Twitter Facebook Watch Raidio Mhacha Menu

Menu ×

15 May 2013

164283_4810857789414_1086465601_nTá FIBI (Friends of the International Brigades in Ireland) ag cur deis iontach ar fáil do dhaltaí dara leibhéal in Éirinn le turas a bhaint go Maidrid i mí Feabhra 2014.

Le seans a bheith agat an turas a bhaint, ní gá duit ach aiste gearr (1500 focal ar a mhéad) a chur isteach ar an chomórtas faoi na hÉireannaigh a chuaigh le hÓglaigh na mBriogáidí Idirnáisiúnta le troid in aghaidh an fhaisisteachais sa Spáinn idir 1936-1939.

Spreagtar daltaí ó na Gaelscoileanna aiste a chur isteach i nGaeilge.

Tabharfar cuireadh don bhuaiteoir a n-aiste a léamh i Maidrid ag comóradh chath Jarama i mí Feabhra 2014 i Maidrid, agus beidh tuismitheoir nó feighlí leo. Íocfar a n-eitiltí agus a lóistín mar aoíonna de chuid FIBI agus AABI, Cairde na mBriogáidí Idirnáisiúnta.

Is é cuspóir an chomórtais ná suim daoine óga a chothú sa stair nua-aimseartha, agus go háirithe le go dtig le daoine óga idéil agus íobairtí óglaigh na mbriogáidí a aithint nó chuir siad a saoil i mbaol nó cailleadh iad ar son chúid an daonlathais agus na saoirse i rith an chogaidh sa Spáinn idir 1936-39.

Grúpa daoine atá sa Friends of the International Brigades in Ireland ó chúlraí éagsúla atá ag obair le himeachtaí a eagrú sa Spáinn agus ar fud na hEorpa ar feadh 25 bliain. Bíonn FIBI ag comhordú imeachtaí sa Spáinn i gcomhar leis an AABI (Asociación de Amigos de las Brigadas Internacionales) agus bíonn siad ag obair go minic le hAmbasáid na hÉireann i Maidrid.

Rialacha

1) Is féidir ábhar na n-aistí a bhunú ar ghné ar bith de róil agus taithí bhaill na mBriogáidí Idirnáisiúnta a bhaineann le hÉirinn, i rith nó i ndiaidh Chogadh Cathartha na Spáinne 1936-39.

2) Ba chóir go raibh leagan an leagan deiridh den aiste i nGaeilge nó i mBéarla agus ba chóir nach raibh sé níos mó ná 1,500 focal ar fad.

3) Ba chóir 3 fhoinse a úsáid ar a laghad, agus ba chóir fonótaí bheith san aiste a léiríonn gur úsáideadh na foinsí.

4) Tá scoláire ar bith suas le 19 bliain d’aois, agus atá ag aon chúrsa dara leibhéal in Éirinn i rtih an chomórtais, i dteideal cur isteach, fhad is a chuirtear an aiste ar r-phost chuig FIBI roimh an spriocdháta, agus ba chóir sonraí teagmhála an scoláire bheith leis, agus sonraí teagmhála an mhúinteora nó mhaoirseoir an chúrsa a dtig a dheimhniú aois an scoláire agus go bhfuil siad páirteach i gcúrsa dara leibhéal.

5) Is é an seoladh r-phoist FIBI d’aistí agus d’fhiosrúcháin ná fibispain36to39@gmail.com

6) Is é an spriocdháta le haistí a chur isteach ná Dé Sathairn 23 Samhain 2013.

7) Gheobhaidh gach iontrálaí teastas a bheas fóirsteanach le cur isteach ar CV, etc.

8) Bíonn an cinneadh deiridh ag na moltóirí.

Tá tuilleadh eolais faoin chomórtas agus faoi FIBI ar an leathanach Facebook: www.facebook.com/SpanishCivilWarEssayCompetition/info

 

541796_4810861509507_1468296634_nFIBI (Friends of the International Brigades in Ireland) is offering a fantastic opportunity to second level students in Ireland to win an expenses paid trip to Madrid in February 2014.

To be in with a chance to win, all you have to do is to enter a short essay (maximum 1500 words) that relates both to Ireland and to those International Brigade volunteers who joined in the war against fascism in Spain 1936-1939. 

Irish medium students are encouraged to submit their essays in the Irish language.  

The winner will be invited to read their essay in Madrid at the February 2014 commemorations for the battle of Jarama in Madrid, accompanied by a parent or guardian. Their flights and accommodation will be paid for them as FIBI guests, and the guests of the AABI, the Madrid-based friends of the International Brigades.

The aim of the competition is to develop young people’s interest in modern history, and in particular to foster an appreciation of the ideals and sacrifices of the volunteers in these brigades who risked, and often lost, their lives for the cause of democracy and freedom during the war in Spain 1936-39.

The Friends of the International Brigades in Ireland are a group of people from differrent backgrounds who have been working together, organising and supporting events in Spain and throughout Europe for 25 years. FIBI coordinate their activities in Spain with the AABI (Asociación de Amigos de las Brigadas Internacionales) and regularly work with the Irish Embassy in Madrid. 

Rialacha
1) The subject of the essays can be any aspect of the roles and experiences of members of the International Brigades that relates to Ireland, either during or after the Spanish Civil War of 1936-39.
2) Final versions of each essay must be in either English or Irish, and not more than 1,500 words in length.
3) At least 3 sources should be consulted, and the essay should have footnotes indicating when these sources are being quoted, or relied on in the text.
4) Any student up to 19 years of age, in any second level course anywhere in Ireland during the time of the competition, is eligible toenter, provided the essay is emailed to FIBI before the deadline, and is accompanied by contact details of the student whose work it is, and also contact details of their teacher or course supervisor who can confirm the student’s age and second level course participation.
5) The FIBI email address for essays and contact details is fibispain36to39@gmail.com
6) The deadline for submitting essays is Saturday, 23rd November 2013.

7) All entrants will receive a certificate attesting to their essay, suitable for inclusion in CVs, etc.
8) All decisions by the judges are final.
Further details about the competition and FIBI are on our facebook page: www.facebook.com/SpanishCivilWarEssayCompetition/info