Twitter Facebook Watch Raidio Mhacha Menu

Menu ×

20 Aug 2012
Cuirfear tús le téarma nua ranganna Gaeilge Dé Céadaoin 19 Meán Fómhair a mhairfidh 11 seachtain (10 rang le briseadh seachtaine don sos lártéarma) go dtí Dé Céadaoin 28 Samhain. Beidh na ranganna ar siúl san Aonad Gaeilge i gColáiste Chaitríona idir 7.00 agus 8.30 agus beidh bunrang, meánrang íochtair, meánrang uachtair agus ardrang ar siúl. Beidh costas £30 ar an téarma le lacáiste £15 do dhaltaí agus mhic léinn, do dhaoine atá dífhostaithe agus do phinsinéirí. Is féidir clárú do na ranganna seo trí bhualadh isteach chuig oifig Cairde Teo atá thuas staighre in Ionad Siopadóireachta Chathair Ard Mhacha (Eurospar) nó teagmháil a dhéanamh le Seán ag sean@cairdeteo.com nó 028 3751 5229. Is féidir leat íoc fosta ag na ranganna ar an chéad oíche.

The new term of Irish language classes will commence on Wednesday 19 September and will last 11 weeks (there will be 10 classes with a one week break for mid-term) until Wednesday 28 November. The classes will take place in the Irish Medium Unit at St Catherine’s College between 7.00 and 8.30 and there will be a class for beginners, lower intermediate, higher intermediate and advanced. The cost will be £30 with £15 concessions for students, unemployed and pensioners. You can register by calling into the Cairde Teo office which is upstairs in the City Shopping Centre (Eurospar) or contacting Seán on sean@cairdeteo.com or 028 3751 5229. You can also pay on the first night of classes.