Twitter Facebook Watch Raidio Mhacha Menu

Menu ×

12 Nov 2013

DSC01953Tá grúpa Gaeilgeoirí fiontraíocha as Ard Mhacha i ndiaidh pilleadh ó Oireachtas na Gaeilge a bhí ar siúl in Óstán Ghleann an Iolair i gCill Áirne. Tugadh cuireadh do CAIRDE Teo seastán de na hábhair Ghaeilge atá ar fáil sa siopa Cult Úr bheith i láthair leis na hearraí a thaispeáint do na mílte Gaeilgeoirí ó achan chuid den tír agus ar ndóigh as achan chearn den domhain.

Bhí triúr Gaeilgeoirí óga as Ard Mhacha i gceannas ar sheastán CAIRDE Teo ag an Oireachtas: Shannon Nic Mhánais, iardhalta i gColáiste Chaitríona atá ag gabháil don Ghaeilge in Ollscoil Uladh, Doire; Dáire Ó Dibhthaigh, atá ag déanamh A-Leibéal i gColáiste Chaitríona; agus Caoimhe Ní Loingsigh, ar ábhar múinteoir gaelscoile í, atá ag freastal ar Choláiste Ollscoile Naomh Muire i mBéal Feirste. Chomh maith leis na Gaeil óga díograiseacha seo, bhí triúr d’fhoireann CAIRDE Teo, an tOifigeach Gaeilge Seán Ó Maoilsté ina measc.

D’iarr CAIRDE Teo ar an triúr teacht chuig an Oireachtas mar chuid den chúrsa fiontraíochta SEAS, atá á soláthar ag an eagraíocht i gcomhar le Invest NI agus Ollscoil na Banríona, Béal Feirste. Tá an cúrsa á chur ar fáil a bhuí leis an chúnamh airgeadais ó RBS Inspiring Youth Enterprise agus an chlár Awards for All de chuid Ciste an Chrannchuir Mhóir.

Mheall seastán CAIRDE Teo na céadta leis an réimse leathan d’éadaí, d’earraí cistine, de leabhair, de dhlúthdhioscaí, de chluichí, de mhaisiúcháin agus de chártaí. Chomh maith le roinnt mhaith gnó a dhéanamh, tharraing an seastán aird TG4, nuair a chuir Síle Ní Bhraonáin, láithreoir ar an chlár Féilte, nuair a chuir sí agallamh ar Oifigeach Gaeilge an eagrais, Seán Ó Maoilsté, faoin obair iontach atá ar siúl in Ard Mhacha leis an Ghaeilge a chur chun cinn.

DSC01970Rinne duine de na daoine óga, Dáire Ó Dubhthaigh, agallamh leis an stáisiún raidió Raidió na Life atá lonnaithe i mBaile Átha Cliath agus labhair sé faoin seastán agus faoin chúrsa fiontraíochta atá idir lámha aige in éineacht le 14 eile in Ard Mhacha. Ghlac na daoine óga as Ard Mhacha páirt i dtionscadal nua teiligíse fosta, ag déanamh taifead ar a n-eispéireas ar an fhéile i gCill Áirne. Tá an tionscadal seo á léiriú ag Antaine Ó Donnaile ó Macha Media, atá ag soláthar an ghné sin den togra SEAS a bhaineann leis na meáin chumarsáide.

Chomh maith leis an seastán a reachtáil agus taithí luachmhar miondíola a fháil, bhí na Gaeil óga as Ard Mhacha ábalta sult a bhaint as an atmaisféar iontach a bhaineann le hOireachtas na Samhna. Bhí na céadta mac léinn ó achan chuid den tír páirteach i ndioscó bréigéide na Samhna agus bhí na céadta i láthair ag an Chabaret Craiceáilte, a bhíonn á reachtáil ag láithreoir raidió RTÉ Rónán Mac Aodha Bhuí, le ceoltóirí iontacha mar Mute Fish, Mo Hat Mo Gheansaí, Tura Arutura agus Kíla ar an ardán. Bhí an grúpa as CAIRDE Teo i láthair ag taifeadadh cláir nua grinn darb ainm An Gaeilgeoir is Greannmhaire, a bheas á chraoladh ar TG4 ar ball. Shuigh siad isteach ar an phríomhchomórtas rince ar an sean-nós, a ndearnadh beochraoladh air agus d’fhreastail siad ar mhórchomórtas na féile, comórtas amhránaíochta Chorn Uí Riada, inar tháinig Máire Ní Choilm, cuairteoir rialta ar Ard Mhacha, sa tríú háit sa chomórtas

DSC01990Labhair Oifigeach Gaeilge CAIRDE Teo, Seán Ó Maoilsté, labhair sé faoin Oireachtais: “Cheap muid go raibh sé tábhachtach deis a thabhairt do na daoine óga eispéireas a fháil ar an fhéile is mó i saol na Gaeilge. Is é an tOireachtas buaicphointe na bliana do na mílte Geilgeoirí agus bíonn meascán suimiúil de chainteoirí dúchais ó na Gaeltachtaí uilig agus cainteoirí líofa agus foghlaimeoirí ó achan chuid den tír. Bhí iontas ar na daoine óga foghlaim faoin méid Gaeilgeoirí ó thíortha eile. I mbliana, bhí scaifte maith i láthair ó Cheanada agus ó Mheiriceá, chomh maith le Gaeilgeoirí ó Albain, ó Shasana agus ó achan chuid den Eoraip. Fuair siad taithí mhaith in earnáil miondíola na Gaeilge agus deis mhór líonraithe a bhíonn san Oireachtas fosta, le hionadaithe ó eagraíochtaí Gaeilge, gnóthaí Gaeilge agus ionadaithe ó na meáin chumarsáide. Tá súil againn go dtig leis na daoine óga leas a bhaint as an taithí a fuair siad ag an Oireachtas le cuidiú leo an cúrsa fiontraíochta SEAS a chríochnú agus a smaointí féin a fhorbairt le fiontair úra a oscailt in Ard Mhacha a chuirfidh le chothú na Gaeilge sa chontae.”