Twitter Facebook Watch Raidio Mhacha Menu

Menu ×

27 Aug 2013

993390_505938072823070_1330662590_nBhí scaifte maith i láthair ag an deireadh seachtaine in Ard Mhacha le comóradh a dhéanamh ar bhua mór na nGael ag Béal an Átha Bhuí a troideadh taobh amuigh de chathair Ard Mhacha sa bhliain 1598 mar chuid de Chogadh na Naoi mBliana. Eagraíodh siúlóid threoraithe i mbliana le dul siar ar bhealach arm Shasana agus iad ag iarraidh teacht i gcabhair ar an dúnfort a bhí taobh leis an Abhainn Mhór. Ba é an Dr Antaine Ó Donnaile a bhí mar threoraí ar an tsiúlóid agus labhair sé go húdarásach faoi imeachtaí an chatha lena raibh i láthair.

Cuireadh tús leis an tsiúlóid ag an seanardeaglais in Ard Mhacha, an áit inar stop saighdiúirí Shasana agus shiúl siad as sin chuig Bóthar Lios an tSeanmhullaigh ar Bhóthar Loch gCál, áit a bhfuil comhartha curtha in airde le scéal an chatha a insint. Shiúil an scaifte go mullach Thulaigh Aird, an chéad áit inar tharla troideanna idir na Gaeil agus na Sasanaigh. Chuaigh siad tríd an Chabrach agus trí Bhaile Mhic Giolla Mhura chuig an áit ar thrasnaigh na Sasanaigh an Challainn ag Tulaigh Uí Dhonnagáin, taobh thiar den áit ina bhfuil páirc peile CLG na Gráinsí anois. Bhí sos ann ag clubtheach na Gráinsí sular imigh siad arís i dtreo an Phoirt Mhóir. Bhí deis ag na siúltóirí léamh faoin chath ag an chomhartha atá ag Eanach Each agus labhait Antaine lena raibh i láthair fán troid fhíochmhar a tharla thíos faoin chnoc. Stad siad ag Droichead Bagenal sula ndeachaidh siad ar aghaidh chuig an áit a raibh an dúnfort lonnaithe ar bhruach na hAbhann Móire. Bhain a raibh i láthair an-tairbhe as an tsiúlóid shultmhar seo agus d’fhoghlaim siad neart eolais nua faoin chath tábhachtach seo. Gabhann lucht eagraithe na siúlóide buíochas le hAntaine as a chuid saineolais a roinnt linn.

994263_506447416105469_1928278547_nEagraíodh dúshlán camógaíochta an Átha Bhuí ag CLG Naomh Colmcille, an Ghráinseach ar an Satharn. D’imir foireann as Cumann Camógaíochta Naomh Bríd in Ard Mhacha i gcoinne Cumann Uí Rathaille as Taillte an Choláiste. Bhí cluiche breá ann idir an dá fhoireann agus bhain an slua an-sult as. D’éirigh le Cumann Camógaíochta Naomh Bríd an lámh in uachtair a fháil sa deireadh agus ghlac siad le Corn an Átha Bhuí ó Colm Mac Gabhann ó CAIRDE Teo agus ó Chumann Naomh Colmcille, an Ghráinseach. Ba mhaith le CAIRDE Teo buíochas a ghabháil le Julie Ní Néill, leis an dá fhoireann agus le CLG Naomh Colmcille , an Ghráinseach.

Armagh hosted a bilingual heritage tour this weekend to commemorate the Battle of the Yellow Ford which was fought between the Grange and An Port Mór in 1598 as part of the Nine Years War. A guided history walk was organised by local Irish language group CAIRDE Teo to follow the path of the English soldiers who made their way from Armagh to relieve the beseiged fort on the Blackwater River. The walk was led by local historian Antaine Ó Donnaile who shared his in-depth knowledge of this famous battle.

1174741_505944426155768_344180550_nThe walk began at the old cathedral in Armagh, where the English army under Henry Bagenal had stayed, before making its way to Lisdonwilly on the Loughgall Road, where an information stand has been erected to tell visitors about the battle. Those taking part in the walk were led to the summit of Tullyard where they enjoyed fantastic views back towards the city and they heard of how the first skirmishes between the Irish under Aodh Ó Néill and the English armies broke out here. They continued through the townlands of Cabragh and Ballymackilmurry, to the place were the English crossed the Callan near Tullygoonigan, where Grange GFC is now situated. The walkers were able to read about the battle on the information stand beside the Grange’s clubhouse before continuing on to Annahagh, where Antaine told them of the fierce battle fought below the hill. The walkers also stopped at Bagenal’s Bridge before finishing off at the bridge in An Port Mór, near to the fort which the English were hoping to re-supply. All those present enjoyed the informative walk in the sunshine and learned many interesting facts about the battle. The walk’s organisers would like to thank Antaine for sharing his expert knowledge with us.

The Yellow Ford Cup camogie challenge was held at St Colmcille’s GAC, Grange on Saturday. St Brigid’s Camogie Club from Armagh were aiming to hold on to their trophy against the local camogie team from O’Rahilly’s, Collegeland. The game proved to be a great contest and the supporters enjoyed the spectacle, with St Brigid’s running out winners to claim the Yellow Ford cup which was presented by Colm Mac Gabhann from CAIRDE Teo and from the Grange club. CAIRDE Teo would like to thank Julie O’Neill, the two teams and St Colmcille’s GFC, Grange for hosting the game.