Twitter Facebook Watch Raidio Mhacha Menu

Menu ×

18 Jul 2012

Tá Gaeil óga Ard Mhacha ag teacht chucu féin an tseachtain seo agus Campa Mhacha, an campa samhraidh Gaeilge is mó sa chontae, críochnaithe go ceann bliain eile. D’fhreastail breis agus 150 páistí ar an champa i mbliana agus ba é an campa ba mhó agus ba rathúla ó tháinig Campa Mhacha ar an saol. Is é CAIRDE Teo, grúpa Gaeilge in Ard Mhacha, a d’eagraigh an campa samhraidh i mbliana agus d’fhreastail an campa ar pháistí ó Bhunscoil na mBráithe Críostaí agus ar bhunscoileanna béarla in Ard Mhacha.

Cuireadh tús leis an Champa ar an 2 Iúil do pháistí ó Rang 1 go Rang 3 nuair a d’fhreastail an campa Gaeilge agus an campa dátheangach ar cheardlanna ceoil, amhránaíochta agus béaloideasa a stiúir Cleamairí Ard Mhacha i suíomh miotaseolaíoch Eamhain Mhacha. Ba mhacalla ar stair ársa an cheantair sin le teanga agus cultúr na nGael á cheiliúradh ar an chnoc. Eagraíodh turas go zú Bhéal Feirste agus go dtí an pháirc agus feirm ag an Tamhnach Mór agus bhí réimse mór imeachtaí ealaíona, ceardaíochta, soirt, ceoil agus drámaíochta ag lárionad an champa in Ard Mhacha féin. Bhí na himeachtaí uilig dírithe ar an Ghaeilge, ar chultúr na nGael agus ar an nasc atá acu leis an chomhshaol agus leis an timpeallacht atá thart orainn.

Bhí lá speisialta ag an Champa ar lá a cheathair nuair a chuir Cuan Cheann an Ghabha bád ar fáil dúinn le turas a dhéanamh ar Loch nEathach ó Mhachaire isteach go hInis Dabhail. Thaiscéal na páistí an oileán i gcuideachta an aon duine amháin a bhfuil cónaí air ar an oileán agus d’fhoghlaim siad faoi na mhiotaseolaíocht, faoi fhinscéalaíocht agus faoi stair an oileáin atá ríthábhachtach ag Gaeil Uladh. Thacaigh CLG Ard Mhacha leis an champa fosta agus d’éascaigh siad an chéad turas dátheangach ar Pháirc Lúthchleasaíochta Uí Mhuireagáin riamh do scaifte 40 páistí a bhí iontach sásta súil a leagan ar Chorn Nicky Rackard a bhain na hiománaithe an mhí seo caite. Tháinig Gaeilgeoir na Siombáibe Tura Arutura, cara mór le Gaeil Ard Mhacha, i rith na seachtaine agus bhí na páistí faoi gheasa ag a mheascán de dhamhsa sean-nós, hip hap agus uirbeach agus is iomaí tuismitheoir atá i ndiaidh a thuairisciú dúinn go bhfuil na steipeanna Gaelacha agus Afracacha á gcleachtadh i mbailte ar fud an chontae.

Bhí Seachtain 2 chomh gnóthach céanna do pháistí ó Rang 4 go Rang 7. Bhí Tura Arutura ar ais leis na páistí is sine agus cuireadh fáilte mhór chroíúil roimhe. Bhí turas eile go hInis Dabhail ag an champa Gaeilge agus d’fhoghlaim na páistí faoi stair an oileáin ó theacht Naomh Pádraig go hionradh na Normannach agus an nasc le clann iomráiteach Uí Néill. Thug an dá champa cuairt ar Eamhain Mhacha agus eagraíoch club scannán ag Trian Phádraig fosta. Bhí lá iontach go deo ag páistí an champa dátheangaigh i bPáirc an Chrócaidh agus iad ag déanamh turais thart ar an staid agus ar an iarsmalann. Tig linn a mhaíomh anois go raibh dream amháin as Ard Mhacha ar a laghad i seomra feistis Pháirc an Chrócaigh i ndiaidh mhí Iúil i mbliana. Chomh maith le ranganna Gaeilge, bhí neart imeachtaí ar siúl ag Lárionad Bhóthar na hArdeaglaise i gcaitheamh an dá seachtain.

Cuireadh deireadh le Campa Mhacha 2012 le cuairt ar an ionad is Gaelaí agus is fearr do pháistí i gCathair na nArdeaglaisí – mar atá Plainéadlann Ard Mhacha, áit ar cuireadh an seó iontach Gaeilge ar taispeáint. Rinne na páistí a gcuid roicéad féin sular seoladh isteach sa chianspás iad. Tháing na páistí uilig ón champa le chéile in éineacht leis na múinteoirí, leis na cinnirí, lena dtuismitheoirí agus lena dteaghlaigh do lá spraoi teaghlaigh ag derieadh an champa. Bhí picnic teaghlaigh le beárbaiciú, preabchaisleáin, aghaidhphéinteáil, tarbh rodeo agus neart cluichí ar siúl le deireadh le ceiliúradh a dhéanamh ar Champa Mhacha 2012.

Ba mhian le CAIRDE Teo buíochas a ghabháil leis na múinteoirí, leis na cinnirí, leis na healaíontóirím leis na ceoltóirí agus le gach duine a chinntigh gur éirigh chomh maith sin leis an champa samhraidh i mbliana. Ba mhaith le CAIRDE Teo buíochas a ghabháil lenár maoinitheoirí; Comhpháirtíocht Athnuachan Comharsanachta Ard Mhacha: Foras na Gaeilge agus an tSeirbhís Óige de Bhord Oideachais agus Leabharlainne an Deiscirt. Tugann eagraithe an champa buíochas do Phlainéadlann Ard Mhacha, do Pháirc Lúthchleasaíochta Uí Mhuireagáin, do CLG Chláirsigh Ard Mhacha, do Pháirc an Chrócaigh, do Chuan Cheann an Ghabha, do Zú Bhéal Feirste, d’Eamhain Mhacha, do Thrian Phádraig, d’Óstán an Charlemont, do Comhthionól Ard Mhacha Thiar agus do Lárionad Bhóthar na hArdeaglaise a chuidigh linn go fial.