Twitter Facebook Watch Raidio Mhacha Menu

Menu ×

07 Mar 2013

Plaineadlann 5Bhain CAIRDE Teo, an fhiontraíocht shóisialta Gaeilge in Ard Mhacha, bhain siad leas as maoiniú fial a chuir Rannóg Óige an SELB ar fáil d’imeachtaí seach-churaclaim do pháistí Gaelscoile. Bhí oifigigh ó CAIRDE ábalta clár leathan oibre a reáchtáil agus a sholáthar do dhaoine óga atá ag freastal ar Ghaelscoileanna in Ard Mhacha.

Cuireadh tús leis an chlár i mí Eanáir 2013 le tionscadal iarscoile do dhaltaí idir Rang 3 agus Rang 6 ón bhunscoil áitiúil. Ghlac na páistí páirt i bhfiontar úrnua dátheangach ag Pláinéadlann Ard Mhacha a sholáthair Sinéad Nic Niocaill, Oifigeach Oideachais ag an Phláinéadlann, i gcomhar le hOifigeach Gaeilge CAIRDE Teo, Seán Ó Máoilsté, agus oibrithe deonacha Meghan Ní Mhócháin agus Kerri Ní Gharmaile.

Bhain na daoine óga sult as gníomhaíochtaí agus ceardlanna réalteolaíochta agus eolaíochta i rith mhí Eanáir agus mhí Feabhra mar chuid den tionscadal píolótach. D’amharc na páistí ar an seó Gaeilge a chuireann an Phláinéadlann ar fáil – rud nach bhfuil ar fáil i gceann ar bith eile de na Pláinéadlanna eile in Éirinn.

Chomh maith leis an chlub iarscoile ag an Phláinéadlann, thug an SELB maoiniú do CAIRDE Teo le gníomhaíochtaí ealaíne agus ceardaíochta i nGaeilge chomh maith le tréimhse gearr cónaithe sa Ghaeltacht do dhaltaí níos sine atá ag smaoineamh ar choláistí samhraidh i nGaeltacht Dhún na nGall i rith an tsamhraidh. Soláthraíodh an chuid sin den chlár i gcomhar le Gael Linn.

Plaineadlann 3Ba mhaith le CAIRDE Teo buíochas a ghabháil le Rannóg Óige an SELB  a chuir an maoiniú ar fáil agus leis an fhoireann ag Pláinéadlann Ard Mhacha agus Gael Linn as an chuidiú uilig le linn an chláir.

 

CAIRDE Teo, the Irish language social enterprise based in Armagh City, recently availed of the SELB Youth Division’s excellent funding initiative for extra-curricular activities for Irish medium students. Grant funding enabled CAIRDE officers to organise and deliver a multi-faceted eight week programme for young people who attend Irish medium schools in Armagh.

The programme opened in January 2013 with an after schools project for pupils from Rang 3 to Rang 6 attending local bunscoileanna (Irish language primary schools). The children participated in an exciting new bilingual venture at Armagh Planetarium devised by Sinéad McNicholl, Education Support Officer at the Planetarium and assisted by CAIRDE volunteers Meghan Ní Mhócháin and Kerri Ní Gharmaile.

Plaineadlann 6Young people enjoyed a range of astronomy and science based activities and workshops during January and February as part of this new pilot project. The children also enjoyed the Planetarium’s Irish language show for schools – unique in that Armagh Planetarium is the only planetarium in Ireland to offer this facility.

In addition to the after-schools club at the Planetarium, the SELB funding also allowed CAIRDE Teo to offer arts and crafts activities in Irish as well as a mini-Gaeltacht residential for older students who are considering visiting the summer colleges in the Donegal Gaeltacht during the summer. The latter part of the programme was delivered in partnership with Gael Linn.

CAIRDE Teo would like to acknowledge the financial assistance provided by the SELB Youth Division’s Irish Medium Funding and the courtesy and generosity of staff at both Armagh Planetarium and Gael Linn.