Twitter Facebook Watch Raidio Mhacha Menu

Menu ×

15 Jun 2012
Tá dhá eagraíocht sa chathair i ndiaidh teacht le chéile tacaíocht a chur ar fáil do dhaoine óga i gceantar Ard Mhacha Thiar atá ag iarraidh am a chaitheamh sa Ghaeltacht le feabhas a chur ar a gcuid Gaeilge. Tháinig an eagraíocht Ghaeilge CAIRDE Teo agus an eagraíocht fhorbartha pobail Comhthionól Ard Mhacha Thiar le chéile le deiseanna a chur ar fáil do dhaltaí áitiúla trí chúnamh airgid a thabhairt dóibh le freastal ar choláistí Gaeltachta i rith an tsamhraidh. Seoladh clár tacaíochta i mbliana agus beidh comórtas bliantúil ar siúl do dhaltaí a bhfuil cónaí orthu in iarthar na cathrach.
Bíonn na céadta déagóirí ar fud na hÉireann ag tabhairt cuairte ar na ceantair Gaeltachta i nDún na nGall, i Maigh Eo, i nGallaimh, i gCiarraí agus i gCorcaigh gach samhradh le iad féin a thumadh sa Ghaeilge ar feadh trí seachtaine. Bíonn siad ag freastal ar ranganna agus imeachtaí a eagraítear trí mheán na Gaeilge agus bíonn siad ag stopadh le teaghlaigh áitiúla a bhfuil an Ghaeilge mar phríomhtheanga acu.
Fuair Éimear agus Áine Ní Luachráin dhá scoláireacht £200 a chuir CAIRDE Teo agus Comhthionól Ard Mhacha ar fáil. Beidh na cailíní ag dul go Loch an Iúir i mí Iúil agus i mí Lúnasa agus beidh siad i gcuideachta neart Gaeilgeoirí eile as Ard Mhacha agus as achan chuid den tír a bheas ag cur lena gcuid Gaeilge i suíomh spraíúil Ghaeltacht Dhún na nGall.
Two local organisations have come together in a unique partnership to help support young people from the West Armagh area who wish to visit the Gaeltacht in order to improve their spoken Irish. Irish language organisation CAIRDE Teo and community development organisation West Armagh Consortium have teamed up to offer opportunities for local students to access financial assistance to help with the costs of attending Gaeltacht colleges in the summer. The programme of support was launched this year and will take the form of an annual competition for students resident in the west of the city.
Hundreds of teenagers across Ireland visit the Irish speaking areas in Donegal, Mayo, Galway, Kerry and Cork each summer to immerse themselves in the language for three weeks, by attending classes and functions which are organised through the medium of An Ghaeilge and staying with local families, for whom Irish is their first language.
Local girls Éimear and Áine Ní Luachráin were the recipients of two £200 scholarships, which were generously donated by CAIRDE Teo and Comthionól Ard Mhacha Thiar (West Armagh Consortium). The girls will be heading to Loch an Iúir in July and August and will join many more students from Armagh and from right across the north who are looking forward to adding to their vocabulary and improving their fluency in the relaxed setting of the Donegal Gaeltacht.