Twitter Facebook Watch Raidio Mhacha Menu

Menu ×

26 Sep 2011
An intensive Irish language course will be held in the Morgan Athletic Grounds on Saturday 8 October between 11am and 4pm. There will be classes for beginners, intermediate and advanced and the cost of £10 includes lunch. The courses will be held monthly on the second Saturday of each month, but you should book a place by emailing sean@cairdeteo.com or by ringing Seán on 028 3751 5229.
 
Evening classes will also be commencing in St Catherine’s College, Armagh on Wednesday 19 October and finishing on Wednesday 14 December. The classes for beginners, intermediate and advanced will start at 7pm and finish at 9pm and there will be 8 classes in the term with a break for mid-term on Wednesday 2 November. The cost of enrolling will be £30 with a concessionary rate of £15. If you are interested in attending the classes, please contact Seán at sean@cairdeteo.com or on 028 3751 5229.

A new scheme called Is leor beirt will start this Saturday, 1 October to give Irish speakers an opportunity to use their oral Irish skills in a relaxed social environment. Fluent speakers will be meeting up at 11am in Embers café on Market Street opposite the library and learners and improvers will be meeting up at 12noon to practice their spoken Irish. Each session will last an hour and they will take place on the first and third Saturday of each month. This scheme is another opportunity to practice your Irish and is in addition to the Conversation group An Ciorcal Comhrá who continue to meet every Tuesday at 9.30pm in the Station Bar.

Beidh an chéad dianchúrsa eile ar siúl i bPáirc Lúthchleasaíochta Uí Mhuireagáin Dé Sathairn an 8 Deireadh Fómhair idir 11r.n. agus 4i.n. Beidh bunrang, meánrang agus ardrang ar siúl agus clúdaíonn an costas de £10 lón. Beidh na dianchúrsaí seo ar siúl ar bhonn míosúil agus ní mór áit a chur in áirithe trí r-phost a chur chugam ag sean@cairdeteo.com nó trí scairt a chur orm ar 028 3751 5229.
 
Beidh ranganna seachtainiúla ar siúl i gColáiste Chaitríona ag tosú Dé Céadaoin 19 Deireadh Fómhair agus ag críochnú Dé Céadaoin 14 Nollaig. Beidh bunrang, meánrang agus ardrang ar siúl gach seachtain idir 7i.n. agus 9i.n. agus mairfidh siad 8 seachtain le sos seachtaine Dé Céadaoin 2 Samhain nó beidh an scoil druidte don sos lár-téarma. Beidh costas £30 ar an téarma nó ráta liúntais de £15. Más spéis leat freastal ar na ranganna, déan teagmháil liom ar sean@cairdeteo.com nó ar 028 3751 5229.
 
Cuirfear tús le scéim nua Is leor beirt ar an Satharn beag seo, an 1 Deireadh Fómhair le deis a thabhairt do Ghaeilgeoirí an Ghaeilge a chleachtadh i suíomh réchúiseach sóisialta. Beidh Gaeilgeoirí líofa ag bualadh le chéile ar a 11 i gcaifé Embers, atá suite os comhair leabharlann an bhaile, agus beidh foghlaimeoirí na Gaeilge ag bualadh le chéile ar a 12 lena gcuid Gaeilge a chleachtadh. Mairfidh gach seisiún uair agus leanfar leo ar an chéad agus ar an tríú Satharn de gach mí. Beidh an scéim seo sa bhreis ar an Chiorcal Comhrá a bhíonn ar siúl i mBéar an Stáisiúin, Ard Mhacha gach Máirt ar 9.30i.n.