Twitter Facebook Watch Raidio Mhacha Menu

Menu ×

06 Mar 2013

De thairbhe nach dtig le roinnt mhaith d’fhoireann Cairde Teo bheith in Ard Mhacha do Lá Fhéile Pádraig i mbliana, is oth linn a chur in iúl nach mbeidh muid ábalta flóta a chur isteach sa mhórshúil. Mar sin féin, má tá aon pháiste atá ar an bhunscoil ag iarraidh bheith páirteach sa mhórshúil lena dtuismitheoirí, tá socrú déanta againn le CLG na bPiarsach Óg go dtig leo bheith páirteach i bhflóta na bPiarsach Óg. Chomh maith leis sin, is féidir le páistí siúl leis na flótaí óna gcuid clubanna féin. Beidh comharthaí agus t-léinte Gaeilge ar fáil sa siopa Cult Úr roimh Lá Fhéile Pádraig. Le tuilleadh eolais a fháil faoi fhlóta CLG na bPiarsach Óg, déan teagmháil le BJ McCay, bj8659@gmail.com nó 07562009907.

As a number of the Cairde Teo team are unable to be in Armagh on St Patrick’s Day this year, we regret that we are unable to enter a float into the annual parade. However, if any child in the Irish Medium schools would like to take part in the parade with their parents, we have arranged with Pearse Óg GAC that they can join the Pearse Óg float. As well as that, children may join floats from their own clubs in the parade. Irish language signs and t-shirts can be collected from the Cult Úr shop for taking part in the parade. For more information on the Pearse Óg float, please contact BJ McCay, bj8659@gmail.com or 07562009907.