Twitter Facebook Watch Raidio Mhacha Menu

Menu ×

27 Aug 2013

395144_370950679655144_785342558_nIrish language evening classes will be recommencing in Saint Catherine’s College, Armagh on Wednesday 11 September. The classes, which are being organized by local Irish language social enterprise CAIRDE Teo, will cater for beginners, lower intermediate, higher intermediate and advanced levels and will run between 7pm and 8.30pm on Wednesday evenings until 4 December. There will be a one week break on Wednesday 30 October for mid-term. The cost of enrolling for the 12 week term will be £30 with a concessionary rate of £15. If you are interested in attending the classes, please contact Seán at sean@cairdeteo.com or on 028 3751 5229. There will be a further term between the New Year and the Easter break and a third term between Easter and the summer holidays.

As 2013 has been designated as Bliain na Gaeilge or Irish language year, there has never been a better time to start learning the native language of this entire island. You may also wish to sign up to the Department of Culture, Arts and Leisure’s Líofa 2015 campaign which aims to encourage learners to make a pledge to become fluent in Irish. The Líofa campaign will be celebrating its birthday on Sunday 8 September from 1pm in Derry with a free family fun day with entertainment from Donegal singer Aoife Ní Fhearraigh, Scottish Gaelic singer Maeve MacKinnon, traditional group Sontas and plenty of entertainment for children.

Cairde Teo are also compiling a panel of Irish language tutors who may be available to take a number of Irish classes for adults, teenagers and children in Armagh. If you would like to be included on the panel, send a short resumé or cv to sean@cairdeteo.com.

577871_390631777687034_957715918_nArmagh’s Irish language conversation and music group, Ciorcal Comhrá Ard Mhacha, continues to meet up on Tuesday evenings from 9.30pm in the Station Bar. This is an ideal opportunity for Irish speakers and learners to practice their Irish and brush up on their level of fluency. As well as the weekly conversation group, Ciorcal Comhrá Ard Mhacha also organise a number of history and heritage events throughout the year, including the annual commemoration of Séamus Mór Mac Murchaidh, an Irish language poet, raparee and hero, Lá an Dreoilín or Wren Day, an annual excursion to Ballinamuck to commemorate the 1798 Rebellion and many others.

Beidh na ranganna Gaeilge oíche ar ais i gColáiste Chaitríona, Ard Mhacha Dé Céadaoin 11 Meán Fómhair. Beidh ranganna ann le freastal ar gach leibhéal, idir bunrang, meánrang íochtair, meánrang uachtair agus ardrang. Beidh na ranganna ar siúl idir 7pm agus 8.30pm gach Céadaoin go dtí Dé Céadaoin 4 Nollaig. Beidh sos seachtaine ann De Céadaoin 30 Deireadh Fómhair don sos lártéarma. Beidh costas £30 ar an téarma 12 seachtaine nó lacáiste £15 do dhaoine gan tuarastal. Má tá suim agat freastal ar na ranganna, déan teagmháil le Seán ag sean@cairdeteo.com nó 028 3751 5229. Beidh téarmaí eile ranganna ann idir an Bhliain Úr agus an Cháisc agus beidh an tríú téarma ar siúl idir an Cháisc agus laethanta saora an tsamhraidh.

Agus Bliain na Gaeilge á ceiliúradh le linn 2013, ní raibh am níos fóirsteanaí le tosú ar fhoghlaim na Gaeilge, teanga dhúchais an oileáin seo ar fad. B’fhéidir gur mhaith leat clárú fosta leis an fheachtas Líofa 2015 de chuid na Roinne Cultúir, Ealaíon agus Fóillíochta, scéim atá ag iarraidh foghlaimeoirí a spreagadh gealltanas pearsanta a thabhairt go mbainfidh siad líofacht amach sa Ghaeilge. Beidh an feachtas Líofa ag ceiliúradh a bhreithlae Dé Domhnaigh 8 Meán Fómhair ó 1pm le beidh lá spraoi teaghlaigh i nDoire Chomcille. Beidh an amhránaí Conallach, Aoife Ní Fhearraigh, ar an ardán, chomh maith leis an Albanach Maeve MacKinnon a cheolann i nGaeilge na hAlban agus an grúpa traidisiúnta Sontas agus beidh neart siamsaíochta eile ann do pháistí.

269840_370950619655150_627941512_nTá Cairde Teo ag cur painéal múinteoirí Gaeilge le chéile a bheadh ar fáil le ranganna Gaeilge a theagasc in Ard Mhacha do dhaoine fásta, do dhéagóirí agus do pháistí. Más mian leat bheith san áireamh sa phainéal seo, cuir résumé gearr nó cv chuig sean@cairdeteo.com.

Bíonn Ciorcal Comhrá Ard Mhacha ag bualadh le chéile i rith an ama gach oíche Mháirt ó 9,30pm i mBeár an Stáisiúin. Deis fhoirfe í seo do Ghaeilgeoirí agus d’fhoghlaimeoirí na Gaeilge a gcuid Gaeilge a chleachtadh agus cur lena stór focal. Chomh maith leis an ghrúpa seachtainiúil comhrá, eagraíonn Ciorcal Comhrá Ard Mhacha roinnt imeachtaí staire agus oidhreachta, mar shampla comóradh bliantúil Shéamuis Mhóir Mhic Mhurchaidh, file, rapaire agus laoch Gaeilge, Lá an Dreoilín, turas bliantúil go Baile Átha na Muc le comóradh a dhéanamh ar Éirí Amach 1798 agus imeachtaí eile.