Twitter Facebook Watch Raidio Mhacha Menu

Menu ×

30 Jan 2013

8429704826_52976357be_zSheol an Moinsíneoir Réamonn Ó Muirí trí leabhar de chuid Fhoilseachán Ábhair Spioradálta aréir i Leabharlann an Chairdinéil Uí Fhiaich. Seoladh Litreacha San Clára, aistriúchán a rinne an tSiúr Mairéad Ní Fhearáin ar litreacha a scríobh Naomh Clára sa 13ú haois. Seoladh an leagan nua den Tiomna Nua agus Leabhar na Salm agus labhair an t-eagarthóir Ciarán Ó Coigligh faoin tionchar a bhí ag an Cairdinéal Tomás Ó Fiaich air nuair a bhuail sé leis den chéad uair agus é ina shagart. Seoladh Machnaimh Shoiscéalacha le Cothraí Gógan a d’imigh ar shlí na fírinne ar na mallaibh. Chomh maith leis sin, tugadh cóip den eagrán is deireannaí den iris An Timire do na daoine uilig a bhí i láthair.

8428608423_a58dc5d4a7_zMonsignor Réamonn Ó Muirí launched three books by the Irish language religious book publishers, Foilseacháin Ábhair Spioradálta, last night in the Cardinal Ó Fiaich Library. An Irish language translation of the Letters of St Clare, Litreacha San Clára, by Sister Mairéad Ní Fhearáin was launched. The latest Irish language version of the New Testament and Book of Psalms, An Tiomna Nua agus Leabhar na Salm was launched and the editor Ciarán Ó Coigligh spoke of the influence Cardinal Ó Fiaich had on his life when he met the young Father Ó Fiaich for the first time. Irish language reflections on the gospel readings, Machnaimh Shoiscéalacha, by the recently deceased Cothraí Gógan was also launched in Armagh. As well as that, a copy of the latest edition of the Irish langauge religious magazine An Timire was presented to everyone in attendance.