Twitter Facebook Watch Raidio Mhacha Menu

Menu ×

16 May 2012

Dar leis an nath cainte, is túisce deoch ná scéal ach d’éirigh le muintir Ard Mhacha an nath sin a iompú thart ar na mallaibh ag oíche airneáil a reáchtáil Cairde Teo i gcomhar le Gael-Linn i dTigh Uí Raifeartaigh ar an bhaile. Bhí Cleamairí Ard Mhacha i láthair lena seó úr lánGhaeilge agus bhí meascán de scéalaíocht, d’amhránaíocht agus de cheol. Ba é an chéad uair ag roinnt daoine a bhí i measc an scaifte móir eispéireas a fháil ar na Cleamairí agus chuaigh siad i gcion ar fhoireann teagaisc agus cinnirí choláistí Mhachaire Rabhartaigh agus Bhun an Inbhir a bhí in Ard Mhacha ag lá oiliúna Gael Linn. Bhí seantaithí ag muintir na háite ar na Cleamairí céanna áfach, agus bhí siad chomh tugtha céanna leis an seó speisialta Gaelach seo. Bhí an scéalaí as Lios Iomána , Ciarán Ó Maicín, ann fosta agus bhí a raibh i láthair faoi gheasa ag a chuid scéalta faoi na sióga. Bhí deoch tuillte ag na Cleamairí agus ag Ciarán araon agus leanadh leis an scléip agus an airneán le seisiún ceoil a mhair go maidin. Gabhann Cairde Teo buíochas le Cleamairí Ard Mhacha, le Ciarán Ó Maicín, le Réamonn ó Gael-Linn, le foireann Thigh Uí Raifeartaigh agus le gach duine a tháinig amach le tacú leis an Ghaeilge i lár phríomhchathair ársa Chúige Uladh.

The Irish saying goes is túisce deoch ná scéal (a drink comes before a story) but the people of Armagh managed to turn that saying around at a recent Irish language night organised by Cairde Teo and Gael-Linn in Rafferty’s Bar in the city. The Armagh Rhymers were present with their fantastic new Irish language show and there was a mixture of storytelling, music and song. It may have been the first time for many of those present to experience the Rhymers, but they certainly impressed the teaching staff from the Gaeltacht colleges in Machaire Rabhartaigh and Bun an Inbhir who were in Armagh for a Gael-Linn training day. The locals are well used to the Rhymers now but they certainly enjoyed this special Irish language performance. Lissumon storyteller Ciarán Ó Maicín had those present spellbound at his stories about the fairies. Ciarán and indeed the Rhymers had earned a wee drink and the criac continued with a music session going into the wee hours. Cairde Teo would like to thank the Armagh Rhymers, Ciarán Ó Maicín, Réamonn from Gael-Linn, the staff at Rafferty’s and everyone who came out to support the Irish language in the heart of the ancient capital of Ulster.