Twitter Facebook Watch Raidio Mhacha Menu

Menu ×

21 May 2013

303008_460159330734278_2005755234_nSeoladh Campa Mhacha – an campa samhraidh Gaeilge a eagraíonn CAIRDE Teo in Ard Mhacha – ag Ionad Bhóthar na hArdeaglaise ar na mallaibh i gcomhar le Cumann Iománaíochta Chú Chulainn agus Cumann Camógaíochta Naomh Bríd.

Is é bunchuspóir an Champa páistí a spreagadh le Gaeilge a úsáid taobh amuigh de thimpeallacht na scoile. Beidh imeachtaí an Champa ar siúl idir 10am agus 4pm ón Luan 1 Iúil go dtí an Aoine 5 Iúil. Ní mór do pháistí lón bheith leo agus na héadaí cuí d’imeachtaí an lae sin.

Tá an-éileamh ar áiteanna cheana féin agus beidh 80 áit ar fáil do pháistí bunscoile ó Ghaelscoileanna an cheantair. Tá dhá champa ar leith ann ag Campa Mhacha agus tabharfar áiteanna do pháistí sa Champa bunaithe ar a n-aois. Beidh páistí ó Rang 1 go Rang 3 ag freastal ar Champa 1, agus beidh páistí ó Rang 4 go Rang 7 ag freastal ar Champa 2.

Cé go mbeidh Campa 2013 lonnaithe ag Eamhain Mhacha, beidh deis ag na páistí cuairt a thabhairt ar áiteanna mar W5, Páirc Ainmhithe C&J agus Ionad Loch nEathach.

Chomh maith le roinnt turas lae, beidh iománaíocht, camógaíocht, cluiche corr, tóraíocht taisce, ealaíona agus ceirdeanna, ceardlanna rince agus ceoil, scannáin, drámaí, srl. Ar na haíonna speisialta a bheas linn in 2013, beidh an Siombábach Gaelach Tura Arutura agus Cleamairí Ard Mhacha. Beidh na haíonna ag soláthar na gceardlann trí mheán na Gaeilge.

Le blianta beaga anuas, tá Campa Mhacha á chomhordú agus á sheachadadh ag CAIRDE Teo. Bíonn foireann múinteoirí, oibrithe óige agus oibrithe pobail ag obair ar Champa Mhacha agus tá blianta de thaithí acu ag soláthar tionscadal bríomhar do dhaoine óga. Déantar promhadh ar an fhoireann uilig agus faigheann siad an oiliúint chuí.

Faigheann an Campa páirtmhaoiniú ó Sheirbhís Óige an SELB, ó Fhoras na Gaeilge agus ó Volunteer Now. Beidh táille ainmniúil de £25 don chéad pháiste sa teaghlach agus £20 do pháistí ina dhiaidh sin le costas an champa ardchaighdeáin, gairmiúil seo a chlúdach.

Tabharfar paca fáiltithe amach do gach páiste ar chéad lá an champa, ina mbeidh t-léine, banda caol láimhe agus féiríní eile.

Tá líon teoranta áiteanna ar fáil go fóill ag an Champa. Le tuilleadh eolais a fháil nó le do pháiste a chlárú don eispéreas cultúir seo, déan teagmháil le CAIRDE Teo ar 028 (048) 37 515229 nó r-phost sean@cairdeteo.com. Nó thig leat amharc ar leathanach Facebook CAIRDE Teo nó gabh i dteagmháil linn ar Twitter ag @cairdeteo.

 

Campa Mhacha - cairdeteowebsiteThe seventh annual Campa Mhacha – the Irish language summer camp organised by CAIRDE Teo in Armagh City – was launched at the Cathedral Road Recreation Centre this week in association with the Cú Chulainn Hurling Club and Naomh Bríd Camogie Club.

The primary aim of the Camp is to encourage local children to use spoken Irish outside the school environment. Camp activities will take place between 10am and 4pm from Monday 1st July to Friday 5th July. Children must bring a packed lunch each day and have appropriate clothing for that day’s activities.

Demand for places is already exceeding all expectations and organisers are making 80 places available to primary school children from Irish medium schools in the area. Campa Mhacha is divided into two different sub-camps and children will be allocated their places within Camp based upon their age group. Children attending Rang 1 to Rang 3 will attend Campa 1, while pupils from R4 to R7 will attend Campa 2.

While the main centre of activites for the 2013 Camp will be Eamhain Mhacha/The Navan Centre, Campa Mhacha also offers opportunities for the children to visit  places as diverse as W5, C&Js Animal Park and Lough Neagh Discovery Centre.

As well as a variety of day trips, other activities on offer will include hurling, camogie, rounders, treasure hunts, Celtic arts and crafts, dance and music workshops, films, drama, etc. Special guests in 2013 include Zimbabwean hip-hop artist Tura Arutura and Armagh Rhymers. Our guests will deliver workshops and interact with the children through the medium of Irish.

In recent years CAIRDE Teo has taken responsibility for coordination and delivery of Campa Mhacha. Team Campa Mhacha is staffed by teachers, youth workers and community development workers with many years of experience in delivering recreational projects for young people. All camp staff are vetted and appropriately qualified and trained.

The Camp receives partial financial assistance from SELB Youth Service, Foras na Gaeilge and Volunteer Now. However, a nominal surcharge of £25 for a first child and £20 for subsequent children is required to cover the costs of delivering a high quality, professional summer camp.

A Camp welcome pack including Polo Shirt, Wristband and other small gifts, will be distributed to each child by camp staff on the first morning of Camp.

A limited number of places are still available for this year’s Camp. For further details or to register your child for this unique cultural experience, please contact CAIRDE Teo’s office on 028 (048) 37 515229 or e.mail sean@cairdeteo.com. Alternatively, visit the CAIRDE Teo facebook page or you can reach us on Twitter at @cairdeteo.