Twitter Facebook Watch Raidio Mhacha Menu

Menu ×

23 Aug 2012

Tá neart imeachtaí ar siúl fán Iúr agus fá Ó Méith Mara le ceiliúradh a dhéanamh ar chomóradh céad bliain Choláiste Bhríde. Seolfar taispeántas nua faoi Cholaiste Bhríde i gClub Sóisialta Naomh Eoin Bosco ar an Iúr Dé hAoine 7 Meán Fómhair ar a 8 agus beidh ceolchoirm ar siúl ina dhiaidh leis an sárcheoltóir Conallach Doiminic Mac Giolla Bhríde. An lá dar gcionn, beidh léacht dátheangach ann ar mheán lae leis an Dr Ciarán Ó Duibhín dar teideal ‘Thigeadh sé go hÓ Méith’. Bogfar an taispeántas go Bunscoil an Iúir Dé Máirt 11 Meán Fómhair agus beidh sé ar fhoscailt idir 1.30 go 4.30. Tá na himeachtaí seo á n-eagrú ag Bhrainse an Iúir de Chomhaltas Uladh de Chonradh na Gaeilge.

Beidh an grúpa Siúil ag glacadh páirte in dá shiúlóid atá á n-eagrú ag an Chiorcal Comhrá in Ó Méith Dé Sathairn 15 agus Dé Domhnaigh 16 Meán Fómhair. Beidh siúlóid ann de Sathairn thart ar an cheantar a raibh na seanchainteoirí dúchais ina gcónaí ann. Cuirfidh Siúil bus ar fáil don imeacht seo agus beidh an bus ag fágáil Dhún Geanainn ar 9.30 agus Ard Mhacha ar 9.50. Cuirfear tús leis an tsiúlóid ar 11.00. Beidh an bus ag pilleadh ar Ard Mhacha agus ar Dhún Geanainn i ndiaidh na siúlóide. An lá dar gcionn, beidh siúlóid eile ag Bearnas na bPeidléirí. Beidh an tsiúlóid seo níos dushlánaí agus beidh sé fóirsteanach do dhaoine atá cleachtaithe de bheith ag siúl ar na cnoic nó sna sléibhte. Beidh bus ag fágáil Dhún Geanainn ar 10.30 agus ag stopadh in Ard Mhacha ag 10.50. Cuirfear tús leis an tsiúlóid ag Bearnas na bPeidléirí ar mheán lae.

There are plenty of events planned in the Newry and Omeath areas to celebrate 100 years of Coláiste Bhríde. A new exhibition on Coláiste Bhríde will be launched in the St John Bosco social club in Newry on Friday 7 September at 8 and will be followed by a concert with renowned Donegal sean-nós singer Doiminic Mac Giolla Bhríde. The following day, Dr Ciarán Ó Duibhín will give a bilingual lecture at 12 noon entitled ‘Thigeadh siad go hÓméith – They came to Omeath’. The exhibition will move to Bunscoil an Iúir on Tuesday 11 September and will be open between 1.30 to 4.30. These events are being organised by the Newry branch of Comhaltas Uladh.

The walking group Siúil will be participating in two walks which are being organised by Omeath’s Ciorcal Comhrá on Saturday 15 September and Sunday 16 September. There will be a walk on Saturday around the area in which the last native Irish speakers lived. Siúil will organise a bus which will leave Dungannon at 9.30 and Armagh at 9.50. The walk will begin at 11.00. The bus will return to Armagh and Dungannon after the walk. The following day, there will be another walk at Cadger’s Pad. This walk will be more challenging and will be suitable for those who are used to hill walks or mountain climbs. A bus will leave Dungannon at 10.30 and stop off in Armagh at 10.50. The walk will begin at Cadger’s Pad at midday.