Twitter Facebook Watch Raidio Mhacha Menu

Menu ×

03 Sep 2012

Cuirfear tús le téarma nua ranganna oíche Gaeilge i gColáiste Chaitríona, Ard Mhacha Dé Céadaoin 19 Meán Fómhair. Tá na ranganna á n-eagrú ag CAIRDE Teo agus beidh ceithre leibhéal ann: bunrang; meánrang íochtair; meánrang uachtair agus ardrang. Beidh na ranganna ar siúl idir 7i.n. agus 8.30i.n. sa Sruth Gaeilge. Beidh na ranganna ar siúl oíche Chéadaoin go dtí 28 Samhain agus beidh sos seachtaine Dé Céadaoin 31 Deireadh Fómhair don sos lár-téarma. Beidh táille £30 le clárú don téarma 10 seachtaine nó lámhaltas £15 do mhic léinn, do dhaoine dífhostaithe agus do phinsinéirí. Má tá suim agat freastal ar na ranganna, buail isteach ar an siopa Gaeilge Cult Úr atá thuas staighre sa Eurospar nó déan teagmháil le Seán ag sean@cairdeteo.com nó ar 028 3751 5229. Chomh maith leis na ranganna, tá deiseanna eile ann in Ard Mhacha le do chuid Gaeilge a chleachtadh leis an ghrúpa comhrá An Ciorcal Comhrá a bhuaileann le chéile gach Máirt ar 9.30i.n. i mBeár an Staisiúin. Bíonn an grúpa cnocadóireachta Siúil ag spreagadh daoine Gaeilge a úsáid fosta ar na siúlóidí a reáchtálann siad gach mí agus is féidir dul amach leo go hÓ Méith Dé Domhnaigh 16 Meán Fómhair ach teagmháil a dhéanamh le Seán. Is féidir coinneáil chun dáta faoi imeachtaí agus ranganna Gaeilge ar leathanach Cairde Teo ar Facebook nó trí sinn a leanúint ar Twitter.

A new term of Irish language evening classes will get underway in Saint Catherine’s College, Armagh on Wednesday 19 September. The classes are being organized by local Irish language organisation CAIRDE Teo and there will be four levels: beginners; lower intermediate; higher intermediate and advanced. The classes will run between 7pm and 8.30pm in the Irish medium unit. The classes will be held on Wednesday evenings until 28 November and there will be a one week break on Wednesday 31 October when the school will be closed for mid-term break. The cost of enrolling for the 10 week term will be £30 with a concessionary rate of £15 for students, unemployed and pensioners. If you are interested in attending the classes, call into Armagh’s Irish language shop Cult Úr, which is located upstairs in the Eurospar or contact Seán at sean@cairdeteo.com or on 028 3751 5229. As well as the classes, there are also numerous opportunities to practice your Irish in Armagh with the weekly conversation group An Ciorcal Comhrá who meet every Tuesday evening at 9.30pm in the Station Bar. A local hillwalking group also encourage the use of Irish on their monthly walks and you can join them on their next outing on Sunday 16 September. You can keep up to date on the latest Irish language classes and events on the Cairde Teo page on Facebook or by following us on Twitter.