Twitter Facebook Watch Raidio Mhacha Menu

Menu ×

30 Aug 2013

ShannonFionaMeonEileThug an FPE Martina Anderson cuairt ar ghrúpa óg fiontraithe in Ard Mhacha an tseachtain seo caite le fáil amach faoi dhá thogra atá á ndéanamh acu leis an chomharchumann Gaeilge CAIRDE Teo. Tá cúigear déag cláraithe ar an chlár SEAS, clár ar a bhfuil dhá chúrsa creidiúnaithe ag Ollscoil na Ríona, Clár Fiontraíochta Sóisialta de chuid Invest NI, socrúcháin oibre, turais chónaithe agus tionscadal nuálach le haipeanna dátheangacha oidhreachta a chruthú do iPads, iPhones agus uirlisí android ag Eamhain Mhacha.

Tá na daoine óga seo ag díriú airde orthu féin cheana féin. Chuir an suíomh idirlín ‘Meon Eile’ agallamh ar na daoine óga faoi thionscadal na n-aipeanna oidreachta ag Eamhain Mhacha agus faoin tionscadal fiontraíochta. Tá clár faisnéise déanta ag an ghrúpa cheana féin le Raidió Fáilte agus scríobhadh ailt fúthu i nuachtáin agus irisí náisiúnta agus réigiúnda.

Mhínigh Shannón Nic Mhánais, bean 21 bliain d’aois as Chathair Ard Mhacha:

“Chláraigh muid leis an chlár seo de chuid CAIRDE i mí Iúil agus ó shin tá cuid mhór déanta againn. Chomh maith leis an dá chúrsa ‘Cumarsáid Éifeachtach don Ghnó agus do na Meáin’ agus ‘Bunchúrsa ar an Fhiontraíocht Chultúrtha’, tá an grúpa cláraithe le Clár Fiontraíochta Sóisialta de chuid Invest NI a chuireann Gníomhaireacht Fiontraíochta an Iúir agus Múrna. Ní amháin gur bhuail muid leis an FPE Martina Anderson, ach bhuail muid leis an ArdMhéara Robert Turner le labhairt faoi fiontair úra sóisialta in Ard Mhacha agus an ról a bheas againne ag forbairt an Lárionad nua Gaeilge agus Cultúir in Ard Mhacha in éineacht leis an chomhlacht Aonach Mhacha.

“Thug muid roinnt cuairt ar fhiontair rathúla sóisialta i mBéal Feirste, i nDoire agus i nDún na nGall mar chuid de thuras cónaithe agus rinne muid taighde do na h-aipeanna Gaeilge ag Eamhain Mhacha nuair a thug muid cuairt ar Chaisleán Charraig Fhearghusa agus Suíomh Mainisteach Naondroim. Tá muid ag súil go mór leis na h-aipeanna saor in aisce a lainseáil ag Eamhain Mhacha roimh an Nollaig. Beidh daoine óga agus daoine fásta ó achan chuid den domhain ábalta iad féin a thumadh i miotaseolaíocht agus i mbéaloideas Eamhain Mhacha tríd an dá aip seo. Tá mé iontach bródúil go bhfuil mé páirteach sa tionscnamh iontach seo”.

MartinaAndersoninArdMhachaTá Dáire Ó Dubhthaigh 18 mbliana d’aois agus dúirt sé:

“Tá roinnt ceachtanna praiticiúla le déanamh mar chuid den chlár ‘SEAS’, ach tá an bhéim ar thaithí pearsanta maidir le fiontar sóisialta a bhunú agus a bhuanú agus maidir leis an dóigh le d’fhís, do chuid smaointí agus tú féin a chur in iúl do mhaoinitheoirí, d’infheisteoirí, do na meáin agus do gníomhaireachtaí reachtúla. Tá an tionscadal sultmhar agus idirghníomhach fosta. Beidh cuid den ghrúpa ag taisteal go dtí Oireachtas na Samhna i gCill Airne mar chuid de thionscadal taithí oibre le CAIRDE Teo, agus tá pleananna sa tsiúl leis an ghrúpa a thabhairt anonn go dtí an Oileán Sgítheanach agus go hInbhir Nis in Albain le foghlaim faoi mhodheolaíochtaí dea-chleachtais san fhiontraíocht shóisialta agus chultúrtha. Eispéiris ar dóigh atá ann agus beidh sé úsáideach iad a chur lenár gcuid CVanna agus foirmeacha UCAS i margadh oibre agus oideachais a bhfuil iomaíocht ghéar ann”.

