Twitter Facebook Watch Raidio Mhacha Menu

Menu ×

21 Jan 2013

Seolfar an saothar is déanaí de chuid Foilseacháin Ábhair Spioradálta i Leabharlann an Chairdinéal Uí Fhiaich, Ard Mhacha, Dé Máirt 29ú Eanáir ar a 7:30 i.n.

An Monsíneoir Réamonn Ó Muirí a sheolfaidh na leabhair nua agus an tAthair Frainc Mac Brádaigh, SJ,  cathaoirleach Foilseacháin Ábhair Spioradálta, a bheidh mar Fhear an Tí.

I measc na leabhair a bheidh á seoladh tá An Tiomna Nua agus Leabhair na Salm, curtha in eagar ag Ciarán Ó Coigligh. Eagrán nua soláimhsithe, mar aon leis na brollaigh mhínithe tógtha as Bíobla Mhá Nuad atá san fhoilseacháin seo.

Seolfar freisin an triú chuid den tsraith Machnaimh Shoiscéalacha le Cothraí Gógan. Machnaimh Shoiscéalacha: Bliain C- Naomh Lúcás is teideal den saothar is déanaí. Machnaimh ar shoiscéil an Domhnaigh don bhliain liotúirgeach C atá ann.

An triú leabhar a bheidh á seoladh ná Litreacha San Clára leis an tSiúr Mairéad Ní Fhearáin, atá ina cónaí ar an Chéide i gContae Ard Mhacha,  a foilsíodh ach nár seoladh sa bhliain 2011. Ceithre litir le San Clára ón triú aois déag atá sa leabhar seo.

Beidh fáilte ar leith roimh Ghaelgeoirí ó Ard Mhacha agus na contaethe thart air chuig an Seoladh Leabhar speisialta seo a bhéas a eagrú i gcomhar le Gael-Linn, Cairde Teo in Ard Mhacha agus Pobal Aifreann na Gaeilge in Ard Mhacha. Beidh ceol agus sóláistí ar fáil nauir a bhéas na leabhair seolta.

 

Tuilleadh eolais le fáil ag antimire@gmail.com