Twitter Facebook Watch Raidio Mhacha Menu

Menu ×

15 Jan 2014

483642_419592908124254_1537649526_nTá an spásaire Chris Hadfield ar chamchuairt in Éirinn faoi láthair. Bhí sé in Ard Mhacha Dé Domhnaigh agus d’fhreagair sé ceisteanna a chuir na daoine óga, Tiarnán Ó Mórdha ó Bhunscoil Ard Mhacha san áireamh. Bhain Tiarnán cóip shínithe de leabhar Chris as an cheist is fearr a chur ar an lá. Thug an spásaire cuairt ar Bhun Abhann Dalla, áit ar chleacht sé a chuid iománaíochta agus d’imigh as sin le Gaeilge a fhoghlaim ó pháistí na Gaelscoile i mBun Chranncha. Bhí mír ar Bharrscéalta an Mháirt fán Ghael speisialta seo. TiarnánMar a tharlaíonn, beidh club Gaeilge ag tosú ar an Aoine seo i bPláinéadlann Ard Mhacha. Tá an club a reachtáil ag CAIRDE Teo le cúpla bliain anois le deis a thabhairt do pháistí Gaelscoile foghlaim faoin domhain, faoi na pláinéid eile agus faoi Bhealach na Bó Finne. Mairfidh an club ceithre sheachtain le neart cluichí agus imeachtaí speisialta ar siúl agus níl amhras ar bith ann ach go mbeadh Chris Hadfield féin iontach bródúil go bhfuil Gaeil Ard Mhacha ag spreagadh na bpáistí le suim a chur sa réalteolaíocht. Tá ceangal dlúth idir an réalteolaíocht agus an Ghaeilge in Ard Mhacha agus bíonn seónna sa phláinéadlann i mBéarla agus i nGaeilge araon.

 

GearóidCommander Chris Hadfield is currently on a tour of Ireland. He visited Armagh on Sunday and answered questions from the children who attended the event in the planetarium, including Tiarnán Ó Mórdha from Bunscoil Ard Mhacha. Tiarnán won a signed copy of Commander Hadfield’s autobiography for asking the best question on the day. Commander Hadfield then went on to Cushendall, where he tried out his hurling skills and he also visited the Gaelscoil in Buncrana, where the children taught him some Irish. Tuesday morning’s edition of Barrscéalta on Raidió na Gaeltachta included a feature about this inspirational Gael from Canada. Meanwhile, Armagh Planetarium will be hosting an Irish language club, which starts back on Friday. The club has been organised by CAIRDE Teo for the past two years to offer children from Gaelscoileanna the opportunity to learn about the earth, other planets and the Milky Way. The club will last for four weeks with plenty of Irish language games and activities and there is no doubt that Commander Chris Hadfield would be extremely proud of the Gaels of Armagh who are encouraging Irish speaking children to take an interest in astronomy. There is a strong relationship between astronomy and the Irish language in the city, with Armagh Planetarium offering shows in both Irish and English.

Chris Hadfield Iomáint