Twitter Facebook Watch Raidio Mhacha Menu

Menu ×

12 Mar 2013

Young people who took part in the Irish Language in Armagh Promotional Film Project receive vouchers at the Lord Mayor's Reception in the PalaceBhí tinreamh breá i láthair ag fáiltiú a reáchtáil ArdMhéara Ard Mhacha Sharon Ní Eachaidh- Uí Gharmaile ar an Aoine a chuaigh thart le Seachtain na Gaeilge a cheiliúradh. Bhí ochtó aoi ann ó eagraíochtaí Gaeilge agus cultúir le hamharc ar ghearrscannán úr faoin Ghaeilge a rinne daltaí gaelscoile an cheantair. Bhain na haíonna sult as ceol traidisiúnta ó cheoltóirí óga Phíobairí Ard Mhacha ar an oíche. Ghlac an tArdMhéára le dhá sheic ar an oíche, arbh fhiú £40,000 san iomlán iad, ar son Aonach Mhacha, an eagraíocht nua Gaeilge a bunaíodh le hionad £1,5 milliún a thógáil i lár chathair Ard Mhacha. Bhronn Gael Linn agus Iontaobhas Ultach na suimeanna fláithiúla seo le cur in iúl do phobal na Gaeilge i Ard Mhacha go bhfuil muinín acu as forbairt na Gaeilge sa chathair.

Is féile Ghaeilge idirnáisiúnta í ‘Seachtain na Gaeilge’ agus tá sé ar cheann de na ceiliúrtha is mó den Ghaeilge agus den chultúr  a tharlaíonn in Éirinn agus ar fud an domhain gach bliain. Bhí an oiread sin ratha ar an fhéile go bhfuil an fhéile á ceiliúradh thar choicís! Tá féile na bliana seo á reáchtáil idir 4 – 17 Márta 2013 mar chuid de cheiliúradh ‘Bliain na Gaeilge’ agus Tóstál Éireann 2013. Tá imeachtaí á n-eagrú ag grúpaí deonacha agus pobail, údaráis áitiúla, scoileanna, leabharlanna, clubanna spóirt agus ceoil agus eagraíochtaí ealaíne agus cultúrtha le bheith páirteach i Seachtain na Gaeilge ina gceantair féin.

Antoine Ó Coileáin, Chief Executive of Gael Linn presents the Lord Mayor with a cheque for £20,000 for the Aonach Mhacha  Irish Language Centre in Armagh CityIn Ard Mhacha féin, seoladh clár gnóthach imeachtaí Dé Luain ag Ceannáras Chumann Lúthchleas Gael sa Pháirc Lúthchleasaíochta agus ba é captaen peile Ard Mhacha Ciarán Mac Íomhair a sheol é. Tá Ciarán ar dhuine de na céadta atá ag iarraidh an Ghaeilge a fhoghlaim trí fhreastal a dhéanamh ar ranganna Gaeilge, trí chúrsaí a dhéanamh ag an deireadh seachtaine agus trí thréimhsí a chaitheamh sa Ghaeltacht. Bhí ionadaithe ann ar an Luan ó scoileanna an cheantair, ó eagraíochtaí cultúir, ó chlubanna spóirt, agus ó ghrúpaí pobail le sult a bhaint as an seoladh sula ndeachaigh siad ar thuras dátheangach thart ar an staid úrnua i nDaltún.

Dúirt an tArdMhéara Ní Eachaidh-Uí Gharmaile:

“Tugann an fhéile seo deis do gach duine sult a bhaint as an Ghaeilge, is cuma cé acu ar cainteoir líofa thú nó foghlaimeoir agus fiú amháin má tá cúpla docal agat. Bíonn féilire imeachtaí spraíúla agus sultmhara a chuimsíonn gach cineál suime agus gach aoisghrúpa. Tá an Ghaeilge faoi bhláth in Ard Mhacha faoi láthair le 400 dalta i nGaelscoileanna sa chathair agus pleananna ann le naíscoileanna agus bunscoileanna úra a bhunú sa mhórcheantar. Tá freastal iontach ar na ranganna oíche agus ar ranganna neamhfhoirmiúla do pháistí agus do dhaoine fásta atá ag teacht chun tosaigh i gclubanna CLG agus in ionaid phobail ar fud an chontae.

“Tá glúin úr Gaeilgeoirí ag cur le hathbheochan na Gaeilge in Ard Mhacha agus tá deiseanna ag Gaeilgeoirí anois an Ghaeilge a fhoghlaim agus a úsáid, ní amháin i rith Sheachtain na Gaeilge ach ar feadh na bliana uilig”.

Lord Mayor Councillor Sharon Haughey Grimley accepts a presentation plaque from Bunscoil Ard Mhacha pupil Sárán Ó MachailThere was a large attendance at a reception held on Friday past by Lord Mayor of Armagh City and District, Councillor Sharon Haughey-Grimley, to mark ‘Seachtain na Gaeilge 2013’ (Irish Language Week). Eighty guests from a number of Irish language and cultural organisations were treated to a wine reception, buffet supper and the launch of a new promotional film about the Irish language in Armagh made by schoolchildren attending Irish medium schools in the locality. Guests were also treated to traditional music throughout the evening by young musicians from Armagh Pipers Club. The Lord Mayor  accepted cheque donations on the evening totalling £40,000 on behalf of Aonach Mhacha, the new Irish language company which has been established to build a £1.5million Irish language centre in Armagh City Centre. The generous sums of money were donated by Irish language organisations Gael Linn and Iontaobhas Ultach. 

‘Seachtain na Gaeilge’  is an international Irish language festival and one of the biggest celebrations of the Irish language and culture that takes place each year throughout Ireland and in many other countries. So popular has this event become that the week has had to be extended to a fortnight! This year’s festival is running from 4 – 17 March 2013 as part of the celebrations for ‘Bliain na Gaeilge’ (Year of the Irish Language) and The Gathering Ireland 2013. Voluntary and community groups, local authorities, schools, libraries, music, sports clubs, arts and cultural organisations are all involved in organising events for Seachtain na Gaeilge in their local areas.

In Armagh, a hectic programme of events organised by CAIRDE Teo and Gael Linn was launched on Monday morning at Ceannáras Chumainn Luthchleas Gael (Athletic Grounds) by none other than senior Armagh county star, Ciarán McKeever. Ciarán like so many others recently has set himself the goal of learning Irish by attending some of the many evening classes, weekend courses and Gaeltacht residentials throughout the island. Local schools, cultural organisations, sports clubs and community representatives all turned out on Monday to celebrate the launch before being led on a bilingual tour of the magnificently refurbished county grounds in Dalton.

Representatives from Aonach Mhacha, CAIRDE Teo, Gael Linn and Iontaobhas Ultach at the Lord Mayor's Reception to mark Seachtain na Gaeilge 2013Lord Mayor Haughey-Grimley informed guests:

“The festival gives an opportunity to everyone to enjoy Irish, whether you are a fluent speaker, learner or have a cúpla focal, with a calendar of entertaining and fun events for every type of interest and every age group. The language in Armagh is presently thriving with over 400 students in Irish medium schools locally, plans for new naíscoileanna and bunscoileanna in the City and District, huge interest in the adult evening classes and informal Irish classes for adults and children popping up in GAA clubs and community halls throughout the county.

“A new generation of Irish language enthusiasts are at the forefront of the Irish language revival in Armagh, providing opportunities to learn and use the language not just during Seachtain na Gaeilge but throughout the year”.