Twitter Facebook Watch Raidio Mhacha Menu

Menu ×

24 Jun 2013

417642_242512545832292_998013796_nIs féile náisiúnta d’Éirinn é Rith 2014 a bheidh ar siúl i mí Márta na bliana seo chugainn mar cheann de phríomhimeachtaí le linn Seachtain na Gaeilge. Tá cúrsa leagtha amach chun ollrith sealaíochta a dhéanamh, ag rith ó mhaidin go hoíche timpeall na tíre thar naoi lá leis na mílte duine ag glacadh páirte ann.

Seo an tríú rith tar éis do na cinn i 2010 agus 2012. Ghlac na céadta scoileanna, clubanna óige, grúpaí pobail agus clubanna spóirt, páirt sna himeachtaí, 10,000 duine i Rith 2010 agus 30,000 i Rith 2012.

Tá Lárchoiste i mbun comhordú ar eagrú Rith 2014 a mhairfidh naoi lá agus é ag dul fríd do chontae. Beidh an Rith ag dul fríd na contaetha seo a leanas ar na dátaí atá luaite:
• 7 Márta – Corcaigh agus Port Láirge
• 8 Márta – Port Láirge agus Loch Garman
• 9 Márta – Loch Garman agus Baile Átha Cliath
• 10 Márta – Baile Átha Cliath, Cill Mhantáin agus Contae na Mí
• 11 Márta – Contae na Mí, An Cabhán agus Fear Manach
• 12 Márta – Tír Eoghain
• 13 Márta –Doire Theas, Tír Eoghain agus Ard Mhacha
• 14 Márta – Ard Mhacha Theas agus An Dún
• 15 Márta An Dún agus Béal Feirste

Baintear úsáid as teacht isteach an imeachta le deontais bheaga a chur ar fáil do ghrúpaí deonacha imeachtaí trí mheán na Gaeilge a eagrú. Bronnadh deontais de luach €15,000 ar coistí áitiúla fud fad na hÉireann ar an mhí seo caite, ciste a tháinig as Rith 2012.

Ba mhaith le Lárchoiste Rith 2014 an deis seo a ghlacadh thú a chur ar an eolas faoin imeacht agus iarraimid ort an scéal a scaipeadh leis an scoil/grúpa pobail /club spóirt lena n-oibríonn tú. Beidh cruinnithe poiblí á n-eagrú san fhómhair sna contaetha uile ina mbeidh an Rith ag dul fríd.

San idir linn is féidir tuilleadh eolais faoin Rith a fháil ar an suíomh idir lín www.rith.ie nó teagmháil a dhéanamh le Marcas Mac Ruairí ar 00353 86 171 9755 / marcas@rith.ie.

427510_316460105084927_1545235065_nRith 2014 is a national festival that will happen in March next year as one of the main events during Seachtain na Gaeilge. A course has been agreed for a marathon relay running from dawn to dusk around Ireland over nine days with thousands of people taking part.

This is the third Rith following similar events in 2010 and 2012. Schools, youth clubs, community groups, sports clubs and businesses all took part with 10,000 and 30,000 participants in 2010 and 2012 respectively.

A central committee, or Lárchoiste, is organising Rith 2014 which will last over nine days and go through your county. The Rith will be in following counties on these dates:

• 7 Márta – Corcaigh agus Port Láirge
• 8 Márta – Port Láirge agus Loch Garman
• 9 Márta – Loch Garman, Cill Mhantáin agus Baile Átha Cliath
• 10 Márta – Baile Átha Cliath agus Contae na Mí
• 11 Márta – Contae na Mí, An Cabhán agus Fear Manach
• 12 Márta – Tír Eoghain
• 13 Márta –Doire Theas, Tír Eoghain agus Ard Mhacha
• 14 Márta – Ard Mhacha Theas agus An Dún
• 15 Márta  An Dún agus Béal Feirste

The proceeds from the vent are used to provide small grants to voluntary groups organising Irish language events. Grants to the value of €15,000 were awarded last month to local committees throughout Ireland, a fund that was created through Rith 2012.

Lárchoiste Rith 2014 would like to take this opportunity to make you aware of the run and we ask you to forward this e.mail onto any school / community group / sports or youth club you work with. Public meetings will be organised in the autumn in all the counties through which the Rith 2014 will be passing.

In the mean time, further information about Rith 2014 is available on our website www.rith.ie. Alternatively I can be contacted on 00353 86 171 9755 / marcas@rith.ie.