Twitter Facebook Watch Raidio Mhacha Menu

Menu ×

07 Mar 2011

Cuireadh tús bríomhar le Seachtain na Gaeilge in Ard Mhacha thar an deireadh seachtaine, le dhá mhórimeacht leis an Ghaeilge a chur i lár an aonaigh in Ard Mhacha. D’éirigh go hiontach le sraith dianchúrsaí Gaeilge a bhí ar siúl ar an Satharn le freastal ar an éileamh ar an teanga atá ag fás leis i gcónaí in Ard Mhacha. Bhí 36 dalta san iomlán sna ranganna a reachtáladh do gach leibhéal foghlaimeora, idir bhunrang, rang idirmheánach agus ardrang. Bhain gach duine sult agus tairbhe as na ranganna a bhí ar siúl sa Cheannáras ag an Pháirc Lúthchleasaíochta in Ard Mhacha agus ag club CLG na bPiarsach Óg. Ba mhian le CAIRDE Teo agus Coiste Cultúir Bhord Contae Ard Mhacha buíochas a ghabháil  leis na triúr múinteoirí áitiúla a chothaigh agus a spreag suim na ndaltaí ar an lá, agus ba iad sin ná Caitríona Ní Aodha, Áinín Ní Eachaidh agus Mícheál Ó Beagáin. Beidh an dá eagraíocht ag socrú níos mó cúrsaí mar seo amach anseo agus má tá spies ag duine ar bith níos mó Gaeilge a fhoghlaim, téigh i dteagmháil le Seán ag Cairde in Ard Mhacha le bheith ar an liosta seachadta faoi choinne imeachtaí Gaeilge in Ard Mhacha.

Irish language week got off to a fantastic start in County Armagh last weekend, with two hugely successful events taking place to encourage the use of the language. On Saturday, a series of intensive Irish language courses were held to cater for the growing demand for the Irish language in county Armagh. A total of 36 students enrolled in the classes which were organised for complete beginners, for intermediate level learners and for advanced level speakers of Irish. The classes, which were held at the Ceannáras at the Athletic Grounds in Armagh and in the social club at Na Piarsaigh Óga were enjoyed by all and CAIRDE Teo and the Culture Committee of the Armagh County Board would like to acknowledge the efforts of the three young local teachers, Caitríona Ní Aodha, Áinín Ní Eachaidh and Mícheál Ó Beagáin. Due to the success of this last series of intensive courses, the two organisations would like to arrange similar classes in the future, and if anyone is interested in taking part in future classes, you can contact Seán at Cairde in Armagh to be added to the mailing list for Irish language events in Armagh.