Twitter Facebook Watch Raidio Mhacha Menu

Menu ×

18 Jun 2013

Tá CAIRDE Teo agus Comhthionól Ard Mhacha Thiar i ndiaidh teacht le chéile le tionscnamh a cheapadh a rachaidh chun leas na ndaltaí sin a bheas ag dul go Gaeltacht Thír Chonaill an samhradh seo.

Is í Molly Nic Airt, dalta Bliain 8 i gColáiste Chaitríona, an chéád duine a fuair scoláireacht £200 faoin scéim a chuidíonn le daoine óga leis na costais a bhaineann lena bheith ag freastal ar choláiste Gaeltachta i rith laethanta saora an tsamhraidh le feabhas a chur ar a gcuid Gaeilge. Is í an Ghaeltacht tobar na Gaeilge agus níl bealach níos fearr ann le cur le scileanna comhrá agus éisteachta ná tú féin a thumadh in atmaisféar Gaelach ar feadh cúpla seachtaine ina bhfuil an Ghaeilge á labhairt mar chéad teanga.

Bíonn na mílte daoine óga ar fud na hÉireann ag triall ar an Ghaeltacht achan bhliain agus is iomaí duine i gCúige Uladh a chuimhníonn siar ar na laethanta maithe agus ar na cairde atá déánta acu i gceantair áilne mar Loch an Iúir, Rann na Feirste, Gaoth Dobhair, Machaire Rabhartaigh agus Bun an Inbhir.

Tá CAIRDE Teo agus Comhthionól Ard Mhacha Thiar ag cur agallamh ar dhaltaí faoi láthair don scoláireacht deireanach agus tá am agat go fóill le cur isteach air. Le bheith san iomaíocht, ní mór duit bheith cláraithe ag coláiste Gaeltachta in 2013 cheana féin, ní mór duit bheith ag fáil oideachais lánaimseartha agus ní mór duit a léiriú go ndéanfadh dámhachtain airgid difear suntasach don tréimhse a chaithfidh tú sa Ghaeltacht. Má shásaíonn tú na critéir, iarrfar ort freastal ar agallamh beag Gaeilge. Cuirfear in iúl d’iarrthóirí rathúla taobh istigh de 3 lá oibre.

Le tuilleadh sonraí a fháil faoin scéim scoláireachta, déan teagmháil le hoifig CAIRDE Teo ar 028 37515229 nó cuir r-phost chuig gearoid@cairdeteo.com nó stephenfields@tiscali.co.uk.

A joint initiative devised by the Irish language community cooperative CAIRDE Teo and the West Armagh Consortium has resulted in some positive benefits for local students who are travelling to the Donegal Gaeltacht this summer.

Molly Nic Airt, a Year 8 student in St Catherine’s College, has become the first recipient of a £200 award under the scheme which assists young people and their families with the costs of attending a Gaeltacht college during the school holidays in order to improve their command of spoken Irish . The scheme was launched in recognition of the fact that there is simply no better way for children or adults to enhance their oral and listening skills than to immerse themselves for several weeks in an atmosphere where native Irish is spoken as the first language of the local community.

Visiting the Gaeltacht is a rite of passage for thousands of young people throughout Ireland every year and many Ulster students retain enduring memories and lifelong friendships from their halcyon days in idyllic locations such as Loch an
Iúir, Rann na Feirste, Gaoth Dobhair, Machaire Rabhartaigh and Bun an Inbher.

CAIRDE Teo and the West Armagh Consortium are currently interviewing students for their final scholarship award and there is still a limited amount of time to enter the competition. To qualify, you must already have registered for a Gaeltacht
college in 2013, be in full time education and be able to demonstrate the difference that a financial award would make to your stay in the Gaeltacht. If you meet the scheme criteria, you will be asked to attend a short interview through the
medium of Irish. Successful candidates will be notified within 3 working days of the interview.

For further details about the scholarship scheme, contact the CAIRDE Teo office on 028 37515229 or send an e.mail enquiry to gearoid@cairdeteo.com or stephenfields@tiscali.co.uk.