Twitter Facebook Watch Raidio Mhacha Menu

Menu ×

07 Aug 2013

1004502_498978056852405_1906511022_nTá grúpa daltaí as Ard Mhacha i ndiaidh theacht ar ais ó chuairt ar roinnt ionad Gaeilge i mBéal Feirste, i nDoire Chomcille agus i nGaeltacht Thír Chonaill. Tá na Gaeil óga seo ag tabhairt fá chúrsa atá a eagrú ag CAIRDE Teo. Tá sé mar aidhm ag an chúrsa, atá creidiúnaithe ag Ollscoil na Ríona agus atá á sholáthar i gcomhar le Invest NI agus Gníomhaireacht Fiontraíochta an Iúir, tá sé mar aidhm aige daoine óga a spreagadh le fiontar úr sóisialta a fhorbairt le freastal ar an éileamh forásach ar earraí agus seirbhísí Gaeilge in Ard Mhacha. Agus pleananna sa tsiúl le hionad nua cultúir a fhorbairt i lár chathair Ard Mhacha, bhain na daltaí idir tairbhe agus taitneamh as na cuairteanna ar ionaid rathúla atá ag feidhmiú cheana féin i ngach cuid den chúige.

Thosaigh siad ar an turas ag an Ionad Skainos ar Bhóthar Bhaile Nua na hArda in Oirthear Bhéal Feirste, agus fuair an grúpa céad míle fáilte ón Oifigeach Gaeilge Linda Ervine, a labhair faoi na himeachtaí agus tograí atá á soláthar aici leis an Ghaeilge a chur chun cinn in Oirthear Bhéal Feirste. Labhair sí fosta faoin tacaíocht a fuair sí ó mhuintir Bhóthar Bhaile Nua na hArda. Bhuail an scaifte óg as Ard Mhacha le Barbara Baird ó Mhisean Oirthear BhéalFeirste le foghlaim faoi rath na fiontraíochta sóisialta seo. D’imigh an grúpa as sin go lár na cathrach, áit ar bhuail siad le Frank Tipping ó Ionad Acmhainní Dífhostaíochta Bhéal Feirste le foghlaim faoi chuid de na fiontair shóisialta i lár na cathrach, go háirithe Beár agus Bialann John Hewitt.

Fuair na daltaí an-inspioráid ón chuairt a thug siad ar Iarthar Bhéal Feirste agus ghlac an gníomhaí teanga Feargal Mac Ionnrachtaigh as Forbairt Feirste iad ar thuras thart ar Chultúrlann Mac Adaim Ó Fiaich i gCeathrú Gaeltachta Bhéal Feirste. Bhuail an grúpa le Jake Mac Siacais, stiúrthóir le Forbairt Feirste agus Harry Ó Conghaile as Fáilte Feirste Thiar, eagraíocht a chuireann an turasóireachta in Iarthar na cathrach chun cinn. I rith an turais, bhuail na daltaí le hÓrla Nic Ruairí, iardhalta de chuid Choláiste Chaitríona atá ag obair sa Chultúrlann ag cur na Gaeilge chun cinn ar bhonn trasphobail, agus le Damian MacCana, iardhalta de chuid Scoil Ghramadaí Naomh Pádraig atá ag obair le cuideachta neamhspleách léiriúcháin san ionad.

Thaisteal na Gaeil as Ard Mhacha chuig Gaeltacht Thír Chonaill agus stop siad i dTeach Jack, atá lonnaithe in aice le Coláiste Gaeltachta Gael-Linn i mBun an Inbhir. Thug na daoine óga cuairt ar Áislann Rann na Feirste, ionad pobail tuaithe in iarthuaisceart Dhún na nGall, agus bhuail siad leis an amhránaí Aodh Mac Ruairí atá i mbun an ionaid. Rinne an fiontraí sóisialta Kenny Murphy an turas as Learpholl le labhairt leis an ghrúpa faoin fhiontar atá aige ag priontáil t-léintí agus spreag sé na daltaí lena bhfiontar sóisialta féin a oscailt in Ard Mhacha. Cuireadh deireadh leis an turas le cuairt ar Chultúrlann Uí Chanáin i nDoire Colmcille agus ghlac an tOifigeach Oideachais Ciara Nic Lochlainn iad ar thuras thart ar an ionad i Mórshráid Shéamuis sa chathair.

