Twitter Facebook Watch Raidio Mhacha Menu

Menu ×

21 Mar 2014

DSC02311D’eagraigh CAIRDE Teo dhá chaint an-suimiúil ar na mallaibh le cur in iúl don mhórphobal go bhfuil an Ghaeilge ar fail d’achan chuid den phobal anseo in Éirinn. Thug an grúpa cuireadh don Dr Ian Malcolm le labhairt ar an chaidreamh idir Aontachas agus an Ghaeilge. Is ball de choiste comhairleach Aonach Mhacha é Ian a bhfuil Gaeilge líofa aige agus tá sé bródúil as a oidhreacht protastúnach, aontachtach agus Briotanach.

Labhair Ian ar an eispéireas a bhí aige féin agus é ag foghlaim na Gaeilge agus na deiseanna a fuair sé mar gheall ar an teanga, ó thaobh fostaíochta de, ó thaobh na gné sóisialta de agus na céadta daoine atá é i ndiaidh bualadh leo. Thagair Dr Malcolm do logainmneacha agus d’ainmneacha na mbailte fearainn a thagann ón Ghaeilge agus a shuim féin sna meirgí a iompraítear ag paráidí na bfear buí ina bhaile dúchais féin ar an Lorgain, agus ainm an bhaile fearainn ar taispeáint go bródúil orthu. Leag caint spreagúil Ian béim ar an Ghaeilge mar theanga nach bhfuil polaitíocht ar bith bainteach leis, nach mbaineann sé le pobal amháin agus gur chóir dúinn uilig bheith bródúil aisti. Leoga, bhí baint láidir ag neart protastúnach le hathbheochan na Gaeilge go mall sa 19ú aois agus go luath sa 20ú aois.

DSC02309Sula ndeachaigh Ian ar an ardán, fuair a raibh i láthair léargas fíorshuimiúil ar thionchar na Gaeilge ar an Bhéarla mar a labhraítear é in Ard Mhacha. Léirigh Réamonn Ó Ciaráin, bainisteoir réigiúnda Gael Linn agus cathaoirleach CAIRDE Teo agus Aonach Mhacha neart samplaí d’fhocail Ghaeilge atá sa chanúint áitiúil den Bhéarla; focail mar smithereens, brogue, craic, smashing agus neart eile. Cuireann an mórchlár Gaeilge is deireanaí ó fheachtas Líofa na Roinne Cultúrtha ar Bhóthar Choillidh Leith an teachtaireacht chéanna in iúl. Tá sé mar aidhm ag an fheachtas Líofa daoine ó achan chúlra sa tír a spreagadh le tiomantas pearsanta a thabhairt líofacht a bhaint amach sa Ghaeilge roimh 2015. Más mian leat tuilleadh eolais a fháil ar an Ghaeilge in Ard Mhacha, dean teagmháil le Seán ar 028 3751 5229 nó sean@cairdeteo.com.

 

Local Irish language group CAIRDE Teo organised two talks on Wednesday evening to highlight the Irish language as a language which welcomes all sections of the community here in the north of Ireland. The group invited guest speaker Dr Ian Malcolm to Armagh to talk about the relationship between Unionism and the Irish language. Ian, who is a member of the advisory committee of Armagh’s cultural centre Aonach Mhacha, is a fluent Irish speaker and language activist who is proud to be protestant, unionist and British.

DSC02308Ian spoke of his own experience of learning the Irish language and the opportunities it presented to him, both for employment and the social aspect and meeting hundreds of people with similar interests. Dr Malcolm reflected on local placenames and townland names, which come from the Irish language, and his own fascination with the banners carried at loyal order parades in his hometime of Lurgan, with the townland name proudly displayed on the banners. Ian’s inspirational talk emphasised that the Irish language is non-political and does not belong to any one community and that we should all be proud of the language. Indeed, many protestants were deeply involved in the revival of the Irish language in the late 19th and early 20th centuries.

Ian’s talk was preceded by an interesting insight into the influence of the Irish language on the English language spoken in Armagh. Réamonn Ó Ciaráin, regional manager for Gael Linn and chairperson of CAIRDE Teo and Aonach Mhacha illustrated numerous examples of Irish words being borrowed into the local dialect of English, including smithereens, brogue, craic, smashing and many more. The latest Irish language billboard on the Killyleagh Road which advertises the Department of Culture’s Líofa campaign reinforces Réamonn’s message. The Líofa campaign aims to encourage people from all traditions on this island to make a personal commitment to sign up to become fluent in Irish by 2015. If you would like to find out more about learning Irish in Armagh, contact Seán on 028 3751 5229 or sean@cairdeteo.com.