Twitter Facebook Watch Raidio Mhacha Menu

Menu ×

23 Nov 2012

Tá cnocadóirí Ard Mhacha ag teacht chucu féin arís i ndiaidh dóibh siúlóid shultmhar a dhéanamh sna Beanna Boirche ar na mallaibh. Bhí slua mór i láthair do shiúlóid dheireanach na bliana a bhí mar chuid de chlár cnocadóireachta an ghrúpa Siúil. Bhí idir óg agus aosta i láthair le taitneamh a bhaint as an tírdhreach álainn ag an Chloch Mhór agus ag mullach Shliabh Mártain agus bhí radhairc ghalánta amach ar chósta an Dúin le hOileán Reachrainn Átha Cliath le feiceáil go soiléir. Ar an bhealach anuas, d’fhoghlaim na cnocadóirí faoi sheanchas an cheantair ó fhear de mhuintir Chaisleán Ruairí, Seán Tinnelly, agus d’inis sé dúinn faoi Bhrónach, faoi Fhaiche na bhFidléirí agus faoi logainmneacha an cheantair. Tá sraith siúlóidí na bliana thart ach tá an grúpa ag eagrú clár siúlóidí 2013 cheana féin. Más mian leat bheith páirteach sna siúlóidí, déan teagmháil le Seán ar sean@cairdeteo.com agus is féidir leis d’uimhir ghutháin phóca a chur leis an bhunachar sonraí le go bhfaighidh tú téacsteachtaireacht roimh na siúlóidí uilig.

Armagh’s Irish language walking group is regaining its energy after a very enjoyable walk in the Mourne Mountains recently. There was a large crowd in attendance for the final walk of the year which was part of the hillwalking programme of the bilingual Siúil group. People of all age groups attended to enjoy the beautiful landscape at the renowned Cloch Mór or Big Stone in Rostrevor Forest Park. The stunning views from the summit of Slieve Martin over the County Down coast surpassed all expectations with Lambay Island clear to be seen on the horizon. On the descent, the walkers learned about the area’s folklore from Rostrevor man Seán Tinnelly, who passed on his knowledge of Saint Brónagh, of the Fiddlers’ Green and the local placenames. This year’s series of walks may well be over but the group is already planning next year’s programme of walks.  If you would like to take part in the walks, contact Seán on sean@cairdeteo.com to add your mobile phone number to receive text messages about upcoming walks.