Twitter Facebook Watch Raidio Mhacha Menu

Menu ×

20 Jul 2011

Tá sé amuigh ar Ard Mhacha go bhfuil stair ársa ag an chathair agus ag an chontae, ó phríomhionad ársa Chúige Uladh ag Eamhain Mhacha le ríthe agus banríonacha an chúige go forbairt na Críostaíochta in Éirinn. Is minic a ndéantar dearmad ar ghnéithe éagsúla de stair áitiúil na tíre, ach is luachmhar agus is ríthábhachtach le muintir Ard Mhacha an oidhreacht shaibhir atá thart orthu. Le blianta beaga anuas, tá grúpa sa cheantar ag iarraidh aitheantas oifigiúil a fháil do na suíomhanna a bhaineann le Béal an Átha Bhuí, ceann de na cathanna is iomráití  i gCogadh an Dá Aodh a troideadh i gcoinne Choróin Shasana ar 14 Lúnasa 1598. Cé gur troideadh an cath i roinnt bailte fearainn idir Ard Mhacha, an Ghráinseach agus An Port Mór, scaip iomrá bhua na nGael ar fud cúirteanna ríoga na hEorpa.
 

I mbliana, seolfaidh CAIRDE Teo Féile an Átha Bhuí ar an Aoine 5 Lúnasa ar 8.00pm i gclubtheach CLG Naomh Colmcille, an Ghráinseach. Tá CLG na Gráinsí lonnaithe ar bhealach an chatha agus beidh imeachtaí na féile mar chuid d’oscailt oifigiúil áiseanna nua traenála an chlub. Ar an Aoine féin, beidh David Swift, saineolaí ar stair mhíleata na tréimhse sin, i láthair le léacht a thabhairt ar ‘Uirlisí agus Straitéisí an Átha Bhuí’ agus cur i láthair a dhéanamh ar iarsmaí, uirlisí agus armlann an ama le spléachadh a thabhairt ar ar tharla ar an lá úd i mí Lúnasa, tá 413 bliain ó shin. Beidh seisiún ceoil le Ciorcal Comhrá Ard Mhacha ar siúl sa chlubtheach ina dhiaidh agus beidh fáile roimh chách.

Beidh siúlóid threoraithe agus turas báid ar siúl ar an Satharn 6 Lúnasa agus leanfar na suíomhanna atá bainteach le bealach Uí Néill i dtreo an Átha Bhuí. Cuirfear tús leis an chéad chéim den turas ag 11.30 rn ag Droichead Achadh an Dá Chora le turas báid 2 uair ar an Abhainn Mhór ar bháid thraidisiúnta atá déanta ag Cumann Oidhreacht Bádóireachta Loch nEathach. Níl mórán spásanna ar na báid agus iarrtar ort áit a chur in áirithe go luath (táille £10) trí theagmháil a dhéanamh le Colm ar 07927932262 nó le hoifig CAIRDE (sonraí thíos). Má tá bád nó soitheach ag duine ar bith, is féidir bheith páirteach sa chabhlachán ar an achar speisialta seo den abhainn idir Achadh an Dá Chora agus An Port Mór agus beidh an Dr Antaine Ó Donnaile i láthair leis na mórphointí staire atá ar an chuid seo den abhainn a chur ar ár súile.

I ndiaidh lóin ar bhruach na habhann, tabharfar faoin dara céim den turas, ar siúlóid threoraithe trasna mórláithreacha an chatha í idir An Port Mór agus An Ghráinseach. Cuirfear tús leis an dara céim ag an droichead ag an Phort Mór agus tá fáilte roimh dhuine ar bith ar an chuid seo den turas a dhíreoidh ar longfoirt Uí Néill a bhí ann fad is a bhí siad ag fanacht ar arm Shasana faoi stiúir Henry Bagenal. Beidh deireadh leis an tsiúlóid ag CLG na Gráinsí thart ar 5in ar an Satharn agus cuirfear tús ansin le Sciath an Átha Bhuí – cluiche dúshláin iomána idir Cumann Chú Chulainn in Ard Mhacha agus Cumann Naomh Éanna ó Chontae Aontroma. Sháraigh Cumann Chú Chulainn Cumann Eoghain Ruadh ó Thír Eoghain anuraidh ach beidh foireann Ard Mhacha ag iarraidh díoltas a fháil ar mhuintir Aontroma i ndiaidh Chluiche Ceannais Uladh níos luaithe i mbliana. Cuirfear deireadh leis an fhéile ar 6.30in le bronnadh na scéithe.

Ba mhian le CAIRDE Teo buíochas a thabhairt do choiste CLG Naomh Colmcille, An Ghráinseach as an chuidiú agus tacaíocht le féile na bliana a óstáil. Ba mhaith leis na heagraithe buíochas a thabhairt d’Fhoras na Gaeilge agus do Chomhairle Chathair agus Cheantar Ard Mhacha as an mhaoiniú do chlár Fhéile an Átha Bhuí agus do Chumann Oidhreacht Bádóireachta Loch nEathach i Machaire as an tacaíocht. Le tuilleadh eolais a fháil ar an Fhéile nó le háit a chur in áirithe ar an turas báid, déan teagmháil le Gearóid nó le Seán ó CAIRDE Teo ar 028 37515229, eolas@cairdeteo.comwww.cairdeteo.com.

CLÁR NA FÉILE

Aoine 5 Lúnasa

CLG na Gráinsí, Co Ard Mhacha

8.00in             Léacht agus cur i láthair le David Swift      ‘Uirlisí agus Straitéisí an Átha Bhuí’

10.00in          Ceol traidisiúnta – ‘Ciorcal Comhrá Ard Mhacha’                                                                

Satharn 6 Lúnasa

11.30rn           Teacht le chéile ag an droichead in Achadh an Dá Chora

12.00in          Turas staire báid ar an Abhainn Mhór (£10 duine fásta, £5 páiste)

2.00in            Lón ar bhruach na habhann ag an Phort Mór

2.30in            Siúlóid threoraithe staire trí Longfoirt Uí Néill

CLG na Gráinsí, Co Ard Mhacha

5.00in            Cluiche Dúshláin Iomána Sciath an Átha Bhuí

6.30in            Bronnadh agus Deireadh na Féile