Twitter Facebook Watch Raidio Mhacha Menu

Menu ×

22 Feb 2012

Beidh Gaeil ó Chontae Ard Mhacha agus ó Chontae Thír Eoghain ag teacht le chéile arís i mbliana leis an ghrúpa cnocadóireachta Siúil. Beidh siad ag eagrú siúlóide ar an Satharn deireanach de achan mhí agus beidh an chéad siúlóid ar siúl ar an Satharn beag seo i ndeisceart Ard Mhacha ar Shliabh gCuillinn, an pointe is airde i gContae Ard Mhacha.

Tá  dhá charn suite ar bharr Shliabh gCuilinn ar achan taobh den loch, ceann acu ar tuama pasáiste é agus an tuama pasáiste is airde in Éirinn. Tá cuid den sliabh ina Limistéar Sáráilleachta Nadúrtha agus ina Limistéar Caomhantais Speisialta. Tá tábhacht ar leith le Sliabh gCuillinn sa mhiotaseolaíocht nó is ann a d’fhás Cúchullain aníos agus is ann a bhuail an Chailleach Beara bob ar Fhionn Mac Cumhaill nuair a léim sé isteach sa loch ar an sliabh agus d’éirigh sé ina sheanduine.

Beidh bus ag fágáil Dún Geanainn ar 9.00 agus ag stopadh in Ard Mhacha ar 9.30. Cuirfear tús leis an tsiúlóid ag Tí Chullain ar 10.30 agus beidh sé thart timpeall ar 1.30. Is gá clárú don tsiúlóid seo trí theagmháil a dhéanamh le Seán ar 028 3751 5229 nó sean@cairdeteo.com nó le Ursula i gComhairle Dhún Geanainn/na Coirre Críochaí nó le Gearóid ag Cairde Uí Néill. Beidh £5 ar an tsiúlóid seo nó is féidir ballraíocht bliana de £30 a íoc le siúlóidí na bliana a chlúdach.

The Irish language walking group Siúil will be heading to Slieve Gullion in South Armagh this Saturday for the first walk of the year’s programme. The walking group is an opportunity for Gaels from throughout County Armagh and County Tyrone to come together on the last Saturday of each month and visit different areas to enjoy scenic hill walks throughout the north.

Saturday’s walk will be on Slieve Gullion, the highest point in County Armagh. Two carns are located on Slieve Gullion on each side of a lake. One of the carns is the highest passage tomb in Ireland. Slieve Gullion is in an Area of Outstanding Natural Beauty and a Special Area of Conservation. Slieve Gullion is an important area in Irish mythology as it is where Cúchullain is said to have spent his childhood and it is where the Cailleach Beara tricked Finn McCool to jump into the lake, which made him become an old man.

A bus will leave Dungannon at 9am on Saturday and stop off in Armagh to collect passengers at 9.30. The walk will begin at the Tí Chullain centre at 10.30 and it will be over by around 1.30. You must register for this walk beforehand by contacting Seán on 028 3751 5229 or sean@cairdeteo.com or by contacting Ursula Uí Dhonnaile in Dungannon/Cookstown Councils or Gearóid at Cairde UÍ Néill. The walk will cost £5 or you can register to become a member of Siúil by paying £30, which will cover the costs of the walks during the year.