Twitter Facebook Watch Raidio Mhacha Menu

Menu ×

01 Oct 2013
250645_320967681320111_263547885_nBeidh dianchúrsa Gaeilge ar siúl sa Pháirc Lúthchleasaíochta in Ard Mhacha Dé Sathairn 5 Deireadh Fómhair idir 11am agus 4pm. Tá na cúrsaí á reachtáil ag CAIRDE Teo i gcomhar le Coiste Cultúir CLG Ard Mhacha idir 11am agus 4pm agus beidh bunrang, meánrang agus ardrang ann. Beidh costas £10 ann agus beidh lón san áireamh ar an phraghas sin. Tá an cúrsa á reachtáil ag croílár CLG Ard Mhacha le próifíl teanga náisiúnta na hÉireann a ardú ar fud an chontae agus le deis a thabhairt do dhaoine cur lena gcumas sa Ghaeilge. Más mian leat áit a chur in áirithe ar an chúrsa, déan teagmháil le Seán ar 028 3751 5229 nó sean@cairdeteo.com.
Chomh maith le sraith dianchúrsaí Gaeilge, bíonn Cairde Teo ag eagrú ranganna oíche i gColáiste Chaitríona in Ard Mhacha gach Céadaoin agus freastalaíonn suas le 90 dalta ar na ceithre leibhéal éagsúla.
Tá an grúpa ag glacadh páirte in iarracht Bhliain na Gaeilge le curiarracht domhanda a bhaint amach tríd an chomhrá is faide Gaeilge a reachtáil gan stad. Mar chuid den iarracht, Comhrá 24/7, eagróidh grúpaí Gaeilge agus scoileanna ar fud na hÉireann agus ar fud an domhain ciorcal comhrá fá choinne uair an chloig ina mbeidh an Ghaeilge á labhairt ó thús deireadh.
30IU2013_Postaer_A3_Comhra_RP-page-001Tá roinnt deiseanna labhartha eagraithe ag Bliain na Gaeilge do Ghaeil Ard Mhacha mar chuid den iarracht. Beidh Ciorcal Comhrá Ard Mhacha á nascadh leis an iarracht Dé Máirt 1 Deireadh Fómhair idir 10pm agus 11pm i mBeár an Stáisiúin. Tugtar cuireadh do phobal na Gaeilge agus do na foghlaimeoirí ag na ranganna Gaeilge freastal ar chiorcal comhrá, a bheas á chraoladh ar fud an domhain, i mBeár Red Ned’s idir 9pm agus 10pm. Beidh ciorcal comhrá eile ar siúl idir 9am agus 10pm Déardaoin 3 Deireadh Fómhair in oifigí Gael-Linn ar Bhóthar na hArdeaglaise. Seo deis iontach do Ghaeilgeoirí agus d’fhoghlaimeoirí na Gaeilge bualadh le chéile agus an Ghaeilge a chleachtadh i dtimpilleacht chairdiúil shóisialta.
There will be an intensive Irish language course in the Athletic Grounds in Armagh on Saturday 5 October between 11am and 4pm. The classes, which are organised by Armagh Irish language organisation CAIRDE Teo in conjunction with the Culture Committee of Armagh GAA, cater for beginners, intermediate and advanced. The cost of £10 includes lunch. The course is part of Armagh GAA’s efforts to increase the profile of the national language within the county and give members an opportunity to brush up on their language skills. If you would like to book a place on the course, contact Seán on 028 3751 5229 or sean@cairdeteo.com.
 
As well as a series of intensive Irish courses, Cairde Teo also organise midweek evening classes on Wednesday with up to 90 students attending four different levels of classes in St Catherine’s College in the city.
 
263316_10150251081158595_674423594_7590514_1488879_nThe group is also participating in a world record attempt at the longest non-stop Irish language conversation circle ever held. The event called Comhrá 24/7 is being organised by Bliain na Gaeilge, Irish Language year, with one hour slots across a seven day period being designated to Irish language groups and schools throughout Ireland and throughout the world.
 
Bliain na Gaeilge have organised a number of opportunities for the Gaels of Armagh to participate. On Tuesday 1 October the weekly Ciorcal Comhrá Ard Mhacha group will link up with the world record attempt between 10pm and 11pm in the Station Bar. On Wednesday 2 October, Armagh Gaels are invited to attend a conversation circle in Red Ned’s between 9pm and 10pm and a third conversation circle has been organised for Thursday 3 October between 9am and 10am in the Gael-Linn offices in Armagh. This is an ideal opportunity for Irish speakers and learners to meet up and practice their Irish in a friendly environment.