Twitter Facebook Watch Raidio Mhacha Menu

Menu ×

29 Nov 2013

DSC02089Tugadh cuireadh don eagraíocht Ghaeilge CAIRDE Teo, chuig fáiltiú a d’eagraigh Comhar Éireann in Óstán an Hillgrove i Muineachán ar na mallaibh le ceiliúradh a dhéanamh ar a dtogra rathúil trasphobail ‘Comhar Oirghialla’. Tá CAIRDE Teo ag obair i gcomhar leis an Ionad Cassandra Hand i gCluain Eois agus le Fóram Pobail Chluain Eois le cúpla mí anuas, mar chuid de ‘Thionscadal Líonraithe Trasphobail Mhuineacháin’ de chuig Chomhar Éireann. Tagraíonn ‘Oirghialla’ siar ar ríocht ársa na nGael a chuimsigh Contae Ard Mhacha, Contae Mhuineacháin agus Contae Lú agus lig an tionscadal don dá eagraíocht ceiliúradh a dhéanamh ar na naisc thraidisiúnta a bhí sa réigiún.

Mar chuid den tionscadal, shocraigh CAIRDE Teo turas i gCathair Ard Mhacha do ghrúpa as an Ionad Cassandra Hand agus as Fóram Pobail Chluain Eois ar na mallaibh nuair a d’eagraigh Gearóid Ó Machail, a bhfuil miontaighde déanta aige ar iar-phríosún Ard Mhacha, turas thart ar an fhoirgneamh a druideadh fá chúinsí conspóideacha. Reachtáladh dinnéar líonraithe don ghrúpa as Cluain Eois in Óstán an Charlemont, áit inar inis rannpháirtithe scéalta agus cuimhneacháin ar Ard Mhacha agus ar Chluain Eois i rith na coimhlinte is déanaí, sular amharc siad ar an ghearrscannán “Unseen Women: Stories from Armagh Gaol” – ar agallaimh a ndearnadh taifead orthu i bPríosún Ard Mhacha in 2006 don Prisons Memory Archive (PMA).

Tugadh cuireadh do Ghaeil Ard Mhacha cuairt a thabhairt ar an Ionad Cassandra Hand i gCluain Eois agus thug Cathaoirleach Fhóram Pobail Chluain Eois cur i láthair dóibh ar na hiarrachtaí leis an bhaile a athnuachan agus le cur le caighdeán an tsaoil do mhuintir an cheantair. Chlúdaigh turas thart ar Chluain Eois roinnt mhaith suíomhanna stairiúla agus an sár-ionad nua spóirt €8milliún a bheas réidh le hoscailt don phobal ar ball beag. Bhí taispeántas do lása Chluain Eois agus bhí seisiún ceoil ann ina dhiaidh. Bhain na cuairteoirí uilig as Ard Mhacha an-sult as an imeacht ar fad, go háirithe na rinceoirí as Ard Mhacha agus as Cluain Eois.

Halla na bProtastúnachI ndiaidh na gcuairteanna rathúla malartaithe, tugadh cuireadh d’ionadaithe ó CAIRDE Teo agus ó Fóram Pobail Chluain Eois achoimre a thabhairt ar an chomhthionscadal ag mórcheiliúradh Chomhar Éireann a bhí ar siúl in Óstán an Hillgrove agus a raibh Cleamairí Ard Mhacha mar aoíonna speisialta. Bhí cur i láthair ag an ócáid ó na tionscadail uilig a bhí á mbainisitiú ag Comhar Éireann mar chuid de Thionscadal Líonraithe Trasphobail Mhuineacháin, a bhí páirtmhaoinithe ag Ciste Forbartha Réigiúnach na hEorpa tríd an chlár SÍOCHÁIN III agus trí Comhpháirtíocht Mhuineacháin SÍOCHÁIN III.

Local Irish language organisation CAIRDE Teo, were invited to a reception hosted by Cooperation Ireland in the Hillgrove Hotel, Monaghan last week to celebrate their successful cross-community, cross-border project ‘Comhar Oirghialla’. CAIRDE Teo has been working in partnership with the Cassandra Hand Centre in Clones and the Clones Community Forum for several months, as part of Cooperation Ireland’s ‘Monaghan Cross Community Networking Project’. ‘Oirghialla’ refers to the ancient Gaelic kingdom that encompassed the counties of Armagh, Monaghan and Louth and the project enabled the two organisations to celebrate the traditional links which existed throughout this region.

As part of the project, CAIRDE Teo hosted members of the Cassandra Hand Centre and Clones Community Forum in Armagh City recently where a tour of Armagh’s former prison was conducted by QUB graduate Gearóid Ó Machail, who has carried out detailed research on the history of the controversial, Grade B listed building. The Clones group were also treated to a networking dinner in the Charlemont Hotel, where participants shared stories and memories of Armagh and Clones during the recent conflict, before watching a short documentary film  entitled “Unseen Women: Stories from Armagh Gaol” – edited from interviews filmed on-site at Armagh Gaol in 2006 for the Prisons Memory Archive (PMA).

PríosúnThe Gaels from Armagh were subsequently invited to visit the Cassandra Hand Centre in Clones, where they were treated to a presentation from the Chairperson of Clones Community Forum on their efforts to regenerate the town and to enhance the quality of living within the area. A short tour of Clones town encompassed many of the historic sites in the locality and also the new €8 million, multi-use sports complex which will soon be ready to open to the public. An exhibition of Clones Lace in the Protestant Hall in Clones was followed by a session of traditional music. The entire event was greatly appreciated by the visiting Armagh contingent, and particularly by the two-hand dancers amongst the groups from Armagh and Clones.

Following the two very successful exchange visits, representatives from both CAIRDE Teo and Clones Community Forum were invited to give a synopsis of their joint project at the Cooperation Ireland end-of-event celebration in the Hillgrove Hotel. The event, which concluded with special guests The Armagh Rhymers, featured presentations from the many projects managed by Cooperation Ireland as part of the Monaghan Cross Border Cross Community Networking Project, which was part financed by the European Regional Development Fund through the PEACE III Programme and funded through Monaghan CDB PEACE III Partnership.