Twitter Facebook Watch Raidio Mhacha Menu

Menu ×

30 Jan 2013

250645_320967681320111_263547885_nBeidh na cúrsaí Gaeilge, a eagraíonn CAIRDE Teo i gcomhar le Coiste Cultúir CLG Ard Mhacha, ar ais sa Pháirc Lúthchleasaíochta Dé Sathairn 9 Feabhra idir 11am agus 4pm do dhuine ar bith atá ag iarraidh cur lena gcuid Gaeilge. Beidh rang ann do thosaitheoirí, foghlaimeoirí idirmheánacha agus foghlaimeoirí ardleibhéil agus cuimsíonn an costas £10 lón. Más mian leat áit a chur in áirithe ar an chúrsa, déan teagmháil le Seán ar sean@cairdeteo.com nó 028 3751 5229.

Tá lúcháir ar CAIRDE Teo agus ar CLG Ard Mhacha tacú le forbairt na teanga náisiúnta i gcathair Ard Mhacha agus ar fud an chontae, go háirithe le linn 2013, Bliain na Gaeilge. Tá sé mar sprioc ag Bliain na Gaeilge muid a spreagadh lenár gcúpla focal a úsáid ar feadh na bliana agus ceiliúradh a dhéanamh ar ár dteanga féin, ar ár gcultúr féin agus ar ár n-oidhreacht féin. Ba mhaith linn muintir Ard Mhacha a spreagadh le hiarracht breise a dhéanamh i mbliana úsáid a bhaint as cibé Gaeilge atá againn, bíodh sin Dia duit nó Go raibh maith agat nó comhrá iomlán.

581219_320967861320093_1800194578_nBhí Cairde gnóthach ar na mallaibh ag eagrú club Gaeilge i gcomhar le Pláinéadlann Ard Mhacha agus tá club Gaeilge nua ann do pháistí i mbunscoileanna Béarla a bheas ar siúl in Áras Dhroim Airg gach Máirt ón 6 go dtí a 7 a chlog. Chomh maith le tráth na gceist a eagrú go luath i mí Eanáir, bhí Coiste Cultúir CLG Ard Mhacha chomh gnóthach céanna ag ullmhú próifílí dátheangacha imreora le himreoirí sinsear peile Ard Mhacha agus tá siad gnóthach faoi láthair ag eagrú Scór Sinsear, a bheas faoi lánseoil ar an deireadh seachtaine seo chugainn fosta.

The Irish language courses, which are organised by CAIRDE Teo in conjunction with the Armagh GAA Culture Committee, return to the Athletic Grounds on Saturday 9 February between 11am and 4pm for anyone interesting in brushing up on their Irish language skills. There are classes for beginners, intermediate and advanced levels and the cost of £10 also includes lunch. If you would like to book a place on the course, contact Seán on sean@cairdeteo.com or 028 3751 5229.

561941_370372763046269_645525011_nCAIRDE Teo and the Armagh County Board are delighted to continue supporting the development of our national language in Armagh city and indeed throughout the county, particularly during 2013, Bliain na Gaeilge or Irish Language Year. Bliain na Gaeilge aims to encourage all of us to use our cúpla focal throughout the year and to celebrate our own language, culture and heritage. We would like to encourage everyone in Armagh to make an extra special effort this year to use whatever Irish you have, whether it be Dia duit – hello or Go raibh maith agat – Thank you.

Cairde have been busy recently organising a new Irish language club in conjunction with Armagh Planetarium and a new Irish language club for English speaking children in Drumarg House. As well as organising the tráth na gceist, the Irish language quiz, in early January, the Armagh GAA Culture Committee has also been busy preparing bilingual player profiles with the Armagh senior footballers and organising the senior Scór, which gets underway next weekend.