Twitter Facebook Watch Raidio Mhacha Menu

Menu ×

01 Feb 2012

D’éirigh go hiontach leis na dianchúrsaí Gaeilge sa Pháirc Lúthchleasaíochta ar an bhliain seo caite agus beidh siad ar ais Dé Sathairn an 11 Feabhra. Is iad Cairde Teo a eagraíonn na dianchúrsaí i gcomhar le Coiste Cultúir de Bhord Contae Ard Mhacha agus bíonn bunrang, meanrang agus ardrang ar siúl. Tosaíonn na ranganna ar a 11 agus críochnaíonn siad ar a 4 agus clúdaíonn an praghas de £10 lón.  Tagann seo sna sála ar chuairt an Aire Carál Ní Chuilín ar Cairde Teo leis an fheachtas Líofa a sheoladh in Ard Mhacha, feachtas a bhfuil sé mar aidhm aige daoine a spreagadh le gealltanas pearsanta a thabhairt go mbeidh Gaeilge líofa ar a dtoil acu faoi 2015 agus is deis iontach é seo cur le do scileanna Gaeilge nó teanga dhúchais na hÉireann a fhoghlaim den chéaduair. Beidh roinnt mhaith dianchúrsaí eile ar siúl i rith na bliana ar an dara Satharn de mhí Aibreáin, Bealtiane, Meithimh, Mheán Fómhair agus Samhna. Más mian leat clarú don tsraith iomlán de sé dhianchúrsa, tá praghas speisialta de £50 ar fáil. Le níos mó eolais a fháil nó le háit a chur in áirithe ar an chúrsa seo, déan teagmháil le Seán ar 028 3751 5229 nó cuir r-phost chuige ag sean@cairdeteo.com.

The very popular Irish language courses in the Morgan Athletic Grounds in Armagh will make a return on Saturday 11 February. The classes which are organised by local Irish language group Cairde Teo in conjunction with the Culture Committee of the Armagh County GAA board cater for learners at beginners, intermediate and advanced level. The classes begin at 11 and finish at 4 and the price of £10 includes lunch. Following Minister Carál Ní Chuilín’s recent visit to launch the Líofa campaign in Armagh which encourages people to make a personal commitment to become fluent Irish speakers by 2015, this is an ideal opportunity to brush up on your Irish language skills or to learn the native language of Ireland for the first time. There will be further intensive courses held throughout the year on the second Saturday of April, May, June, September and November. If you wish to enrol for all six intensive courses, there is a special price of £50 available. For more information or to confirm your place on the course, contact Seán on 028 3751 5229 or email sean@cairdeteo.com.