Twitter Facebook Watch Raidio Mhacha Menu

Menu ×

28 Jun 2011
 

Tá an Ghaeilge á labhairt in achan chuid de chontae Ard Mhacha i ngach gné den tsochaí. Agus ócáid stairiúil ag druidim orainn, nuair a bheas Ard Mhacha ag imirt i gCluiche Ceannais Iomána Uladh den chéad uair le 65 bliain, labhair Seán Ó Maoilsté, Oifigeach Forbartha Gaeilge le CAIRDE Teo le duine de iománaithe Ard Mhacha, Fintan Mac Conchoille, fán suim mór atá aige sa Ghaeilge agus fán fhuadar atá faoin iomáint san Ullóird.

The Irish language is spoken throughout Armagh by people of all age groups and from all sections of society. With the historic occasion of Armagh playing in their first Ulster final in 65 years, Irish language development officer with CAIRDE Teo Seán Ó Maoilsté spoke with Armagh senior hurler Fintan Mac Conchoille about his interest in the Irish language and of the current success of the hurlers in the Orchard county.

 

Ainm: Fintan Mac Conchoille

Aois: 22

Club: Imrím leis Na Fianna, Collidh Chanannáin agus le hEoghan Ruadh, Coillidh Chanannáin.
I play for Na Fianna and Eoghan Ruadh in Middletown. 

Scoil/Ollscoil: Chuaigh mé ar Ardscoil Phádraig ar an Chéide agus chuaigh mé ar Ollscoil Uladh.
I went to St Patrick’s High School, Keady and to University of Ulster.

Post: Tá mé ag obair mar Uachtarán Spóirt in Aontas na Mac Léinn Ollscoil Uladh. Ba mhaith liom bheith mar mhúinteoir bunscoile.
I am currently working as the Sports Union President at the Ulster University. I would like to be a primary school teacher.

Cad chuige a bhfuil spéis agat sa Ghaeilge? Tá suim agam sa Ghaeilge nó is í teanga dhúchais na hÉireann í. Tá an Ghaeilge á labhairt ag ár sinsir leis na ciantaibh agus ba chóir í a chaomhnú.
What is it about the Irish language that interests you? I am interested in the Irish language as it is the native language of Ireland and is therefore part of our heritage and culture. Irish was spoken by our forefathers for generations and it is important that the language doesn’t die out.

An dóigh leat go bhfuil sé tábhachtach go mbíonn an CLG ag cur na Gaeilge chun cinn? Is dóigh liom. Tá sé fíorthábhachtach go mbíonn an CLG ag cur na Gaeilge chun cinn nó is é sin an fáth gur bunaíodh an CLG mar eagraíocht náisiúnta agus náisiúnach le cur i gcoinne impiriúlachais chultúrtha na Breataine a bhí i réim ag an am in Éirinn. Ba chóir go raibh áit lárnach ag cultúr na hÉireann, an Ghaeilge agus Scór san áireamh, in aon chlub CLG in Éirinn.
Do you think it is important for the GAA to promote the Irish language? Absolutely, I think it’s very important for the GAA to promote Irish as the organization was founded as an Irish organisation to reassert the influence of the native games, pastimes, language and culture of the island, so that the Irish people could regain confidence in their own culture which was and still is under threat from new cultures and traditions. The Irish language, Irish culture and Scór should be given absolute prominence within every GAA club in Ireland and abroad.

Cad é mar a mhothaigh tú nuair a séideadh an fheadóg dheiridh sa chliche i gcoinne an Dúin? Bhí lúchair agus iontas an domhain orm ag an am céanna, ach anois tá muid iontach sásta agus brodúil as an bhua sin agus as a bhfuil bainte amach againn le cúpla bliain anuas.
How did you feel when the final whistle sounded in the Down game? I was shocked and stunned, but now I am so happy and proud to have won a place in an Ulster final and for all that this Armagh team has achieved.

Cad é mar a mhothaíonn tú fána bheith páirteach i gCluiche Ceannais Uladh agus bheith mar chuid de stair CLG Ard Mhacha? Is mór an onóir dom bheith pairteach le foireann iontach atá ag cruthú staire nua sa chontae. Beidh muid uilig iontach brodúil ar lá an chluiche ceannais féin, ach beidh sé níos speisialta fós de thairbhe gur an chéad uair le 65 bliain go raibh Ard Mhacha i gcluiche ceannais Uladh. Tá mé ag súil go mór leis.
And how do you feel about being involved in an Ulster Final and a piece of GAA history in Armagh? It is a huge honour for me to be part of such a great team who are creating history. The Ulster Final will be a proud day for us all and it will be extra special as it is the first time in 65 years that we have qualified for the Ulster Final. I’m really looking forward to it.

Agus cad é mar atá cúrsaí iomána sa chontae go ginearálta? Is cinnte go bhfuil borradh faoin iomáint sa chontae le blianta beaga anuas. Ach ní de thaisme gurb amhlaidh é seo, tá tréanobair á déanamh ag líon bheag cóitseálaithe sa chontae leis an iomaint a fhás agus fuair an iomáint neart tacaíochta ó roinnt theaghlach agus ón bhord contae féin. Am iontach is ea é le bheith bainteach leis an iomáint i gContae Ard Mhacha.
And more generally, what way is hurling going in the county? Hurling has been on an upward trend within the county in the last few years. But this has not happened by accident, but is due to the hard work of a small number of coaches within the county, the support of families and of the county board. It certainly is an exciting time to be involved in Armagh hurling.


Ádh mór ar an fhoireann uilig. Ard Mhacha abú.