Twitter Facebook Watch Raidio Mhacha Menu

Menu ×

28 Jun 2013

OisínBhí an t-ádh le dalta eile Gaeilge as Ard Mhacha a bheas ag dul go Gaeltacht Thír Chonaill an samhradh seo, a bhuí le comhthionscnamh idir CAIRDE Teo agus Comhthionól Ard Mhacha Thiar le ceiliúradh a dhéanamh ar Bhliain na Gaeilge.

Bhain Oisín Mac Gabhann, dalta Bliain 9 i gColáiste Phádraig, scoláireacht £200 faoin scéim a thugann cúnamh do dhaoine óga agus dá dteaghlaigh leis an chostas a bhaineann le freastal ar choláiste Gaeltachta i rith laethanta saora an tsamhraidh. Cuireadh an scéim ar bun de thairbhe nach bhfuil bealach níos fearr ann le cur le scileanna comhrá agus éisteachta ná tumoideachas sa teanga ar feadh cúpla seachtain in atmaisféar Gaelach ina bhfuil an Ghaeilge mar chéadteanga an phobail.

Bíonn na mílte daoine óga agus daoine fásta ag taistil chuig na ceantair Gaeltachta in Uladh, i gConnacht, i Laighean agus i Mumhan achan bhliain. Tá an t-éileamh ar áiteanna ar chúrsaí Gaeilge ag dul i méid bliain i ndiaidh bliana. In Ard Mhacha féin, reáchtálann CAIRDE Teo ranganna agus cúrsaí Gaeilge do gach leibhéal foghlaimeora. Bíonn daoine ó achan chúlra pobail ag na ranganna, agus chan an dá mhórthraidisiún amháin. Tá níos mó daoine ó na pobail is úire in Ard Mhacha ag cur suim sa Ghaeilge agus sa chultúr.

Chuir Oifigeach Forbartha Gaeilge le CAIRDE Teo, Seán Ó Maoilsté, chuir sé fáilte roimh an tsuim seo sa teanga:
“Cuireann sé iontas orm de shíor an oiread suime atá in athbheochan na Gaeilge. Bíonn cuairteoirí againn sa siopa agus san oifig in Ard Mhacha ó gach cearn den domhan. An tseachtain seo caite, bhí grúpa istigh ó Iowa agus bhí Gaeilge den chéad scoth acu. Chuir siad in iúl dúinn go raibh siad ag freastal ar ranganna  le roinnt blianta anuas ina mbaile féin i Waterloo, Iowa sna Stáit Aontaithe. Bhuail mé le foghlaimeoirí Gaeilge ón tSeapáin, ón Iodáil, ó SAM, ón Ghearmáin agus ó neart tíortha eile ag na cúrsaí do dhaoine fásta i nDún na nGall. Ní chuimhin liom an oiread sin suime inár dteanga dhúchais féin roimhe seo, ach is iontach é a fheiceáil.”

Tá an scéim scoláireachta druidte don bhliain 2013 ach seolfar arís í ar an bhliain seo chugainn i rith Sheachtain na Gaeilge.

 

Another lucky student is heading to the Donegal Gaeltacht this summer, courtesy of a joint initiative devised by the Irish language community cooperative CAIRDE Teo and the West Armagh Consortium to celebrate Bliain na Gaeilge (Year of the Irish Language) 2013.

Oisín Mac Gabhann, a Year 9 student in St Patrick’s College, has become the recipient of a £200 award under the scheme which assists young people and their families with the costs of attending a Gaeltacht college during the school holidays in order to improve their command of spoken Irish . The scheme was launched in recognition of the fact that there is simply no better way for children or adults to enhance their oral and listening skills than to immerse themselves for several weeks in an atmosphere where native Irish is spoken as the first language of the local community.

Thousands of young people and adults travel to the Gaeltacht regions of Ulster, Connaught, Leinster and Munster every year. Demand for places on Irish language courses throughout the country has been rising year on year. In Armagh CAIRDE Teo organise Irish language classes and courses for every level of learner. The classes attract people from all community backgrounds and not just the two main traditions. More and more people from the newer communities in the city have started to take an interest in the Irish language and culture.

Irish Language Officer, Seán Ó Maoilsté, welcomed the growing interest in the language:
“It never ceases to amaze me how far the revival in interest in Irish has spread. Visitors are directed to our shop and offices in Thomas Street from the four corners of the world. Just last week, a group from Iowa called in and spoke with us in excellent Irish. They informed us that they had been attending classes for several years back in their home state in the US. At the adult courses in Donegal I have met people from Japan, Italy, USA, Germany and many other countries who have come to learn Irish. I have never witnessed this amount of interest in our native language before. Its an unprecedented but very welcome development.”      

The sponsorship scheme is now closed for 2013 but will re-launched again during Seachtain na Gaeilge March 2014.