Twitter Facebook Watch Raidio Mhacha Menu

Menu ×

01 Apr 2014

Bronnadh i gCluain Tarbh Márta 2014Thug Gaeil Ard Mhacha aghaidh ar Chaisleán Chluain Tairbh i mBaile Átha Cliath ag an deireadh seachtaine do shearmanas bronnta Ghlór na nGael a bhíonn ar siúl achan bhliain le ceiliúradh a dhéanamh ar chur chun cinn na Gaeilge sa saol sóisialta agus eacnamaíocht i gcathracha, i mbailte agus i sráidbhailte ar fud na hÉireann.

I measc na n-ainmniúchán do dhuais naisiúnta 2013 bhí an fiontar fuinniúil pobail as Ard Mhacha, CAIRDE Teo. Fógraíodh an gearrliosta ar raidió RTÉ Déardaoin 27 Feabhra ach níor fógraíodh buaiteoirí na mórdhuaise de €20,000 go dtí an Satharn i gCluain Tairbh i láthair an Aire Stáit Donnchadh Mac Fhionnlaoich TD.

Chomh maith leis an phríomhdhuais, bronntar duaischiste €120,000 ar choistí deonacha a chuireann an Ghaeilge chun cinn ina bpobal féin. Bhí buaiteoirí sna catagóirí éagsúla as achan chúige agus as tíortha eile chomh maith. Bíonn duaiseanna ann do ghrúpaí mac léinn, clubanna spóirt, coistí idirnáisiúnta, coláistí tríú leibhéal agus eile. Ar cheann de na buaicphointí ar an oíche, fógraíodh gurbh é an Coláiste ceolmhar TG Lurgan a bhain Gradam Ghlór na nGael 2013.

Bhí fios ag CAIRDE Teo cheana féin go raibh dhá dhuais buaite acu, ceann sa chatagóir ‘Pobal níos mó ná 10,000’ agus ‘Duais Fiontraíochta’. Bhí an ghrúpa áitiúil ar cheann de na trí ainmniúchán don mhórdhuais náisiúnta.

Mar chuid den oíche siamsúil, d’fhan an grúpa de 14 as CAIRDE Teo go neirbhíseach ar bhuaicphointe na hoíche le gáil amach cé acu ar bhain siad an phríomhdhuais amach. Ba iad Comharchumann Mhic Dara i gContae na Gaillimhe agus Glór Charn Tóchair i gContae Dhoire an bheirt eile a bhí san iomaíocht. Ar an drochuair, ní bhfuair muintir Ard Mhacha an phríomhdhuais amach agus fógraíodh grúpa as Gaeltacht na Gaillimhe mar bhuaiteoirí na duaise de €20,000.

Bronnadh GnaG 2014In ainneoin na díomá, bhí na hionadaithe ó Ard Mhacha dearfach fán toradh agus tá siad ag súil go mór leis an bhliain seo chugainn cheana féin, mar a mhínigh Caomhe Ní Loinsigh, ábhar múinteora as Coláiste Mhuire:

“Onóir mór dúinn é gur ainmníodh muid ar ghearrliosta Ghlór na nGael don duais náisiúnta sa chéadáit  agus is aitheantas iontach é ar an obair dhian a dhéanann CAIRDE Teo agus daoine eile leis an Ghaeilge a chur chun cinn in Ard Mhacha. Cé nár éirigh linn an mórdhuais a bhaint, tá €6,500 buaite againn le tionscnaimh Ghaeilge agus cultúrtha a fhorbairt in Ard Mhacha sa bhliain 2014.

“Ócáis den scoth a bhí againn a thug deis mhaith dúinn bualadh leis na daoine is tábhachtaí san earnáil ó achan chearn den tír. Glacann CAIRDE réimse fuinniúil gníomhaithe Gaeilge de gach aoisghrúpa agus de gach cúlra le chéile. Is cinnte go mbeidh muid ag déanamh ár seacht ndícheall sa bhliain atá romhainn agus go mbeidh muid ag iarraidh teacht ar ais go Cluain Tairbh ar an bhliain seo chugainn leis an mhórdhuais a bhaint amach.”

Clontarf Castle Hotel in Co. Dublin was the prestigious venue last weekend for the hosting of the annual GlórnanGaelAwards Ceremony in recognition of endeavours to promote the Irish language in the social and economic life of cities, towns and villages throughout Ireland.

Foremost among the nominees for the 2013 national prize was Armagh’s high profile and energetic Irish language community enterprise CAIRDE Teo. The shortlist of nominees was announced on RTÉ Radioon Thursday, 27 February, but the winners of the overall prize of €20,000 were not announced until Saturday night past in Clontarf in the presence of Minister of State Dinny Mac Fhionnlaidh TD.

As well as the main prize, a €120,000 prize fund is awarded to voluntary committees, some with the benefit of paid staff and some without employees, who endeavour to promote the Irish language in their local community. Winners within each of the categories came from across the four provinces as well as from overseas. There are prizes for students groups, sports clubs, international committees and third level colleges among others. One of the biggest cheers on the night came when popular college group TG Lurgan were announced winners of the GradamGhlórnanGael.

Shannon Stuactha agus Caoimhe GhormArmagh social enterprise, CAIRDE Teo had already been informed by the announcement in February that they had won two prizes – one in the category ‘Promotion of Irish in Towns with a Population over 10,000’ and another in the ‘Business and Enterprise’ category. The local group were one of three nominees for the overall national prize.

During a gala night, the 14 strong CAIRDE Teo party waited nervously until the climax of the event to find out whether they had won the top prize and beaten off stiff competition from Comharchumann Mhic Dara in Co. Galway and Coiste GhlóirCharnTóchair in Co. Derry. Unfortunately, it was not to be for the Armachianson the night and the group from the Galway Gaeltacht were announced winners of the €20,000 prize.

However, the Armagh City contingent remained circumspect about the result and they are already looking ahead to next year, as Coláiste Mhuire student Caoimhe Ní Loinnsigh explained:

“Just to be nominated in the shortlist for the GlórnanGael national prize is a huge honour for us and is an important recognition of the hard work that CAIRDE Teo and others have been putting into the promotion of the Irish language around Armagh. Despite not winning the top prize, we have come away with €6,500 that will be used to develop more language and cultural initiatives in Armagh in 2014.

“It was a really fantastic occasion and a great opportunity to network with all the key players in the sector from right across Ireland. CAIRDE brings together a vibrant and energetic group of language activists from all age groups and backgrounds. Rest assured that we will be redoubling our efforts in the coming year and that we will be back in Clontarf Castle again next year vying for the overall prize,” she concluded.