Twitter Facebook Watch Raidio Mhacha Menu

Menu ×

28 May 2013

DSC01604Tá grúpa díograiseach Gaeilgeoirí as Ard Mhacha i ndiaidh pilleadh ó dheireadh seachtaine bríomhar a chaith siad ar na cnoic i nGaeltacht Thír Chonaill. Is é an fiontar sóisialta Gaeilge in Ard Mhacha, CAIRDE Teo, a d’eagraigh an turas deireadh seachtaines mar chuid dá ngrúpa míosúil cnocadóireachta darb ainm Siúil. In ainneoin na fuachta agus na fearthainne ar Shléibhte Dhoire Bheatha, bhain an grúpa sult as an dúshlán agus dhreap siad go mullach an Eachla Mhóir agus an Eachla Bhig. Cé gur chuir an ceo isteach ar an radharc ó mhullach na sléibhte, bhí an grúpa faoi gheasa ag an radharc thart ar bhruach Loch Altáin agus fothracha na seanfheirme.

I ndiaidh dua an lae, bhí an grúpa ábalta scíth a ligean oíche Shathairn ag an Chabaret Craiceáilte, ceiliúradh míosúil an cheoil nuaaimseartha Gaeilge a bhíonn ar siúl sa bheár iomráiteach Teach Hiúdaí Beag ar an Bhun Bheag i gcroílár Ghaeltacht Thír Chonaill. Is é an pearsanra mór le rá raidió, Rónán Mac Aodha Bhuí, a chuir fáilte mhór chroíúil roimh na haíonna as Ard Mhacha. Bhí an banna ska Gaeilge as Béal Feirste Boss Sound Manifesto ar an stáitse mar aon leis an amhránaí ar an sean-nós Doiminic Mac Giolla Bhríde agus na ceoltóirí áitiúla act Liam Mac Giolla Bhríde agus Bríd Ní hIcí. Chomh maith le Gaeil Ard Mhacha, bhí cuairteoirí i láthair as Béal Feirste agus as Glaschú a bhí sa cheantar le Gaeilge a fhoghlaim ag an deireadh seachtaine, agus bhí scaifte Gaeilgeoirí as deisceart Dhoire ann fosta, chomh maith le muintir na háite as Gaoth Dobhair.

DSC01623Phill na Gaeil Ard Mhacha abhaile Dé Domhnaigh le scíste a fháil don lá saor bainc agus lena chuid fuinneamh a thógáil arís i ndiaidh deireadh seachtaine gnóthach. Ba mhaith leis an ghrúpa buíochas a ghabháil le Teach Campbell ar an Bhun Bheag a chuir fáilte mhór romhainn, le hÉamonn Ó Flanagáin a bhí mar threoraí ar an tsiúlóid agus a chinntigh gur tháinig achan duine ar ais go hArd Mhacha slán, agus le Rónán Mac Aodha Bhuí a eagraíonn an Cabaret Craiceáilte. Beidh an grúpa cnocadóireachta ag dul amach arís Dé Sathairn 22 Meitheamh le siúlóid níos fusa a dhéanamh thart ar Ghleann Bheannchar sna Speiríní i gContae Dhoire. Beidh mionbhus ag imeacht as Ard Mhacha ar 10.30am agus beidh táille beag de £5 air. Más mian leat áit a chur in áirithe, déan teagmháil le Seán ar 028 3751 5229 nó sean@cairdeteo.com.

 

An enthusiastic group of Irish speakers from Armagh have just returned from an energetic bank holiday weekend spent in the hills of the Donegal Gaeltacht. The weekend was organised by local Irish language social enterprise CAIRDE Teo as part of their monthly hillwalking group called Siúil. In spite of the cold and rain on the Derryveagh Mountains, the group enjoyed the challenge and climbed the peaks of Aghla More and Aghla Beg. Although the view from the summits were somewhat spoiled by the misty conditions, the group enjoyed the spectacular scenery around the shore of Loch Altán and the ruins of the old farm.

DSC01596Following the exertions from the day’s walks, the group relaxed on Saturday evening at the Cabaret Craiceáilte, a monthly celebration of modern Irish language music which is held in the renowned Teach Hiúdaí Beag in the Doneagal Gaeltacht village of Bun Beag. The Cabaret Craiceáilte is organised by award-winning radio personality Rónán Mac Aodha Bhuí who extended a warm welcome to the guests from Armagh. The evening was headlined by Belfast Irish language ska act Boss Sound Manifesto and included sean-nós singer Doiminic Mac Giolla Bhríde and local act Liam Mac Giolla Bhríde and Bríd Ní hIcí. As well as the Gaels of Armagh, the attendance also included visitors from Belfast and Glasgow, who were attending Irish courses in the area, and a group of Irish speakers from south Derry, as well as the locals from Gaoth Dobhair.

The Armagh contingent returned home on Sunday to rest up on the bank holiday Monday and regain their energy following a busy weekend. The group would like to thank Teach Campbell in Bun Beag for their kind hospitality, Éamonn Ó Flanagáin for leading the walk and ensuring everyone got back to Armagh unscathed, and to Rónán Mac Aodha Bhuí for the warm welcome. The walking group will be coming together again on Saturday 22 June for a less challenging walk around the scenic Banagher Glen area of the Sperrins in County Derry. A bus will leave Armagh at 10.30am and there is a small charge of £5 to book a seat on the bus. If you would like to join the group on this walk, contact Seán on 028 3751 5229 or sean@cairdeteo.com.