Twitter Facebook Watch Raidio Mhacha Menu

Menu ×

12 Apr 2013

breag3Beidh féasta mór ceoil in Ard Mhacha Dé Sathairn 20 Aibreán nuair a bheas an mórghrúpa ceoil Bréag sa chathair den chéad uair. Tá ardiomrá ar Bréag, a bheas ag ceol i mBeár Uí Cheallaigh, ar fud na hÉireann mar gheall ar a gcuid coirmeacha bríomhara agus tá lucht leanúna díograiseacha acu a bhaineann sult as an meascán mearaí de cheol Ceilteach, reggae, ska agus domhanda. Beidh an t-airgead uilig ón oíche ag dul don charthanas ‘Rith do Dháithí’. Cuirfidh síntiús beag iontrála de £5 go mór leis an chúis fhiúntach seo.

Bunaíodh Bréag sa chéad áit le hairgead a thiomsú do Ghaelscoileanna Bhéal Feirste ach tá siad anois ar cheann de na bannaí is mó clú i saol na Gaeilge. Le blianta beaga anuas, bhí Bréag ar an stáitse in áiteanna chomh fada sin i gcóngar le Sri Lanka, agus tá cumasc úr Ceilteach forbartha acu nár chualathas riamh roimhe. Is de chéad ghlúin Gaeilgeoirí uirbeacha Bhéal Feirste, tá a n-oidhreacht Ghaelach le cluinstin tríd na liricí agus tríd an cheol. Le stíleanna ó Oirthear na hEorpa agus ó Mheiriceá Laidineach, chomh maith le fréamhacha reggae agus ska, tugann Bréag eispéireas ar leith don éisteoir, agus don rinceoir de ghnáth.

Cheoil Bréag ar fud na hÉireann, na hEorpa agus na hÁise, agus phill siad ar Thír na mBascach agus ar an Eilvéis go mion minic. Bhí siad mar chuid d’Fhéile Ealaíon Shligigh, d’Fhéile an Phobail agus d’fhéilte eile, agus bhí siad ar an ardán céanna leis an bhanna clúiteach Iamacách The Wailers faoi dhó, chomh maith le Shane McGowan, Sly & Robbie, Bad Manners, Steel Pulse, The Beat, Mano Negra, Neville Staple, Alabama 3, Lee Thompson, The Rubber Bandits, The Hothouse Flowers, Black 47, agus Kila. Bhí Bréag le feiceáil ar an teilifís go minic fosta ar RTÉ, ar BBC agus ar TG4, chomh maith le sealanna ar theilifís Shrí Lanka, Thír na mBascach agus na Fraince.

Cuirfidh an ghig le ceolchoirm mhór Nathan Carter in Ard Mhacha agus beidh fáilte mhór roimh lucht freastail na ceolchoirme sin bualach isteach chuig Beár Uí Cheallaigh ina dhiaidh le heispéireas iontach de stíl úrnua ceoil Ghaelaigh. Tá an cheolchoirm á maoiniú ag Cairde Teo le ceiliúradh a dhéanamh ar Bhliain na Gaeilge, agus rachaidh an t-airgead uilig ar an oíche fo dtí an carthanas Run for Dáithí.

422918_10150742970037494_440194233_nArmagh will be treated to a music extravaganza on Saturday 20 April when the extremely popular band Bréag visit the Cathedral City for the first time. Bréag, who will be playing in Kelly’s Bar, are renowned throughout Ireland for their lively concerts and have gathered a cult following throughout the island and further afield with their infectious brand of modern Celtic, reggae, ska and world music. All proceeds from the night will go to the ‘Run for Dáithí’ charity appeal. A small admission fee of £5 will contribute to this very worthy cause. 

Formed initially to raise money for local Irish language schools, Bréag have become one of the most refined and original acts of their kind. Over the last decade, having performed as far afield as Sri Lanka, Bréag have developed a Celtic fusion never before heard. The first generation of urban Gaelic speakers in modern Belfast, their Gaelic heritage permeates through their lyrics and music. With Eastern European and Latin American traditional styles, branched with roots of reggae and ska, Bréag give the listener, and inevitably the dancer, a unique musical experience.

Bréag have performed throughout Ireland, Europe and Asia, and have returned to the Basque country and Switzerland on numerous occasions. Having performed at the Sligo Arts Festival, Féile an Phobail and other festivals, Bréag have twice shared a stage with the infamous Jamaican reggae outfit The Wailers, as well as Shane McGowan, Sly & Robbie, Bad Manners, Steel Pulse, The Beat, Mano Negra, Neville Staple, Alabama 3, Lee Thompson, The Rubber Bandits, The Hothouse Flowers, Black 47, and Kila. Bréag have also made numerous television appearances on RTÉ, BBC and TG4, as well as performances on Sri Lankan, Basque and French television.

The gig will complement the musical the Nathan Carter concert in Armagh and patrons attending the concert in the Athletic Grounds are welcome to call in to Kelly’s afterwards to experience a fascinating twist on modern Irish language music. The concert is being sponsored by Cairde Teo to celebrate Bliain na Gaeilge, Irish language year, and all proceeds from the night will go to the Run for Dáithí charity.

155714_447030965380448_472152020_n