Twitter Facebook Watch Raidio Mhacha Menu

Menu ×

07 Oct 2013

Ciorcal Comhrá Ard Mhacha 247 2 Tá curiarracht domhanda bainte ag cainteoirí Gaeilge ó Chalifornia go Carn Tóchair i ndiaidh dóibh seachtain iomlán a chaitheamh ag caint gan stad mar chuid den togra Comhrá 24/7 ó 29 Meán Fómhair – 6 Deireadh Fómhair 2013!

Míníonn Julian de Spáinn, Comhordaitheoir Bhliain na Gaeilge: “Tá éacht ollmhór bainte amach ar son na teanga inniu mar chuid de Bhliain na Gaeilge 2013 – d’éirigh le Comhrá 24/7 Gaeilgeoirí ó Scoil Sydney na hAstráile a nascadh le Comhairle Contae Chiarraí, Ionad Ealaíon Ceiltí California le Coláiste Ollscoile Bhaile Átha Cliath, Sheffield Sasana le Stáisiún Pobail Bhaile Átha Luain, Ollscoil Bhéising na Síne le Gaelphobal Cheantar an tSrath Báin i dTír Eoghain, Glaschú le Coláiste an Gharda Síochána i dTiobraid Árann, lucht Líofa i Stormont le Comhchoiste Oireachtais i dTeach Laighean – comhrá Gaeilge gan stad thar 168 n-uair a’chloig. Dochreidte!”

Thosaigh an comhrá leanúnach Gaeilge is faide riamh ag Cluichí Ceannais Pheil na mBan i bPáirc an Chrócaigh, Baile Átha Cliath ar 1.30in Dé Domhnaigh, 29 Meán Fómhair 2013, agus is trí chóras ar-líne Google Hangouts gur lean Comhrá 24/7 ag dul ó ghrúpa Gaeilge go grúpa Gaeilge ar fud na cruinne gan stad ar feadh na seachtaine sular chríochnaigh sé mar chuid den fhéile Cearta & Ceiliúradh i mBéal Feirste ar 2.00in inniu, Dé Domhnaigh, 6 Deireadh Fómhair 2013.

Bhí an comhrá idirghníomhach á chraoladh beo ar-líne ar www.gaeilge2013.ie/comhra247 ar fud na cruinne ar feadh na seachtaine agus ghlac nach mór 90 grúpa páirt sa churiarracht domhanda seo. Glac idir scoileanna Gaeilge agus Béarla, ghrúpaí pobail, thithe an rialtais thuaidh agus theas, leabharlanna, institiúidí tríú leibhéal, ionaid ealaíon, stáisiúin teilifíse, raidió ar nós RTÉ Raidió na Gaeltachta, BBC Uladh agus go leor grúpaí eile páirt i gComhrá 24/7.

Arsa de Spáinn: “Gabhann gach duine i gConradh na Gaeilge agus i mBliain na Gaeilge trí chéile buíochas ollmhór leis na grúpaí ar fad a ghlac páirt sa churiarracht éachtach seo, agus tá súil againn gur spreag Comhrá 24/7 pobal uile na cruinne chun cainte i nGaeilge, ní hamháin don tseachtain speisialta seo, ach sa saol mór amach anseo!”

Tá gach eolas maidir le Comhrá 24/7 ar shuíomh Bhliain na Gaeilge ar www.gaeilge2013.ie mar aon le físeáin agus íomhánna ón gcuriarracht. Bígí Linn – Let’s Celebrate Our Language!

GaelLinnComhráIrish speakers from California to Carntogher have broken a world record today (Sunday, 6 October 2013) after spending a full week speaking Irish non-stop as part of the Comhrá 24/7 initiative from 29 September – 6 October 2013!

Julian de Spáinn, Bliain na Gaeilge 2013 Coordinator explains: “Today is an incredible community achievement for the Irish language – Comhrá 24/7 has connected Irish speakers from Sydney, Australia with Kerry County Council, the Celtic Arts Center in California to UCD in Dublin, Sheffield, England with Athlone Community Station, the Beijing Foreign Studies University of China with Gaelphobal Cheantar an tSrath Báin in Strabane, Co. Tyrone, Glasgow with An Garda Síochána College in Tipperary, Líofa speakers in Stormont with a Joint Oireachtas Committee of Leinster House – all this as part of Bliain na Gaeilge 2013 and a non-stop Irish conversation over the course of 168 hours, it’s unbelievable!”

The longest continuous conversation in the Irish language ever began at the All Ireland Ladies’ Gaelic Football Championship in Croke Park, Dublin at 1.30pm on Sunday, 29 September 2013, and Comhrá 24/7 used Google Hangouts to keep the conversation going, moving from one group to another non-stop across the world for the week, before coming to an end as part of the Rights & Revelry festival in Belfast at 2.00pm today, Sunday, 6 October 2013. Comhrá 24/7 is a Bliain na Gaeilge initiative, a year-long festival celebrating 120 years of the revival of Irish this year.

The interactive conversation was streaming live to the world via www.gaeilge2013.ie/comhra247 for the duration of the week and nearly 90 groups* partook in this world record attempt. Irish- and English-speaking schools got involved in Comhrá 24/7, as well as community groups, houses of parliament north and south, libraries, third level institutions, arts centres, television and radio stations such as RTÉ Raidió na Gaeltachta, BBC Uladh, and Raidió Rí-Rá, and lots more.

De Spáinn says: “Everyone in Conradh na Gaeilge and in Bliain na Gaeilge in general would like to say a huge thanks to all the groups that took part in this incredible world record, and we hope Comhrá 24/7 has inspired the global community to talk in Irish, not only for this special week, but in life in general in the coming months and years!”

Information about Comhrá 24/7 can be found on the Bliain na Gaeilge website at www.gaeilge2013.ie in addition to images and videos from the world record attempt. Bígí Linn – Let’s Celebrate Our Language!