1002606_498978206852390_723308256_nTá na daltaí ag glacadh páirte i gcúrsa eile atá a sholáthar ag cuideachta áitiúla léiriúcháin Macha Media le h-aip nua idirghníomhaíoch a fhorbairt i nGaeilge agus i mBéarla ag Eamhain Mhacha. Ba mhaith le CAIRDE Teo buíochas a ghabháil le Ciste an Mhórchrannchuir, le RBD, le Ciste Crannchuir Oidhreachta, le Comhairle Ard Mhacha agus le Foras na Gaeilge atá ag tacú leis na cúrsaí seo do Ghaeilgeoirí óga Ard Mhacha.

A group of Armagh students have just returned from a visit to a number of Irish language centres in Belfast, Derry and the Donegal Gaeltacht. The young Gaels are undertaking a course which is being organised by local Irish language social enterprise CAIRDE Teo. The course, which is accredited by Queen’s University Belfast and being part-delivered by Invest NI and the Newry and Mourne Enterprise Agency, is designed to inspire the young people to develop a new social enterprise to meet the growing demand for Irish language products and services in Armagh city. With plans afoot to develop a new cultural centre in Armagh city centre, the students benefitted immensely from visiting successful centres that are operating across the province.

The first stop was a visit to the Skainos Centre on the Newtownards Road in East Belfast, where the group received a big céad míle fáilte from Irish language Development Officer Linda Ervine. Linda, who is a sister-in-law of the late loyalist leader David Ervine, informed the young Armagh gaels of the activities which she is delivering to promote the Irish language in East Belfast and the overwhelming support she has received from the people of the Newtownards Road. The group also met up with Barbara Baird from the East Belfast Mission to learn about the successes of the social enterprise. The group then made their away into Belfast City Centre where they met with Frank Tipping from the Belfast Unemployed Resource Centre to learn about some of the social enterprises in the city centre, in particular the John Hewitt Bar and Restaurant.

A visit to West Belfast proved particularly inspirational as Irish language activist Feargal Mac Ionnrachtaigh brought the group on a tour of Cultúrlann Mac Adaim Ó Fiaich, the Irish language and cultural hub on the Falls Road. The group met with Jake Mac Siacais, director of Forbairt Feirste, an Irish language development agency based in Belfast and Harry Ó Conghaile from Fáilte Feirste Thiar, the tourism development organisation based in West Belfast. During the tour, the students met with Orla Nic Ruairí, a past-pupil of St Catherine’s College Armagh, who is now working in the Cultúrlann promoting Irish on a cross-community basis, and Damian McCann, a past-pupil of St Patrick’s Grammar School Armagh, who works for an independent Irish language production company in the centre.

The Armagh Gaels travelled on to the Donegal Gaeltacht where they stayed in Teach Jack, located beside the Gaeltacht College of Bun an Inbhir which is ran by Armagh Irish language company Gael-Linn. The group visited Áislann Rann na Feirste, a community centre in the rural setting of north-west Donegal, where they were greeted by Irish language singer Aodh Mac Ruairí. Liverpool social entrepreneur Kenny Murphy made the journey to talk to the students about his t-shirt printing business and encouraged the students to open their own social enterprise in Armagh. The trip was wrapped up with a visit to the award-winning Cultúrlann Uí Chanáin in Derry, where Education Officer Ciara Nic Lochlainn showed the young people around the Irish language centre in Great Jame’s Street.

1014181_10201580411462913_1055598275_nThe students are also taking part in a course being delivered by local production company Macha Media to develop a bilingual Irish and English language interactive app for Eamhain Mhacha, Navan Fort. CAIRDE Teo would like to thank The Big Lottery Fund, RBS Inspiring Enterprise, The Heritage Lottery Fund, Armagh City and District Council and Foras na Gaeilge who are supporting the delivery of the courses for the young Irish speakers of Armagh.