Twitter Facebook Watch Raidio Mhacha Menu

Menu ×

19 Feb 2014

sng billboardTá CAIRDE Teo, an eagraiocht Ghaeilge i gcathair Ard Mhacha, i ndiaidh clár imeachtaí a lainseáil do Sheachtain na Gaeilge 2014. Féile náisiúnta atá i Seachtain na Gaeilge a fhreastalaíonn ar dhaoine a bhfuil grá acu don Ghaeilge. Ní gá bheith líofa le páirt a ghlacadh ann nó bíonn imeachtaí d’achan leibhéal cumais sa teanga.

Is iad na hambasadóirí d’fhéile na bliana seo ná Ciarán Kilkenny, imreoir peile le Baile Átha Cliath, an láithreoir raidió Lynette Fay, agus an láithreoir teilifíse Máire Treasa Ní Dhubhghaill! Feicfidh sibh an triúr acu i rith na féile sna meáin agus thart ar an tír, iad triúr ag déanamh a ndícheall leis an Ghaeilge a chur chun cinn.

Is cinnte nach mbeidh pobal na Gaeilge díomhaoin leis an iliomad imeachtaí ag tarlú in Ard Mhacha. Cuirfear tús leis na himeachtaí in Ard Mhacha ar an Luan an 3ú Márta nuair a lainseálfar an fhéile go hoifigiúil agus tabharfaidh CAIRDE Teo cuireadh don phobal clárú leis an fheachtas Líofa. Tionscnamh is ea é Líofa a bhfuil mar aidhm aige daoine a spreagadh le líofacht a bhaint amach sa Ghaeilge roimh 2015. Láinseáil an tAire Cultúir Carál Ní Chuilín an feachtas i mí Mheán Fómhair 2011 le 1000 duine a spreagadh tabhairt faoi dhúshlán Líofa agus leibhéal an Fháinne Óir a bhaint amach roimh 2015, ach bhí an oiread suime sa scéim i dtuaisceart na hÉireann agus níos faide anon gur cuireadh leis an sprioc seo le 5000 a mhealladh i dtreo na líofachta roimh 2015. Mar sin de, is féidir bualadh isteach chuig Ionad Siopadóireachta Chathair Ard Mhacha ar an Luan 3ú Márta le clárú don fheachtas nó is féidir clárú ar line ag: http://www.dcalni.gov.uk/index/language-cultural-diversity-r08/liofa_introduction.htm

Ar an Mháirt 4ú Márta, beidh Gael Linn ag cur COIRM 2014 ar an ardán in Amharclann Phlás an Mhargaidh in Ard Mhacha. Eagraítear feiseanna Coirm in amharclanna móra le rá ar fud na tíre. Cuireann achan scoil seó ilsiamsa i láthair a mhaireann 20 bomaite. Bíonn páistí ann ó ranganna difriúla agus ní bhíonn aon teorainn aoise ann. Le cur leis an sult a bhaineann na páistí as an lá, bíonn ealaíontóirí gairmiúla ann chomh maith. Tugtar suaitheantas beag do gach páiste a ghlacann páirt ann. Le hatmaisféar lánGhaelach a chinntiú ag na féilte, bíonn Coirm dírithe ar scoileanna Gaeltachta agus Gaelscoileanna den chuid is mó. Ach tugtar cuireadh do bhunscoileanna eile bheith páirteach má tá na daltaí sásta tiomantas a thabhairt Gaeilge a úsáid i rith an ama. Tá mar aidhm ag Coirm úsáid na Gaeilge a chothú agus a éascú i measc daltaí bunscoile trí ardán a chur ar fáil dóibh a gcuid buanna a chur i láthair i dtimpilleacht Ghaelach neamhiomaíoch.

x_glasnevinMás rud é nár thug tú cuairt ar Reilig agus Iarsmalann Ghlas Naíon riamh, moltar daoibh Dé Sathairn 8ú Márta a bhreacadh síos i do dhialann. Insítear stair an náisiúin ag Glas Naíon nó tá uaigheanna ann de chuid mhór de phríomhphearsana náisiúnta na hÉireann. Ina measc sin, tá uaigheanna ann do Dhónall Ó Conaill, Charles Stewart Parnell, Mícheál Ó Coileáin, Éamon de Valera, Jim Larkin, Maude Nic Ghoinn, Caoimhín de Barra, Ruairí Mac Easmainn, Constance Markievicz, Pádraig Ó Domhnaill, Seán MacBride, Jeremiah O’Donovan Rossa, Frank Ryan, Breandán Ó Beacháin, Christy Brown agus Lúc Ó Ceallaigh ó The Dubliners.

