Twitter Facebook Watch Raidio Mhacha Menu

Menu ×

09 Sep 2013

PobalTá POBAL na Gaeilge ar sceitimíní faoin 5ú ócáid bhliantúil de chuid POBAL, Cearta & Ceiliúradh, a bheidh ar siúl i mbliana thar seachtain ó 30 Mean Fómhair go 7 Deireadh Fómhair imBéal Feirste. Dúirt Janet Muller, Príomhfheidhmeannach POBAL, ‘Tá an oiread sin ag tarlú le Cearta agus Ceiliúradh gur fhás sé go líonfaidh sé seachtain iomlán ag croílár fhéilire imeachta na bliana. I mbliana, beidh imeachtaí nua againn do phobal na Gaeilge mar aon le daoine atá ar lorg tuilleadh eolais faoin teanga. Den chéaduair, osclóidh muid an fhéile le taispeántas POBAL ar na nuachtáin Gaeilge, ‘Súil Charad’, agus léacht leis an stairí Mary Delargy in aonad Skainos in oirthear Bhéal Feirste. Beidh an taispeántas ar siúl an tseachtain ar fad.  Chomh maith le forbairt a dhéanamh ar teagmháil le foghlaimeoirí ó Oirthear na cathrach, beidh ár n-ollócáid spraoi do theaghlaigh ar siúl, Dé Domhnaigh 6 Deireadh Fómhair  in Halla Uladh, le tacaíocht a léiriú d’Acht na Gaeilge agus le ceiliúradh a dhéanamh ar éachtaí phobal na Gaeilge. In Halla Uladh, beidh muid ag cur an spotsholas ar scoth an cheoil agus na siamsaíochta, le ceardlanna, ceol agus amhráin, scéalaíocht, oll-éachtraí sorcais, ealaíon agus réaltaí na Gaeilge. Baileoidh na sluaite i lár Bhéal Feirste arís do Chearta agus Ceiliúradh.’

I mbliana, fuair an tionscadal tacaíocht ó chistí de chuid Comhairle Cathrach Bhéal Feirste, Community Festivals Fund agus ón chlár Good Relations, ó Cholmcille, ón Roinn Cultúir, Ealaíon agus Fóillíochta, le cois Foras na Gaeilge agus DSD. Dúirt Janet Muller, ‘De thairbhe na tacaíochta a thug ár maoinitheoirí dúinn, beidh craic den scoth ann le linn na féile! Tá Halla Uladh foirfe mar lárionad na siamsaíochta, áit a dtig linn beocht phobal na Gaeilge a léiriú do luchtanna féachana sa mhórphobal. Tagann an ráchairt ar Acht na Gaeilge ón obair iontach atá ar bun ag Gaeil na tíre, agus go háirithe ó thuaidh – an t-aon áit ar na hoileáin seo nach bhfuil cosaint suntasach reachtaíochta ar fail ceanna féin don phríomhtheanga dúchais. I mí Dheireadh Fómhair, beidh sé seacht mbliana ó thug rialtas na Breataine gealltanas Chill Rímhinn, acht a thabhairt isteach don teanga – gealltanas nár comhlíonadh go fóill. Cuireann Cearta agus Ceiliúradh Acht na Gaeilge ar ais i lár an aonaigh, agus tugann sé deis do lucht na Gaeilge, d’fhoghlaimeoirí agus dóibh siúd atá ar lorg tuilleadh eolais teacht le chéile le sult a bhaint as an ócáid is mó Gaeilge sa bhliain.’

Cearta agus CeiliúradhIrish speakers are buzzing about POBAL’s massive 5th annual Irish language Rights and Revelry festival which will take place this year over a
week from 30th September to 7th October. Janet Muller, POBAL’s Chief Executive said, ‘there is so much happening with Rights and Revelry that it has expanded to fill a full week at the heart of this year’s events calendar. This year, we have new attractions for Irish speakers and those who want to find out more about the language. For the first time, we will be opening the festival with POBAL’s exhibition about Irish language newspapers and a lecture by historian Mary Delargy in the East Belfast Skainos centre, where the exhibition will be for a week.  As well as this developing collaboration with East Belfast Irish language learners, we will hold our massive family day on Sunday 6th October in the Ulster Hall in support of the Irish language act and the achievements of the community. Here we will showcase the best of music and entertainment with workshops, song and music, storytelling, high-flying circus acts, arts and the best of Gaelic performers. Rights and Revelry will bring hundreds of people into the city centre.’

This year, the project has received support from Belfast City Council Community Festivals Fund and Good Relations programme, as well as from Colmcille and from the Department of Culture, Arts and Leisure, Foras na Gaeilge and DSD. Janet Muller said, ‘Thanks to the support of our funders we will have the best of craic during the festival! The Ulster Hall is a great venue for us to highlight the vibrancy of the Irish speaking community in all its range of activities. The need for the Irish language Act is rooted in the fantastic work of Irish speakers all over the country, and particularly in the North – the only place on these islands where there is not already extensive protection under law for the primary indigenous language.   In October, it will be seven years since the British government gave its commitment at St Andrews that it would enact the Irish Language Act, something which it has so far failed to do. Rights and Revelry puts the Irish Language Act centre stage once more, and gives Irish speakers, supporters and those who want to learn more a chance to access information and have a fantastic time enjoying the Irish language arts!’

Tuilleadh eolais: +44 (0)28 90 431832, eolas@pobal.org