthu nuair a chluineann siad go bhfuil teanga ársa na hÉireann fós á labhairt sna scoileanna, sna hamharclanna, sna tithe tábhairne, sna clubanna CLG agus i measc an phobail ar fad. Acmhainn luachmhar turasóireachta atá sa Ghaeilge agus sa chultúr anseo i gcathair Ard Mhacha.

“Tá an-ráchairt ar an Ghaeilge faoi láthair, rud atá le feiceáil go soiléir ó fhás na Gaelscolaíochta agus ó líon mór na ndaoine atá ag iarraidh an Ghaeilge a fhoghlaim nó atá ag iarraidh cur lena gcuid Gaeilge agus cuideoidh straitéis forbartha sóisialta go mór leis sin. Creideann CAIRDE go mbeidh ról éascaitheora ag Seán a tharraingeoidh le chéile na heagraíochtaí agus na daoine ar fad sa cheantair atá ag treabhadh leo go dícheallach ar son leas na teanga agus an chultúir. Guím gach rath ar Sheán sa phost nua agus iarraim ar phobal na Gaeilge tacú leis le gur féidir linn cur lena bhfuil bainte amach ag pobal Gaeilge Ard Mhacha cheana féin”. 

Má tá tú ag iarraidh dul i dteagmháil le Seán faoi fhorbairt na Gaeilge in Ard Mhacha, is féidir teacht air ag an seoladh r-phoist sean@cairdeteo.com nó ar 028 3751 5229.