Twitter Facebook Watch Raidio Mhacha Menu

Menu ×

26 Sep 2011

Ócáidí stairiúla a bhí sad á chluiche ceannais sa pheil i mbliana nuair a fuair mionúir Thiobraid Árann agus fir Bhaile Átha Cliath an lámh in uachtar ar a gcéilí comhraic i ndiaidh ceann de na cluichí ceannais ab fhearr le blianta beaga anuas sna mionúir agus sna sinsir beirt. Is iomaí duine a threisligh leis na ceithre fhoireann as taispeántas iontach den pheil a thabhairt dúinn, ach is dócha gur beag duine a bheadh ar an eolas faoi imeacht stairiúil eile de chuid an CLG a bhí ar siúl ar an lá roimh Chluiche Ceannais Peile na hÉireann. Reáchtáladh comórtas peile nua seachtar an taobh do Ghaeilgeoirí i Ráth Chairn glas na Mí le béim a leagan ar thábhacht na Gaeilge sa Chumann Lúthchleas Gael. Bhí an comórtas oscailte do dhaoine thar 30 bliain d’aois a bhíonn de shíor ag déanamh a mhór de na laethanta a chaith siad féin i mbun peile ach ba e cur chun cinn na Gaeilge an aidhm ba thabhachtaí uilig leis an chomórtas.

Chuaigh grúpa de Ghaeil dhíograiseacha ó cheantarArd Mhacha isteach ar an chomórtas stairiúil seo agus bhí sé de phribhléid ag an fhoireann seasamh ar son Chúige Uladh. Is léiriú é an fhoireann seo go bhfuil an Ghaeilge faoi rath agus bláth i gcontae Ard Mhacha. Chuaigh an fhoireann chun na páirce sna geansaithe nua a bhí urraithe ag an aon shiopa Gaeilge amháin in Ard Mhacha, mar atá Cult Úr. Bhí an fhoireann ag iarraidh bheith páirteach le feasacht a chothú ar ionad Gaeilge agus cultúir atá ar na bacáin in Ard Mhacha, mar atá Aonach Mhacha.   

This year’s All-Ireland football finals proved to be historic occasions for Tipperary minors and for the men from Dublin, who emerged victorious from two of the best All-Ireland football finals in a number of years. The two finals have been lauded across the country and indeed across the world, but many people will be unaware of another historic and significant GAA event, which took place in the lead up to the All-Ireland football final. A novel recreational seven aside football competition for Irish speakers was held in the Meath Gaeltacht of Ráth Chairn to emphasise the importance of the Irish language in the GAA. The competition was open to those over 30 who may have reminisced over their skill on the field back in their heyday, but the main aim of the day was the promotion of the Irish language.

A group of Irish speakers from the Armagh area travelled down to take part in this historic competition which links the language to the sport. The team had the unique distinction of being the sole representatives from the province of Ulster and the representation from the county is a further indication of the fact that the Irish language is blossoming within Ard Mhacha. The team lined out in new strips which were sponsored by Armagh’s only Irish language shop, Cult Úr. The event also served to raise awareness of the proposed Irish language and cultural centre in Armagh city, Aonach Mhacha.