Tá an clár fiontraíochta sóisialta á sholáthar ag CAIRDE Teo i gcomhar le Gníomhaireacht Fiontraíochta an Iúir agus Múrna agus tá sé á mhaoiniú ag RBS Inspiring Youth Enterprise agus ag Awards for All de chuid an Big Lottery Fund.

Tá tionscadal na n-aipeanna dátheangach á mhaoiniú ag an Heritage Lottery Fund agus Comhairle Cathrach agus Ceantair Ard Mhacha agus tá sé á sholáthar ag Macha Media agus Digital Key Productions.

 

MEP Martina Anderson visited a youth enterprise group in Armagh City last week to discuss their participation in a number of projects coordinated by Irish language cooperative CAIRDE Teo. The group of fifteen young adults are enrolled on the ‘SEAS’ programme which is comprised of two Queens University accredited courses, Invest NI’s Social Entrepreneurship Programme, work placements, residential visits and an innovative project to create bilingual heritage apps for iPads, iPhones and android devices at Eamhain Mhacha.

The group of enterprising young people have come under scrutiny from several quarters recently as a result of their pioneering work through the Irish language. Online TV magazine company ‘Meon Eile’ interviewed the young people last week about the heritage apps project at the Navan Centre. The group has already made a documentary programme for Raidió Fáilte as well as featuring in articles in national and regional newspapers and magazines.

1185733_10200564909545289_542701364_nA member of the group, 21 year old Shannón Nic Mhánais from Armagh City, explained:

“We enrolled on the CAIRDE programme in July and since then it has been a whirlwind of activity. As well as registering for two university accredited courses, namely ‘Effective Communication for Business and Media’ and ‘Introduction to Cultural Enterprise’, the group has been accepted onto the Invest NI Social Entrepreneurship Programme delivered by Newry and Mourne Enterprise Agency. In addition to meeting Martina Anderson MEP, we have also met with Lord Mayor Robert Turner to discuss our ideas for new social enterprises in Armagh and our role in developing a new £1.5 million Irish Language and Cultural Centre in Armagh City with the Aonach Mhacha company.

“The group has undertaken a series of best practice visits to social enterprises in Belfast, Derry and Donegal as part of a recent residential tour and we have also carried out research for the heritage apps project at Navan Fort during visits to Carrickfergus Castle and Nendrum Monastic Site on Strangford Lough. We are really looking forward to launching the free downloadable digital apps before Christmas at Navan. Two separate apps will allow young people and adults from all over the world to immerse themselves in the mythology, folklore and legend of Navan. I am very proud to be part of this exciting initiative”.

18 year old Dáire Ó Dubhthaigh from Lurgan added:

“While there are a number of practical assignments to complete during the ‘SEAS’ programme, the emphasis is on gaining first-hand experience of how to establish and sustain a social enterprise and how to sell your vision, concepts and yourself as an individual to potential funders, investors, to the media and to statutory agencies. The project is also fun and highly interactive. Some of the group will be travelling to the ‘Oireachtas’ in Killarney for four days in November as part of a work experience project with CAIRDE Teo, while plans are also being made for the group to travel to Skye and Inverness in Scotland to study best practice methodologies in social and cultural enterprise. These are fantastic experiences and are useful additions to our CVs and UCAS forms in a highly competitive labour and education market”.

The social enterprise programme jointly delivered by CAIRDE Teo and Newry and Mourne Enterprise Agency is being funded by RBS Inspiring Youth Enterprise and the Big Lottery Fund’s awards for All Programme.

The bilingual apps at Navan project has been funded by Heritage Lottery Fund and Armagh City and District Council and is being delivered in conjunction with independent media company Macha Media and with Digital Key productions.