Twitter Facebook Watch Raidio Mhacha Menu

Menu ×

15 Nov 2013

AngusWKPFD’eagraigh Gael Linn, Píobairí Ard Mhacha agus Cairde Teo Lá na nGaelscoileanna agus Lá na Meánscoileanna mar chuid d’Fhéile Idirnáisiúnta Píobaireachta William Kennedy 2013, an ficheadú ceann in Ard Mhacha. Bhí na hócáidí seo ar siúl in Áisionad Bhóthar na hArdeaglaise in Ard Mhacha. Tháinig na céadta daltaí go Cathair Ard Mhacha arís don ócáid spraíúil Gaeilge.

Bhí daltaí i láthair ó bhunscoileanna agus ó mheánscoileanna i gContae Ard Mhacha, i gContae an Dúin agus i gContae Aontroma don dá lá.

I measc na n-imeachtaí iontacha a bhí ar siúl idh bhí ceardlainne ar phíobaireacht na hÉireann le Tiarnán Ó Duinnchinn, ceol na hÉireann agus na hAlban le hAonghus Donald, le hAlan Donald agus le Paddy Callaghan,  amhránaíocht le Gráinne Holland agus le Maeve McKinnon, drámaíocht le hArtur Donald, ranganna Gàidhlig le hEvin Downey ó Chonradh na Gaeilge, Glas Chú.

Cuireadh críoch leis an dá lá le ceolchoirm iontach ó na haíonna speisialta thuasluaite chomh maith le faill ag na páistí iad féin a gcumas ceoil, amhránaíochta agus rince a chur in iúl ar an ardán.

PaddyWKPFDúirt Seán Ó Maoilste, ‘Is léir go bhfuil laethanta mar seo de dhíth ar na Gaelscoileanna agus tá sinne in Ard Mhacha breá sásta a bheith ag obair as lámh a chéile le himeachtaí seachchuraclaim a chur ar fáil do dhaltaí na nGaelscoileanna, iad siúd a mbeidh ról lárnach acu i dtodhchaí na Gaeilge’.

Bhí na laethanta urraithe ag Colm Cille.

Gael Linn, Armagh Pipers Club and Cairde Teo recently organised Lá na nGaelscoileanna for Irish medium primary schools and Lá na Meánscoileanna for Irish medium secondary schools last week in Armagh as part of the twentieth William Kennedy International Piping Festival. Hundreds of students from Counties Armagh, Down and Antrim attended the many workshops on offer as part of this great celebration of the Gaelic cultures of Ireland and Scotland.

Amongst the vast array of entertainment on offer there were workshops on Irish piping with Tiarnán Ó Duinnchinn, Irish and Scottish music with Aonghus Donald, Alan Donald and Paddy Callaghan, Irish and Scots Gaelic singing with Gráinne Holland and Maeve McKinnon, drama with Arthur Donald, Scots Gaelic classes with Evin Downey from Conradh na Gaeilge Glasgow. 

Maeve&GráinneWKPFThe two days culminated in a fantastic concert from all of the guest performers, as well as music, singing and dancing from the very talented children from all of the schools.

Seán Ó Maoilsté, Irish language development officer with CAIRDE Teo said, ‘It’s clear that events such as these are ideal for the Gaelscoileanna. We in Armagh are delighted to be working collaboratively to provide extra-curricular activities to students from the Gaelscoileanna, as they represent the future of the Irish language.

Both days received funding from Irish and Scottish Gaelic organisation Colmcille.