Twitter Facebook Watch Raidio Mhacha Menu

Menu ×

23 Sep 2013

DSC01915Rinne breis agus 80 páistí ceiliúradh ar cheann de na spóirt is sine in Éirinn nuair a ghlac siad páirt sa chluiche corr ar Fhaiche Ard Mhacha ar na mallaibh. D’eagraigh CAIRDE Teo agus Gael-Linn ceardlanna sa chluiche corr i nGaeilge mar chuid de chlár na hOíche Chultúir a bhí á ceiliúradh sa chathair Dé hAoine 20 Meán Fómhair. Bhí níos mó ná 40 Gaeilgeoir óg i láthair ó Bhunscoil na mBráithre Críostaí agus d’fhoghlaim páistí ó Bhunscoil Mhaoilsheachlainn agus ó Bhunscoil Chnoc Chaitríona cúpla focal agus iad ag foghlaim scileanna an spóirt seo atá mar chuid den CLG.

Tá an cluiche corr ar cheann de na ceithre spóirt a eagraíonn an Cumann Lúthchleas Gael, agus is ceann de na sé Chluiche Gaelach é a áiríonn an chamógaíocht agus peil na mban. Imrítear an cluiche corr le bata agus liathróid agus glactar leis go coitianta go bhfuil an baseball bunaithe ar an chluiche ón uair a thug inimircigh Éireannacha go Méiriceá é. Tá an spórt ag dul ó neart go neart i mbunscoileanna na hÉireann agus bhí roinnt taispeántas speisialta den spórt ag ceanncheathrú an CLG ag Páirc an Chrócaigh le blianta beaga anuas.

RoundersBíonn Cairde Teo ag eagrú roinnt imeachtaí agus ranganna Gaeilge in Ard Mhacha do dhaoine d’aoisghrúpaí éagsúla. Tá an eagraíocht ag cur bus ar fáil le deis a thabhairt do Ghaeil Ard Mhacha freastal ar Chearta agus Ceiliúradh, lá Gaeilge teaghlaigh a bheas ar siúl i Halla Uladh i mBéal Feirste Dé Domhnaigh 6 Deireadh Fómhair. Beidh an ócáid ar siúl ó 1pm agus beidh ceoltóirí, fir grinn, lámhchleasaithe, damhsóirí Afracacha, rinceoirí Gaelacha, scéalaíocht, drámaíocht agus Cleamairí Ard Mhacha. Tá líon teoranta spásanna fágtha ar an bhus as Ard Mhacha agus más mian leat spás acu a chur in áirithe, moltar duit teagmháil a dhéanamh le Seán a luaithe agus is féidir ar 028 3751 5229 nó sean@cairdeteo.com.

Over eighty children celebrated one of Ireland’s oldest sports recently when they took part in the Gaelic sport of rounders on the Mall in Armagh. The rounders workshops were organised through the medium of Irish by local Irish language groups CAIRDE Teo and Gael-Linn as part of the city’s Culture Night celebrations. The rounders sessions were enjoyed by over 40 Irish speaking children from the bunscoil, the Irish medium unit of Christian Brothers’ Primary School. The children of St Malachy’s Primary School and  Mount Saint Catherine’s Primary School were able to pick up a cúpla focal or a couple of words as they learned the skills of this GAA sport, using the native language of Ireland.

DSC01916Rounders, which is known as cluiche corr in Irish, is one of the four codes within the Gaelic Athletic Association, the others being football, hurling and handball, with two other Gaelic sports of camogie and ladies football making up Gaelic Games. Rounders is a bat and ball game played throughout the island and it is generally accepted that the sport of baseball derived from a form of rounders, which was brought to America by Irish immigrants. The sport is regaining popularity in primary schools throughout Ireland and has featured in a number of showcase demonstrations at GAA headquarters in Croke Park in recent years.

Cairde Teo organise a number of Irish language events and classes in Armagh for a variety of age groups. The group is organising a bus to bring Armagh Gaels to Rights and Revelry, a massive Irish language family day which will be held in the Ulster Hall in Belfast on Sunday 6 October. The event kicks off at 1pm with singers and musicians, clowns, acrobats, jugglers, African dancers, Irish dancers, storytelling, drama and the Armagh Rhymers. There are limited spaces left on the bus from Armagh and if you would like to book a place, you are advised to contact Seán asap on 028 3751 5229 or sean@cairdeteo.com.