Twitter Facebook Watch Raidio Mhacha Menu

Menu ×

02 Jul 2013
Campaí samhraidh atá i gClub Spraoi atá oscailte do pháistí bunscoile i rith mhí Iúil agus mhí Lúnasa i mbliana. Tá sé mar aidhm ag na campaí cúpla focal a theagasc do pháistí trí réimse gníomhaíochtaí spraoiúla mar spórt, ceol, ealaín agus ceirdeanna, rince, ceolchoirmeacha agus neart eile. Tá an bhéim ar an tsábháilteacht agus ar an tslándáil agus tá an campa á reáchtáil ag foireann láncháilithe. Más mian leat go mbeidh spraoi ag do chuid páistí an samhradh seo agus Gaeilge a fhoghlaim ag an am céanna, ba chóir clárú le Club Spraoi. Beidh na campaí ar siúl ag na hionaid thíos ar na dátaí a leanas;
CLG Dhoire Núis 22 Iúil – 26 Iúil (Rang 1-3)
CLG Dhoire Núis 29 Iúil- 2 Lúnasa (Rang 4-7)
An Ghráinseach Mhór 12 Lúnasa – 16 Lúnasa (Rang 1-7)
CLG Bhaile Uí Ágáin 19 Lúnasa-23 Lúnasa (Rang 1-7)
Tá costas £20 ar an champa don tseachtain uilig nó £30 fá choinne beirt ón teaghlach céanna. Déan teagmháil anois le háit a chur in áirithe 07749126949 nó Chughes155@c2kni.net.
Spraoi Club Spraoi is a variety of Summer Camps available to children at Primary Level Education during the months of July and August this year. The aim of the camp is to teach children a ‘cupla focal’ ‘few words’ through a range of fun activities including sport, music, arts and crafts, dancing, concerts and much more. There is an emphasis on safety and security and the camp is …run by qualified teaching staff. So if you want your children to enjoy some summer fun and also to learn something new at the same time Club Spraoi is the place to be. Camps will take place in the venues below on the following dates;
Derrynoose GAA 22nd July – 26th July (Primary 1-3)
Derrynoose GAA 29 July- 2 August (Primary 4-7)
Granemore 12th August- 16th August (Primary 1-7)
Ballyhegan GAA 19th August-23rd August (Primary 1-7)
The cost of the camp is £20 for the full week or £30 for 2 siblings Call now or email to reserve your place 07749126949 Chughes155@c2kni.net