Twitter Facebook Watch Raidio Mhacha Menu

Menu ×

13 Jun 2012
Tá grúpa pobail in Ard Mhacha i ndiaidh aitheantas a fháil don Ghaeilge ón mhórchomhlacht aibhléise sna Sé Chontae Power NI. D’áitigh Cumann Pobail Dhroim Airg ar Power NI comhartha dátheangach a chur in airde toisc go bhfuil roinnt mhaith páistí sa cheantar ag freastal ar an Ghaelscolaíocht agus go bhfuil roinnt mhaith daoine fásta ag foghlaim na Gaeilge ag na ranganna a eagraíonn an grúpa Gaeilge Cairde Teo. Chuir an cumann pobail isteach ar chomórtas pobail a bhí á reáchtáil ag Power NI le grúpaí pobail agus carthanais a spreagadh le fuinneamh a chaomhnú. Dúirt Stiofán Mac Cléirigh, cathaoirleach Chumann Pobail Dhroim Airg agus gníomhaí Gaeilge in Ard Mhacha, “Tá muid iontach sásta bheith san iomaíocht sa scéim seo agus tá lúcháir orainn gur éist siad linn leis an Ghaeilge a chur san áireamh ar an chomhartha nua. Ní hé seo an chéad uair gur éirigh linn cur ina luí ar chomhlacht mór le rá Gaeilge a chur san áireamh ar chomharthaí pobail. D’iarr muid ar Tayto comhartha Gaeilge a úsáid sa Phairc Lúthchleasaíochta agus is iomaí duine a deir linn go dtugann comharthaí mar seo níos mó muiníne dóibh an Ghaeilge a úsáid.” Dúirt an tOifigeach Gaeilge le CAIRDE Teo, Seán Ó Maoilsté, “Bíonn Cumann Pobail Dhroim Airg ar thús cadhnaíochta i gcónaí leis an Ghaeilge a chur chun cinn. Ní amháin go bhfuil an comhartha nua seo ag teacht sna sála ar chomhartha Tayto, ach bíonn an cumann pobail ag cur ranganna Gaeilge ar fáil do na páistí san eastát a bhíonn ag freastal ar scoileanna béarla. Tá dlúthcheangal idir an cumann pobail agus earnáil na Gaeilge in Ard Mhacha.” Chomh maith leis an chomhartha nua ó Power NI, tá Stiofán i ndiaidh comhartha breá Gaeilge a chur leis an gharraí glasraí a d’oscail Pobal Dhroim Airg ar na mallaibh agus tá pleananna ann le níos mó Gaeilge a chur ar taispeáint sa cheantar ar ball beag.