Twitter Facebook Watch Raidio Mhacha Menu

Menu ×

14 Feb 2012
Captaen fhoireann peile idirchontae Ard Mhacha Ciarán Mc Keever le Finnian Moriarty agus Charlie Vernon

Beidh an Ghaeilge i lár an Aonaigh i gcathair Ard Mhacha i mbliana i rith Sheachtain na Gaeilge, nuair a bheas an ollrith náisiúnta Gaeilge Rith 2012 ag teacht fríd an chathair Dé Sathairn 10 Márta. Beidh Rith ar an imeacht Gaeilge is mó sa chathair ó bhailigh Taoisigh agus clanna na nGael le chéile ag suíomh ársa Aonach Mhacha agus ag an láthair ba thábhachtaí i gCúige Uladh ag Eamhain Mhacha. Tá neart eagraíochtaí Gaeilge agus cultúir ó achan chuid den chontae ag tacú le Rith agus tá CLG Ard Mhacha taobh thiar den Rith fosta le roinnt mhaith clubanna CLG ag iarraidh bheith páirteach le próifíl na Gaeilge a ardú. Thug duine de laochra Ard Mhacha, iarbhainisteoir Ard Mhacha Joe Kernan, thug sé a bheannacht don Rith a rá “Tá an Ghaeilge faoi bhláth ar fud an chontae agus cuirfidh an Rith agus an lá gaelach go mór le próifíl na teanga in Ard Mhacha. Is trua liom nach bhfuil níos mó Gaeilge agam mar atá ag mo dheartháir agus a chlann, a bhfuil Gaeilge líofa acu uilig, ach tugaim lántacaíocht don rith seo nó is céim dhearfach eile í maidir le forbairt leanúnach ár dteanga dhúchais.”

            Beidh lá spraoi teaghlaigh ar siúl in Ard Mhacha Dé Sathairn an 10 Márta idir 1i.n. agus 4i.n. le fáilte a chur roimh an Rith agus le ceiliúradh a dhéanamh ar phobal óg, bríomhar na Gaeilge, agus béim á leagan ar an nasc ársa atá ag Ard Mhacha leis an Ghaeilge. Beidh an fear grinn Giggles i láthair chomh maith leis an stiltsiúltóir Ariel Killick agus bainfidh na páistí sult as na preabchaisleáin, bac-chúrsaí, balúin, aghaidhphéinteáil agus puipéid. Beidh an sárcheoltóir JJ Ó Dochartaigh ar an ardán agus beidh an ceol traidisiúnta is fearr atá ar fáil in Ard Mhacha le cluinstin ó Phíobairí Ard Mhacha. Beidh céilí teaghlaigh agus peil, iomaint agus camógaíocht ar siúl fosta le achan duine a choinneáil gnóthach agus cuirfear deireadh leis an lá Gaelach seo le taispeántas Gaeilge ag Plainéadlann Ard Mhacha ar 4.30. Tá an t-ádh linn go mbeidh Eoghan Mac Diarmada, pearsa Sheachtain na Gaeilge agus láithreoir Pop4 ar TG4 agus The Voice ar RTÉ, beidh Eoghan in linn le cuidiú linn ceiliúradh a dhéanamh ar teanga ársa na nGael i lárionad ársa na nGael in Ard Mhacha.

Seán Ó Maoilsté, Oifigeach Forbartha Gaeilge le Cairde Teo, lena chomhghleacaí club Finnian Moriarty

The Irish language will be taking centre stage in Armagh city this year during Seachtain na Gaeilge, when the national Irish language marathon relay Rith 2012 visits the city on Saturday 10 March. Rith will be the biggest Irish language event to arrive in the city since the gathering of the Gaelic chieftains and clans at the historic Aonach Mhacha (located at what is now known as The Mall) and at the ancient capital of Ulster at Eamhain Mhacha (Navan Fort). The Rith has received the backing of many Irish language and culture organisations throughout the county and the Armagh GAA Board have weighed in behind the run with many GAA clubs looking forward to taking part and raising the profile of the Irish language. One of Armagh’s most famous sons, former All-Ireland winning manager Joe Kernan, also gave his support for the initiative, saying “The Irish language is really flourishing in our county and the visit of Rith and the Irish language fun day will only help to bolster the support for the language. I regret that I am not more proficient in the Irish language like my brother and his family who are fluent speakers, but I fully support this relay run as it is a positive step in the right direction for the continued development of our native language.”

            An Irish language family fun day will be held in Armagh on Saturday 10 March between 1pm and 4pm to welcome the runners and to celebrate the young, vibrant and modern Irish language community, while also highlighting the ancient connection between Armagh and the Irish language. Giggles the clown will be joined by stilt walker Ariel Killick and children can enjoy bouncy castles, obstacle courses, balloon modeling, face painting and puppet shows. Irish language singing sensation JJ Ó Dochartaigh will bring his fantastic array of modern pop and rock and the Armagh Pipers Club will provide the finest traditional music Armagh has to offer. A family céilí and football, hurling and camogie will keep everyone in the family busy and the day will wrap up with a special Irish language showing of The Secrets of the Cardboard Rocket in the Planetarium at 4.30pm. We will also be joined on the 10th March by Seachtain na Gaeilge personality and presenter of TG4’s Pop4 and RTE’s The Voice, Eoghan Mac Diarmada, who will help us to celebrate the ancient language of the Gael in one of Ireland’s most important ancient Gaelic centres in Armagh.