Twitter Facebook Watch Raidio Mhacha Menu

Menu ×

06 Jan 2014

Irish classes poster 2014Irish language classes for all levels of learners recommence in St Catherine’s College in Armagh on Wednesday 15 January at 7pm. The classes cater for beginners, lower and higher intermediate and advanced levels and take place in the Irish medium unit, Coláiste Chaitríona. The classes are extremely popular and focus on spoken Irish to help the learners obtain fluency in the language. This term will finish on Wednesday 9 April and the cost for the 12 classes will be £30 or £15 concessions. If you are interested in improving your Irish or you have made a new year’s resolution to learn something new, you can contact Seán on 028 3751 5229 or sean@cairdeteo.com or call in to the Cairde Teo office, which is located upstairs in the Eurospar, to enrol for the classes or to find out more information. Cairde Teo support the Líofa 2015 initiative which was developed by the Department of Culture, Arts and Leisure to encourage people to sign up to a pledge to become fluent in Irish by the year 2015, which will coincide with the opening of Armagh’s planned cultural centre Aonach Mhacha.

Beidh ranganna Gaeilge do gach leibhéal ag tosú ar ais i gColáiste Chaitríona in Ard Mhacha Dé Céadaoin 15 Eanáir ar 7pm. Bíonn bunrang, meánrang íochtair, meánrang uachtair agus ardrang ar siúl sa tSruth Ghaeilge. Bíonn an-dúil ag daoine sna ranganna a dhírítear ar an teanga labhartha le cuidiú le foghlaimeoirí líofacht a bhaint amach. Mairfidh an téarma go dtí Dé Céadaoin 9 Aibreán agus beidh costas £30 ar an chúrsa 12 seachtain le lacáiste de £15 do mhic léinn agus do dhaoine as obair. Má tá suim agat cur le do chuid Gaeilge nó má tá dea-rún agat don athbhliain rud nua a fhoghlaim, déan teagmháil le Seán ar 028 3751 5229 nó sean@cairdeteo.com nó buail isteach chuig oifig Cairde Teo, atá thuas staighre sa Eurospar in Ard Mhacha, le clárú do na ranganna nó le níos mó eolais a fháil amach faoina bheith ag foghlaim na Gaeilge. Tacaíonn Cairde Teo leis an scéim Líofa 2015 a d’fhorbair an Roinn Cultúir, Ealaíne agus Fóillíochta sna Sé Chontae le daoine a spreagadh gealltanas a thabhairt go mbeadh siad líofa sa Ghaeilge faoi dheireadh 2015, an bhliain ina n-osclófar Aonach Mhacha, an t-ionad nua cultúir in Ard Mhacha.