Twitter Facebook Watch Raidio Mhacha Menu

Menu ×

18 Oct 2013

CiaránNathanPosterTháinig réalta Ard Mhacha Ciarán McKeever agus Nathan Curry le chéile le Coiste Cultúir CLG Ard Mhacha agus eagraíochtaí áitiúla Gaeilge CAIRDE Teo agus Gael Linn ar na mallaibh le feachtas úr póstaeir a sheoladh a bhfuil mar aidhm aige daltaí Bliain 10 a spreagadh an Ghaeilge a dhéanamh don GCSE.  Tugann Ciarán agus Nathan lántacaíocht don teanga agus tá siad ag iarraidh ar dhaltaí scoile teanga dhúchais na hÉireann a fhoghlaim. Beidh Coiste Cultúir CLG Ard Mhacha ag scaipeadh na póstaer le hiar-bhunscoileanna an cheantair agus le clubanna CLG ar fud an chontae le daltaí a spreagadh an Ghaeilge a roghnú mar ábhar GCSE.

Labhair Ciarán, captaen peile sinsear Ard Mhacha, faoi bhá atá aige leis an teanga: “Chaith mé am i nGaoth Dobhair i nGaeltacht Dhún na nGall ar na mallaibh, agus ba í an Ghaeilge an chéad teanga a bhí ag an chuid is mó de mhuintir na háite. Baineadh úsáid as an Ghaeilge sa bhaile, sna siopaí agus sna caiféanna, sa bhanc agus ar an pháirc peile féin. Rith sé liom go bhfuil sé ríthábhachtach ár dteanga féin a choinneáil beo. Níl agam ach cúpla focal, ach bhí Gaeilge mhaith ag mo sheanathair agus tá meas agam ar an teanga agus ar lucht a labhartha. Déarfainn le gach dalta i mBliain 10 an Ghaeilge a dhéanamh don GCSE, nó tá an teanga lárnach i bhféiniúlacht na hÉireann agus tá sí iontach tábhachtach i saol an CLG chomh maith. Tá borradh mór fán Ghaeilge in Ard Mhacha faoi láthair, go háirithe i measc an aois óig. Nuair a éisteann tú le himreoirí mór le rá mar Niall MagAoidh, Ciarán Kilkenny agus fiú amháin Charlie Vernon anseo, tuigeann tú an tábhacht a bhaineann lenár dteanga náisiúnta féin.”

Labhair Seán Ó Maoilsté, Oifigeach Gaeilge le Cairde Teo agus ball de Choiste Cultúir CLG Ard Mhacha faoin togra: “Tá an t-ádh linn in Ard Mhacha go bhfuil an CLG anseo iontach báúil dár dteanga féin. Aithníonn an Bord Contae ról lárnach na Gaeilge sa CLG agus tá ár n-imreoirí sásta labhairt amach le tacú leis an teanga. Tá sé ag éirí níos coitianta an Ghaeilge a chluinstin ag cluichí CLG, go háirithe in Ard Mhacha nó tá Gaeilge ag cuid mhór de na daoine a thugann lámh cuidithe ag cluichí sa Pháirc Lúthchleasaíochta. Tá pobal na Gaeilge in Ard Mhacha ag fás leis i rith an ama, tá borradh faoi na Gaelscoileanna agus tá an-rath ar na ranganna oíche Ghaeilge sa chathair. Ba mhaith liom buíochas a ghabháil le Ciarán agus le Nathan as an am a thabhairt a dtacaíocht a thaispeáint don Ghaeilge agus as spreagadh a thabhairt do na daoine óga ár dteanga féin a fhoghlaim agus a úsáid. Tá sé mar dhualgas ar bhaill an Chumainn Lúthchleas Gael úsáid na Gaeilge a chothú agus a chur chun cinn agus ba mhaith linne ag CLG Ard Mhacha baill óga na gclubanna a spreagadh teanga dhúchais na hÉireann a fhoghlaim. Tír gan teanga, tír gan anam.”

Australia+v+Ireland+International+Rules+UTGm1V3Nt2ilArmagh County stars Ciarán McKeever and Nathan Curry joined the Armagh GAA Culture Committee and local Irish language organisations CAIRDE Teo and Gael Linn recently to launch a poster campaign aimed at encouraging Year 10 students to choose Irish for GCSE.  Ciarán and Nathan are both great supporters of the language and they are asking school students to consider learning the native language of Ireland. The Armagh GAA Culture Committee will be distributing the posters to local post-primary schools and GAA clubs across the county to encourage students to pick Irish as one of their GCSE subjects.

Ciarán, Armagh senor football captain, spoke of his respect for the language: “I recently spent time in Gaoth Dobhair in the Donegal Gaeltacht, where Irish was the first language for the vast majority of people in the area. Irish was spoken in people’s houses, in the shops and cafés, in the bank and even on the football field and it really struck me how important it is to keep our own language alive. While I only have a cúpla focal or a couple of words, my grandfather was an Irish speaker and I have a huge respect for the language and its speakers. I would encourage all Year 10 students to pick Irish for GCSE, as the language is part of who we are and where we come from. It is an integral part of our Irish identity and is vitally important within the GAA. Irish is certainly increasing in popularity in Armagh, with a growing number of speakers, particularly children and young people. You just have to look at the likes of Neil Magee and Ciarán Kilkenny and even our very own Charlie Vernon, and you can understand the importance of our national language.”

Seán Ó Maoilsté, Irish language officer with Cairde Teo in Armagh and member of the Armagh GAA Culture committee spoke about Armagh GAA’s latest Irish language initiative. “We are very fortunate that Armagh GAA is extremely supportive of our national language. Our county board recognises the integral role of the language within the GAA and our players are also happy to speak of their admiration for the Irish language. It is becoming more and more common to hear Irish being spoken at GAA games, particularly in Armagh with plenty of fluent speakers helping out at all the games in the Athletic Grounds. The Irish speaking population in Armagh continues to grow, with Irish medium schools thriving and the numbers learning Irish at school and at night classes at an all-time high. I would like to thank Ciarán and Nathan for giving their time to show their support for the language and for encouraging young people to learn and use our own language. It is our duty as members of the Gaelic Athletic Association to promote the use of Irish and we in Armagh GAA would like to encourage the younger members of our GAA clubs to learn our own native language. Tír gan teanga, tír gan anam. A country without a language is a country without a soul.”