Twitter Facebook Watch Raidio Mhacha Menu

Menu ×

08 Jan 2014

Ba mhian le rúnaí Fhéile an Iúir den Fhéile Scoildrámaíochta cuireadh a chur ar mhúinteoirí gearrdhráma a chur isteach ar Fhéile Scoildrámaíochta an Iúir 2014. Bíonn daltaí ar gach aois (4-11 agus 11-18) ag glacadh páirte san fhéile seo atá ar an fhód ó 1977. Bíonn roinn faoi leith ann fosta do na hÓgchumainn. Beidh an Fhéile ar siúl i Halla na Cathrach, Iúr Chinn Trá, Aoine 7 Márta 2014. Maireann na drámaí idir 15 agus 30 bomaite. Bíonn ranna ar leith sa chomórtas le cothrom féinne a thabhairt do gach léiriú sa dóigh is nach mbíonn scoil bheag san iomaíocht le scoil mhór srl.

Léirítear na drámaí as Gaeilge ar ndóigh. Tá roinnt scripteanna ag an Chumann a fhóireann do gach aoisghrúpa agus beidh comhairle agus cuidiú le fáil má tá múinteoir / scoil ag léiriú suime san Fhéile. Cuirtear fáilte faoi leith roimh scripteanna nuascríofa. Bíonn £50 ann don script nuascríofa is fearr gach bliain.

Má éiríonn le dráma ainmniúchán a ghnothú ag Féile an Iúir rachaidh an dráma ar aghaidh chuig Féile Uladh a bheas in Amharclann an Ghrianáin, Leitir Ceanainn 20-21 Márta 2014. Ar an dul chéanna, má éiríonn le dráma ainmniúchán a ghnothú ag Féile Uladh rachaidh an dráma ar aghaidh chuig an Fhéile Náisiúnta a bheas in Amharclann an Bhaile Mhóir, An Muileann gCearr, 2-4 / 7-9 Aibreán 2014. 

Ba chóir foirm iontrála – ceangailte (leagan leictreonach / cruachóip) a chur chugam ag an seoladh thuas roimh an Aoine 21 Feabhra 2014. Ná bíodh leisce ar bith ort teagmháil a dhéanamh liom má bhíonn ceist nó cuidiú de dhíth.

Tá tuilleadh eolais le fáil ar http://www.scoildramaiocht.ie/nacomortais.php