Chomh maith le turas treoraithe thart ar an reilig, tá cuairt ar an iarsmalann socraithe ag CAIRDE Teo fosta, nó tá mórthaispeántas ar siúl faoi láthair le comóradh a dhéanamh ar chéad bhliain ó bunaíodh Arm Cathartha na hÉireann agus Óglaigh na hÉireann. Ar a bharr sin uilig, tabharfaidh an grúpa cuairt ar an Gravediggers Inn, ceann de na tithe tábhairne is clúití sa tír atá suite ar imeall na reilige.

Bhí an Ghaeilge i mbéal an phobail ar an nuacht ar na mallaibh agus ní bhíonn an phoiblíocht i gcónaí maith. Ach creideann CAIRDE Teo sa rud a dúirt Oscar Wilde nach bhfuil ach rud amháin atá níos measa ná daoine ag caint uirthi …. Le blianta beaga anuas, chuala muid Gaeilge ó Uachtarán Mheiriceá Barack Obama agus chuala muid Gaeilge ó Bhanríon Elizabeth Shasana agus ar ndóigh baineadh úsáid as an Ghaeilge taobh amuigh d’atmaisféar an domhain féin. Mar sin de, tá caint eagraithe againn ar an Chéadaoin 12ú Márta ar 7pm, le Ian Malcolm, údar an leabhair Towards Inclusion: Protestants and the Irish language, aontachtaí agus díograiseoir Gaeilge. Beidh Réamonn Ó Ciaráin as Gael Linn ag tabhairt cur i láthair roimh an chaint ar an tionchar a bhí ag an Ghaeilge ar an Bhéarla mar a labhraítear i dtuaisceart na hÉireann.

RithFéile náisiúnta Gaeilge atá i Rith 2014 a bheas ag tarlú idir 7-15 Márta 2014 i rith Sheachtain na Gaeilge. Tá cúrsa 1000km leagtha amach d’ollrith sealaíochta ó Bhaile Bhuirne i gCorcaigh go Béal Feirste thar 9 lá agus 9 oíche, leis na milte ag glacadh páirte in achan chuid den tír. Beidh an rith sealaíochta i gCathair Ard Mhacha Dé hAoine 14ú Márta agus beidh na céadta ag iompar bata sealaíochta ina bhfuil teachtaireacht on Uachtarán Mícheál D. Ó hUiginn. Cuirfear tús leis an rith in Ard Mhacha ag Bunscoil Ard Mhacha agus rachaidh siad tríd an chathair sula gcríochnóidh siad ag an Pháirc Lúthchleasa.

Bealach nuálach agus sultmhar don phobal atá in Rith 2014 le ceiliúradh breá feiceálach a dhéanamh ar an Ghaeilge agus ar an chultúr ar fud na hÉireann. Imeacht tiomsaithe airgid atá ann chomh maith, agus tá ciste speisialta ag Rith le cuidiú le forbairt na Gaeilge sa phobal. Cuirigí in iúl do chlubanna spóirt, do ghrúpaí óige agus do chumainn phobail bheith páirteach sa rith le hairgead a bhailiú dóibh féin agus don Ghaeilge.

Sa bhliain 2013, choimisiúnaigh CAIRDE na comhlachtaí meáin Macha Media agus Digital Key Productions le dhá aip digiteach GPS a fhorbairt don tseoid is luachmhaire turasóireachta in Ard Mhacha ag Eamhain Mhacha. A bhuí le maoiniú ó Chiste an Chrannnchuir Oidhreachta agus ó Chomhairle Ard Mhacha, tá an tseirbhis úr seo forbartha ag CAIRDE Teo le cur le turasóireacht do mhuintir na háite agus do chuairteoirí araon. Beidh acmhainní ilmeáin ar na haipeanna trí chluichí eachtraíochta a athróidh de réir GPS saitilíte. Ní bhíonn costas ann leis na h-aipeanna a íoslódáil agus tá siad deartha don iPhone, don iPad agus d’uirlisí android. I ndiaidh an tseolta ar an Aoine 14ú Márta ag Ionad Eamhain Mhacha, beifear in ann iad a íoslódáil ó shuíomhanna idirlín CAIRDE Teo agus Chomhairle Ard Mhacha agus beidh siad ar fáil i nGaeilge agus i mBéarla.

Tá aip úrnua SnaG ar fáil le híoslódáil anois fosta ó iTunes agus ó Google Play! Ní raibh sé chomh furasta riamh teacht ar imeachtaí Gaeilge in gar duit . Mar sin de, bígí leis na mílte atá ag tacú le hathbheochan na Gaeilge, ní amháin anseo in Éirinn ach ar fud na cruinne (agus níos faide anon)! Le tuilleadh eolais a fháil ar cheann ar bith de na himeachtaí in Ard Mhacha, dean teagmháil le Seán nó le Gearóid ar 028 37515229 nó cuir r-phost sean@cairdeteo.com . Tabhair cuairt ar ár suíomh idirlín www.cairdeteo.com nó lean muid ar Facebook nó ar Twitter.