Twitter Facebook Watch Raidio Mhacha Menu

Menu ×

23 Nov 2011
Reáchtálfar ócáid speisialta litríochta ar an 3ú Nollaig, nuair a bheas Cairde Teo ag seoladh dhá leabhar le beirt údar ó Ard Mhacha. Beidh Antaine Ó Donnaile ón Ghráinseach ag seoladh a chéad chnuasaigh fhilíochta, Urú Gealaí Goirme agus beidh Seán Mac Cionnaith, arb as Ard Mhacha ó thús é, ag seoladh a leabhair Mar a déarfá.
 
A special night to celebrate local literature will be held on Saturday 3rd December, when Cairde Teo will be organising 2 book launches in the Navan Centre at 7pm. Antaine Ó Donnaile from the Grange will be launching his first collection of poetry Urú Gealaí Goirme and Seán Mac Cionnaith, a native of Armagh, will be launching his latest book Mar a déarfá.
 
Cuirfear tús leis an oíche speisialta seo ar a 7 le léacht leis an Dr Diarmuid Ó Doibhlin faoi litríocht na Gaeilge in Ard Mhacha. Is é teideal na léachta ná “Dual dosan Eamhain Uladh, áitreabh saor na seanchuradh.” Eoghan Ó Donnghaile (+1690) agus litríocht Uladh.

Cnuasach filíochta le hAntaine Ó Donnaile atá sa leabhar nua Urú Gealaí Goirme. As an Ghráinseach d’Antaine agus is Ceannasaí na Gaeilge leis an BBC é. Is é an tOifigeach Caidrimh Phoiblí le CLG na Gráinsí é agus tá sé ina bhall de Choiste Cultúir Bhord Contae Ard Mhacha. Suíonn Antaine ar Choiste Stiúrtha Aonach Mhacha fosta agus tá sé iontach gníomhach ag cur na Gaeilge agus an chultúir Ghaelaigh chun cinn sa cheantar.

As Ard Mhacha ó dhúchas do Sheán Mac Cionnaith agus beidh a leabhar nua Mar a Déarfá á sheoladh ar an oíche chéanna in Ionad Eamhain Mhacha. Is príomhoide é Seán i mBunscoil Cholmcille, an dara bunscoil a bunaíodh sa tuaisceart, ach is iarscoláire de chuid Scoil na mBráithre Críostaí, An Pháirc Ghlas é. D’imir sé iománaíocht le Cumann Chú Chullain in Ard Mhacha agus d’imir sé leis an fhoireann idirchontae fosta.

7.00 Lecture by Dr Diarmuid Ó Doibhlin:
“Dual dosan Eamhain Uladh, áitreabh saor na seanchuradh.”
Eoghan Ó Donnghaile (+1690) agus litríocht Uladh

Urú Gealaí Goirme is a poetry anthology written by Antaine Ó Donnaile. Antaine is from the Grange and currently heads the Irish language department in the BBC. He is currently PRO of the St Colmcille’s GAC, Grange and he is a member of the Armagh GAA Culture Committee. Antaine also sits on the Steering Committee of Aonach Mhacha and he is actively involved in the promotion of the Irish language and culture and local history and heritage in the Armagh area.

Seán McKinney is an Armagh native and his latest book Mar a Déarfá will be launched alongside Antaine’s poetry collection. Seán is principal of Bunscoil Cholmcille in Derry, the north’s second Irish medium school, but Seán has strong Armagh roots and he is a former student of the Christian Brothers’ School in Greenpark. Seán was heavily involved in the Cúchullain hurling club in Armagh and he also represented Armagh at intercounty level.

 
Is iad Coiscéim foilsitheoirí na leabhar seo.
The two books are published by Coiscéim.